PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 1 | 37-44
Article title

Czosnek - panaceum na choroby układu krążenia?

Content
Title variants
EN
Garlic - a cure-all for cardiovascular diseases?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Czosnek to roślina znana i wykorzystywana od wieków ze względu na liczne właściwości lecznicze. W starożytności stosowany był na bóle głowy, ukąszenia, czy choroby serca. Czosnek pospolity należy do rodziny Liliaceae. W ciągu doby powinno się spożywać około 4 g czosnku, spożycie nadmiernej ilości czosnku prowadzi do wystąpienia działań niepożądanych, np. bólów brzucha. Aczkolwiek czosnek wykazuje wiele działań pozytywnych, leczniczych m.in. w układzie sercowo-naczyniowym. Czosnek pospolity obniża poziom cholesterolu, ciśnienie krwi, hamuje tworzenie się agregatów płytek krwi. Ponadto czosnek pospolity posiada właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybiczne. Czosnek pospolity zawiera liczne związki siarki, które w dużej mierze odpowiadają za jego właściwości biochemiczne. Przeważająca część tych związków zawiera grupę allilową (-C3H5). Wśród najważniejszych związków zawierających siarkę wyróżnia się: allinę (sulfotlenek S-allilocysteiny), allicynę (tiosulfinian dialilu), metantiosulfinian allilu, disiarczek diallilu, trisiarczek diallilu, trisiarczek allilometylowy, S-allilomerkaptocysteinę, ajoen, S-allilocysteinę. Czosnek pospolity jest naturalnym i bogatym źródłem siarkowodoru (H2S). Ostatnie badania wskazują, że wiele właściwości leczniczych czosnku pochodzi właśnie z H2S. Siarkowodór jest wytwarzany z allicyny i jej pochodnych: dwusiarczki diallilu i trisiarczku diallilu. Ponadto substratami do wytwarzania H2S są różne pochodne cysteiny. Siarkowodór bierze udział w wielu szlakach przekazywania sygnałów komórkowych, m.in. wykazuje działanie rozszerzające naczynia krwionośne, ochronne przed stresem oksydacyjnym, hamujące agregację płytek krwi i adhezję do białek adhezyjnych. Czosnek wykazuje więc właściwości przeciwmiażdżycowe i przeciwutleniające w układzie sercowo-naczyniowym. Ponadto wpływa on na produkcję tlenku azotu. Czosnek pospolity chroni przed zaburzeniami lipidowymi. Badania sugerują, że długotrwałe podawanie czosnku zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia.
EN
Garlic is a plant commonly known from centuries owing to its numerous healing properties. In antiquity, garlic has been used for headaches, bites, and heart diseases. It is a plant of the Liliaceae family. Daily intake should oscillate about 4 grams. Excessive garlic consumption leads to side effects such as abdominal pains. However, garlic exerts many positive healing effects, for instance in the cardiovascular system: decrease of cholesterol level and blood pressure, and inhibits the formation of blood platelet aggregates. In addition, garlic has antibacterial, antiviral and antifungal properties. A large number of sulfur containing compounds present in garlic is held responsible for its biochemical functions. The vast majority of them contains an allyl group (-C3H5). Among the major sulfur-containing compounds can be distinguished: allin, allicin, allyl-metane- thiosulfinian, diallyl disulfide, diallyl trisulfide, allyl trisulfide, s-allyl mercaptocysteine, ajoen, S-allyl cysteine. Garlic is therefore the natural and rich source of hydrogen sulfide (H2S). Recent studies show that many medicinal applications of garlic come from H2S derived from allicin and its derivatives, diallyl disulfide and diallyl trisulfide. Furthermore, substrates for the production of H2S are various derivatives of cysteine. Hydrogen sulfide takes part in a number of cellular signal transduction pathways. It exerts vasodilation action, protects cells from oxidative stress, inhibits platelet aggregation and adhesion to the adhesive proteins. In the cardiovascular system, garlic has anti-atherosclerosis and anti-oxidant properties. It influences also production of nitric oxide and protects from lipid disorders. Present studies suggests that long-term administration of garlic reduces the risk of cardiovascular diseases.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
1
Pages
37-44
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Polska
 • Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Polska
author
 • Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Polska
References
 • Aala F., Yusuf U. K., Jamal F., Khodavandi A., 2010. In vitro antifungal activity of allicin alone and in combination with two medications against Trichophyton rubrum. World J. Microbiol. Biotechnol. 26, 2193-2198.
 • Afzal M., Ali M., Thomson M., Armstrong D., 2000. Garlic and its medical potential. Inflammopharmacology 8, 123-148.
 • Astal Z., 2004. The inhibitory action of aqueous garlic extract on the growth of certain pathogenic bacteria. Eur. Food Res. Technol. 218, 460-464.
 • Blumenthal M., 2003. The ABC Clinical Guide to Herbs. American Botanical Council, Austin.
 • Boon H., Smith M., 2001. Czosnek pospolity. [W:] Naturalna apteka. Klub Dla Ciebie, Warszawa, 59-67.
 • Cavagnaro P. F., Galmarini C. R., 2007. Garlic. [W:] Vegetables. Kole C. (red.). Genome mapping and molecular breeding in plants 5, 349-364.
 • Cheng Y., Nidisang J., Tang G., Cao K., Wang R., 2004. Hydrogen sulfide- induced relaxation of resistance mesenteric artery beds of rats. Am. J. Physiol. Heart Circulatory Physiol. 287, H2316-H2323.
 • Geng B., Chang L., Pan C., Qi Y., Zhao J., Pang Y., Du J., Tang C., 2004. Endogenous hydrogen sulfide regulation of myocardial injury induced by isoproterenol. Biochem. Biophys. Res. Com. 318, 756-763.
 • Gębicka L., Didik J., 2010. Nadtlenoazotyn jako czynnik wywołujący stres oksydacyjny. Postępy Biochemii 56, 103-106.
 • Harris J. C., Cottrell S. L., Plummer S., Lloyd D., 2001. Antimicrobial properties of Allium sativum (garlic). Appl. Microbiol. Biotechnol. 57, 282-286.
 • Helou L., Harris I. M., 2007. Garlic. [W:] Herbal products: Toxicology and Clinical Pharmacology. Tracy T. S., Kingston R. L. (red.). Humana Press, Totowa, 123-144.
 • Jones M. G., Collin H. A., Tregova A., Trueman L., Brown L., Cosstick R., Hughes J., Milne J., Wilkinson M. C., Tomsett A. B., Thomas B., 2007. The biochemical and physiological genesis of allin in garlic. Med. Aromatic Plant Sci. Biotechnol. 1, 21-24.
 • Kashfi K., Olson K. R., 2002. Biology and terapeutic potential of hydrogen sulfide and hydrogen sulfide-realesing chimeras. Biochem. Pharmacol. 85, 689-703.
 • Malinowska J., Babicz K., Olas B., 2011. Biologiczna aktywność siarkowodoru. Wiadomości Chemiczne 65, 289-299.
 • Morel A., Malinowska J., Olas B., 2012. Hydrogen sulfide changes adhesive properties of fibrinogen and collagen in vitro. Platelets (w druku).
 • Morel A., Malinowska J., Olas B., 2012. Antioxidative properties of hydrogen sulfide may involve in its antiadhesive action on blood platelets. Clin. Biochem. B 45, 1678-82.
 • Omar S. H., Al-Wabel N. A., 2010. Organosulfur compounds and possible mechanism of garlic in cancer. Saudi Pharmaceut. J. 18, 51-58.
 • Sendl A. 1995. Allium sativum and Allium ursinum. Part 1. Chemistry, analysis, history, botany. Phytomedicine 4, 323-339.
 • Shibuya N., Koike S., Tanaka M., Ishigam-Yuasa M., Kimura Y., Ogasawara Y., Funkui K., Nagahara N., Kimura H., 2013. A novel pathway for the production of hydrogen sulfide from D-cysteine in mammalian cells. Nature Com. 4, 1366.
 • Stępnik M., 2001. Molekularne aspekty toksycznego działania tlenku azotu. Medycyna Pracy 52, 375-381.
 • Tang G., Wu L., Liang W., Wang R., 2005. Direct stimulation of KATP channel by exogenous and endogenous hydrogen sulfide in vascular smooth muscle cells. Am. Soc. Pharmacol. Exp. Therapeut. 69, 1757-1764.
 • Vazquez-Prieto M., Miatello R. M., 2010. Organosulfur compunds and cardiovascular disease. Mol. Aspects Med. 31, 540-545.
 • Whiteman M., Armstrong J., Chu S. H., Jia-Ling S., Wong B., Cheung N. S. Halliwell B., Moore P. K., 2004. The novel neuromodulator hydrogen sulfide: an endogenous peroxynitrite scavenger? J. Biol. Chem. 90, 765-768.
 • Whiteman M., Cheung N., Zhu Y., Chu S.H., Siau J. L., Wong B. S., Armstrong J. S., Moore P. K., 2005. Hydrogen sulphide: a novel inhibitor of hypochlorous aci- mediated oxidative damage in the brain? Biochem. Biophys. Res. Com. 326, 794-798.
 • Zagli G., Patacchini R., Trevisani M., Abbete R., Cinotti S., Zanzardo R., Brancalone V., Distrutti E., Fiorucci S., Crino G., 2007. Hydrogen sulfide inhibits human platelet aggregation. Eur. J. Pharmacol. 559, 65-68.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p37kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.