PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 3 | 315-323
Article title

Nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie - realne zagrożenie dla zdrowia człowieka?

Content
Title variants
EN
Excessive iron accumulation - real threat to human health?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zdrowie człowieka zależy od właściwej zawartości żelaza w organizmie. Wobec braku mechanizmów regulujących wydalanie żelaza, pozwalających na dostosowanie wewnątrzustrojowych zasobów pierwiastka do zapotrzebowania na niego, nadmierne gromadzenie żelaza stać się może realnym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania wielu narządów. Patologiczne gromadzenie żelaza u człowieka może mieć charakter wrodzony, uwarunkowany genetycznie lub nabyty. Hemochromatoza dziedziczna to choroba o bogatej symptomatologii klinicznej, która rozwija się na skutek stopniowego odkładania żelaza w komórkach miąższowych wielu narządów (wątroby, trzustki, serca, gonad, przysadki mózgowej), co prowadzi do ich postępującego uszkodzenia. Podłożem genetycznym tej choroby są mutacje co najmniej pięciu różnych genów, kodujących białka i peptydy regulujące gospodarkę żelazem. Spośród nich, za ponad 80% przypadków dziedzicznej hemochromatozy w populacji kaukaskiej odpowiadają mutacje genu HFE. Nadmierne gromadzenie żelaza może mieć też charakter wtórny do innych chorób, wrodzonych lub nabytych. Rozwija się w przebiegu niedokrwistości, wymagających licznych przetoczeń krwi oraz może towarzyszyć niektórym przewlekłym chorobom wątroby, w tym przewlekłemu wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, niealkoholowej chorobie stłuszczeniowej wątroby, alkoholowej chorobie wątroby i porfiriom wątrobowym. W badaniach, poświęconych analizie powiązań patologicznej akumulacji żelaza ze zjawiskami chorobowymi, szczególne miejsce zajmują doniesienia wskazujące na zależność mechanizmów karcynogenezy od zaburzeń regulacji homeostazy żelaza. Następstwem takich zaburzeń może być zwiększone ryzyko zachorowania na niektóre choroby nowotworowe.
EN
Human health depends on the proper content of iron in the body. In the absence of mechanisms regulating the excretion of iron, which allow the adjustment of endogenous resources to the demand for it, accumulation of iron can become a real threat to the proper functioning of many organs. In humans, i ron overload may have different origin: innate, genetically determined or acquired. Hereditary hemochromatosis is a disease with a rich clinical symptomatology, which develops due to the gradual accumulation of iron in the parenchymal cells of many organs (liver, pancreas, heart, gonads, pituitary gland), and leads to their progressive damage. Mutations of five different genes, encoding proteins and peptides regulating iron homeostasis, form the genetic basis of this disease. Among them, over 80% of cases of hereditary hemochromatosis in Caucasian populations are associated with the HFE gene mutations. Excessive iron accumulation may also develop secondary to other diseases, congenital or acquired. Iron overload is diagnosed in chronic anemia requiring multiple transfusions and may accompany some chronic liver diseases, including chronic viral hepatitis C, non-alcoholic fatty liver disease, alcoholic liver disease and hepatic porphyrias. Many studies are devoted to the analysis of links between the pathological iron accumulation and morbidity. The association of carcinogenesis mechanisms with dysregulation of iron homeostasis seems to be especially interesting. Results of population studies bring some evidence for increased risk of development of certain cancers related to iron overload.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
3
Pages
315-323
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Klinika Chorób Zakaźnych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Smoluchowskiego 18, 80-214, Gdańsk, Polska
References
 • Abbaspour N., Hurrell R., Kelishadi R., 2014. Review on iron and its importance for human health. J. Res. Med. Sci. 19, 164-174.
 • Adams P., Brissot P., Powell L. W., 2000. EASL International Consensus Conference on Haemochromatosis. J. Hepatol. 33, 485-504.
 • Alexander D. D., Morimoto L. M., Mink P. J., Cushing C. A., 2010. A review and meta-analysis of red and processed meat consumption and breast cancer. Nutr. Res. Rev. 23, 349-365.
 • Allen K. J., Gurrin L. C., Constantine C. C., Osborne N. J., Delatycki M. B., Nicoll A. J., McLaren C. E., Bahlo M., Nisselle A. E., Vulpe C. D., Anderson G. J., Southey M. C., Giles G. G., English D. R., Hopper J. L., Olynyk J. K., Powell L. W., Gertig D. M., 2008. Iron-overload-related disease in HFE hereditary hemochromatosis. N. Engl. J. Med. 358, 221-230.
 • Andrews N. C., 1999. Disorders of iron metabolism. N. Engl. J. Med. 341, 1986-1995.
 • Asberg A., Thorstensen K., Hveem K., Bjerve K. S., 2002. Hereditary hemochromatosis: the clinical significance of the S65C mutation. Genet. Test. 6, 59-62.
 • Asberg A., Thorstensen K., Irgens W.Ø., Romundstad P. R., Hveem K., 2013. Cancer risk in HFE C282Y homozygotes: results from the HUNT 2 study. Scand. J. Gastroenterol. 48, 189-195.
 • Bacon B. R., Britton R. S., 1990. The pathology of hepatic iron overload: a free radical-mediated process? Hepatology 11, 127-137.
 • Benhar M., Engelberg D., Levitzki A., 20002. ROS, stress-activated kinases and stress signaling in cancer. EMBO Rep. 3, 420-425.
 • Beutler E., Felitti V. J., Koziol L. A., Ho N. J., Gelbart T., 2002. Penetrance of the 845G6A (C282Y) HFE hereditary haemochromatosis mutation in the USA. Lancet 359, 211-218.
 • Bolondi G., Garuti C., Corradini E., Zoller H., Vogel W., Finkenstedt A., Babitt J. L., Lin H. Y., Pietrangelo A., 2010. Altered hepatic BMP signaling pathway in human HFE hemochromatosis. Blood Cells Mol. Dis. 45, 308-312.
 • Bomford A., 2002. Genetics of haemochromatosis. Lancet 360, 1673-1681.
 • Bonkovsky H. L., Jawaid Q., Tortorelli K., LeClair P., Cobb J., Lambrecht R. W., Banner B. F., 1999. Non-alcoholic steatohepatitis and iron: increased prevalence of mutations of the HFE gene in non-alcoholic steatohepatitis. J. Hepatol. 31, 421-429.
 • Bystrom L. M., Guzman M. L., Rivella S., 2014. Iron and Reactive Oxygen Species: Friends or Foes of Cancer Cells? Antioxid. Redox. Signal. 20, 1917-1924.
 • Camaschella C., Roetto A., Calì A., De Gobbi M., Garozzo G., Carella M., Majorano N., Totaro A., Gasparini P., 2000. The gene TFR2 is mutated in a new type of haemochromatosis mapping to 7q22. Nat. Genet. 25, 14-15.
 • Carpenter C. E., Mahoney A. W., 1992. Contributions of heme and nonheme iron to human nutrition. Crit. Rev. Food. Sci. Nutr. 31, 333-367.
 • Chen J., Enns C.A., 2012. Hereditary hemochromatosis and transferrin receptor 2. Biochim. Biophys. Acta. 1820, 256-263.
 • Chen W., Zhao H., Li T., Yao H., 2013. HFE gene C282Y variant is associated with colorectal cancer in Caucasians: a meta-analysis. Tumour Biol. 34, 2255-2259.
 • D'Alessio F., Hentze M. W., Muckenthaler M. U., 2012. The hemochromatosis proteins HFE, TfR2, and HJV form a membrane-associated protein complex for hepcidin regulation. J. Hepatol. 57, 1052-1060.
 • De Domenico I., Ward D. M., Kaplan J., 2011. Hepcidin and ferroportin: the new players in iron metabolism. Semin. Liver Dis. 31, 272-279.
 • Diwakaran H. H., Befeler A. S., Britton R. S., Brunt E. M., Bacon B. R., 2002. Accelerated hepatic fibrosis in patients with combined hereditary hemochromatosis and chronic hepatitis C infection. J. Hepatol 36, 687-691.
 • Ellervik C., Birgens H., Tybjaerg-Hansen A., Nordestgaard B. G., 2007. Hemochromatosis genotypes and risk of 31 disease endpoints: meta-analyses including 66,000 cases and 226,000 controls. Hepatology 46, 1071-1080.
 • Easl (European Association for the Study of the Liver), 2010. EASL Clinical Practical Guidelines for HFE Hemochromatosis. J. Hepatol. 53, 3-22.
 • Fargion S., Stazi M. A., Fracanzani A. L., Mattioli M., Sampietro M., Tavazzi D., Bertelli C., Patriarca V., Mariani C., Fiorelli G., 2001. Mutations in the HFE gene and their interaction with exogenous risk factors in hepatocellular carcinoma. Blood Cells. Mol. Dis. 27, 505-511.
 • Feder J. N., Gnirke A., Thomas W., Tsuchihashi Z., Ruddy D.A., Basava A., Dormischian F. Domingo R.Jr, Ellis M.C., Fullan A., Hinton L.M., Jones N.L., Kimmel B.E., Kronmal G.S., Lauer P., Lee V.K., Loeb D.B., Mapa F.A. i wspólaut. 1996. A novel MHC class 1-like gene is mutated in patients with hereditary hemochromatosis. Nat. Genet. 13, 399-409.
 • Finberg K. E., 2013. Regulation of systemic iron homeostasis. Curr. Opin. Hematol. 20, 208-214.
 • Fletcher L. M., Dixon J. L., Purdie D. M., Powell L. W., Crawford D. H. G., 2002. Excess alcohol greatly increases the prevalence of cirrhosis in hereditary hemochromatosis. Gastroenterology 122, 281-289.
 • Ganz T., Nemeth E., 2012. Hepcidin and iron homeostasis. Biochim. Biophys. Acta. 1823, 1434-1443.
 • Geier A., Reugels M., Weiskirchen R., Wasmuth H. E., Dietrich C. G., Siewert E., Gartung C., Lorenzen J., Bosserhoff A. K., Brugmann M., Gressner A. M., Matern S., Lambert F., 2004. Common heterozygous hemochromatosis gene mutations are risk factors for inflammation and fibrosis in chronic hepatitis C. Liver. Int. 24, 285-294.
 • Gochee P. A., Powell L. W., Cullen D. J., Du Sart D., Rossi E., Olynyk J. K., 2002. A population -based study of the biochemical and clinical expression of the H63D hemochromatosis mutation. Gastroenterology 122, 646-651.
 • Harrison S. A., Bacon B. R., 2003. Hereditary hemochromatosis: update for 2003. J. Hepatol. 38, S14-S23.
 • Harrison-Findik D. D., 2007. Role of alcohol in the regulation of iron metabolism. World. J. Gastroenterol. 13, 4925-4930.
 • Hübscher S. G., 2003. Iron overload, inflammation and fibrosis in genetic haemochromatosis. J. Hepatol 38, 521-525.
 • Jackson A. L., Loeb L. A., 2001. The contribution of endogenous sources of DNA damage to the multiple mutations in cancer. Mutat. Res. 477, 7-21.
 • Kew M. C., 2014. Hepatic iron overload and hepatocellular carcinoma. Liver Cancer. 3, 31-40.
 • Ko C., Siddaiah N., Berger J., Gish R., Brandhagen D., Sterling R. K., Cotler S. J., Fontana R. J., McCashland T. M., Han S. H. B., Gordon F. D., Schilsky M. L., Kowdley K. V., 2007. Prevalence of hepatic iron overload and association with hepatocellular cancer in end-stage liver disease: results from the National Hemochromatosis Transplant Registry. Liver. Int. 27, 1394-1401.
 • Larsson S. C., Wolk A., 2006. Meat consumption and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective studies. Int. J. Cancer. 119, 2657-2664.
 • Lipiński P., Starzyński R. R., 2004. Regulation of body iron homeostasis by hepcidin. Postepy Hig. Med. Dosw. 58, 65-73.
 • Liu X., Lv C., Luan X., Lv M., 2013. C282Y polymorphism in the HFE gene is associated with risk of breast cancer. Tumour Biol. 2013 34, 2759-2764.
 • MacDonald R. A., 1961. Idiopathic hemochromatosis. A variant of portal cirrhosis and idiopathic hemosiderosis. Arch. Intern. Med. 107, 606-616.
 • Marques O., da Silva B. M., Porto G., Lopes C., 2014. Iron homeostasis in breast cancer. Cancer Lett. 347, 1-14.
 • Mura C., Raguenes O., Férec C., 1999. HFE mutations analysis in 711 hemochromatosis probands: evidence for S65C implication in mild form of hemochromatosis. Blood 93, 2502-2505.
 • Niederau C., Fischer R., Sonnenberg A., Stremmel W., Trampisch H. J., Strohmeyer G., 1985. Survival and causes of death in cirrhotic and in noncirrhotic patients with primary hemochromatosis. N. Engl. J. Med. 313, 1256-1262.
 • Olynyk J. K., Hagan E. S., Cullen D. J., Beilby J., Whittall D. E., 2004. Evolution of untreated hereditary hemochromatosis in the Busselton population: a 17-year study. Mayo Clin. Proc. 79, 309-313.
 • Pantopoulos K., 2008. Function of the hemochromatosis protein HFE: Lessons from animal models. World. J. Gastroenterol. 14, 6893-6901.
 • Parkkila S., Waheed A., Britton R. S., Bacon B. R., Zhou X. Y., Tomatsu S., Fleming R. E., Sly W. S., 1997. Association of the transferrin receptor in human placenta with HFE, the protein defective in hereditary hemochromatosis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 13198-13202.
 • Phatak P. D., Sharm R.,L., Raubertas R.,F., Dunnigan K., O'Leary M. T., Braggins C., Cappuccio J. D., 1998. Prevalence of hereditary hemochromatosis in 16031 primary care patients. Ann. Intern. Med. 129, 954-961.
 • Pietrangelo A., 2004a. Hereditary hemochromatosis - a new look at an old disease. N. Engl. J. Med. 350, 2383-2397.
 • Pietrangelo A., 2004b. The ferroportin disease. Blood Cells. Mol. Dis. 32, 131-138.
 • Pietrangelo A., 2010. Hereditary hemochromatosis: pathogenesis, diagnosis, and treatment. Gastroenterology. 139, 393-408.
 • Pietrangelo A., Gualdi R., Casalgrandi G., Montosi G., Ventura E., 1995. Molecular and cellular aspects of iron-induced hepatic cirrhosis in rodents. J. Clin. Invest. 95, 1824-1831.
 • Piperno A., Arosio C., Fossati L., Vigano M., Trombini P., Vergani A., Mancia G., 2000. Two novel nonsense mutations of HFE gene in five unrelated Italian patients with hemochromatosis. Gastroenterology 191, 441-445.
 • Reeves H. L., Friedman S. L., 2002. Activation of hepatic stellate cells - a key issue in liver fibrosis. Front. Biosci. 7, d808-826.
 • Sikorska K., Bielawski K. P., Romanowski T., Stalke P., 2006. Hereditary hemochromatosis: the most frequent inherited human disease. Postepy Hig. Med. Dośw. 60, 667-676.
 • Sikorska K., Stalke P., Iżycka-Świeszewska E., Romanowski T., Bielawski K. P., 2010. The role of iron overload and HFE gene mutations in the era of pegylated interferon and ribavirin treatment of chronic hepatitis C. Med. Sci. Monit. 16, CR137-143.
 • Simon P., Bourel M., Genetet B., Fauchet R., 1977. Idiopathic hemochromatosis. Demonstration of recessive transmisssion and early detection by family HLA typing. N. Engl. J. Med. 297, 1017-1021.
 • Steiner M., Ocran K., Genschel J., Meier P., Gerl H., Ventz M., Schneider M.L., Büttner C., Wadowska K., Kerner W., Schuff-Werner P., Lochs H., Schmidt H., 2002. A homozygous HFE gene splice site mutation (IVS5+1 G/A) in a hereditary hemochromatosis patient of Vietnamese origin. Gastroenterology 22, 789-795.
 • Thuret I., 2013. Post-transfusional iron overload in the haemoglobinopathies. C. R. Biol. 336, 164-172.
 • Videla L. A., Fernandez V., Tapia G., Varela P., 2003. Oxidative stress-mediated hepatotoxicity of iron and copper: role of Kupffer cells. Biometals 16, 103-111.
 • Vujic Spasic M., Kiss J., Herrmann T., Galy B., Martinache S., Stolte J., Gröne H. J., Stremmel W., Hentze M. W., Muckenthaler M. U., 2008.Hfe acts in hepatocytes to prevent hemochromatosis. Cell Metab. 7, 173-178.
 • Waheed A., Grubb J. H., Zhou X. Y., Tomatsu S., Fleming R. E., Costaldi M. E., Britton R. S., Bacon B. R., Sly W. S., 2002. Regulation of transferrin mediated iron uptake by HFE, the protein defective in hereditary hemochromatosis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99, 3117-3122.
 • Weinberg E. D., 2009.Iron toxicity: new conditions continue to emerge. Oxid. Med. Cell Longev. 2, 107-109.
 • Xue X., Shah Y. M., 2013. Intestinal iron homeostasis and colon tumorigenesis. Nutrients 5, 2333-2351.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p315kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.