Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2014 | 63 | 2 | 283-286

Article title

Skażenie środowiska światłem sztucznym ogólnopolskie konferencje na temat zanieczyszczenia światłem

Content

Title variants

EN
Environmental pollution by artificial light. National conferences on the topic of light pollution

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Mimo niepokojących doniesień naukowych na temat szkodliwych skutków nadmiernej i niekontrolowanej emisji światła sztucznego, problem pozostaje wciąż mało znany, zwłaszcza w Polsce. Główna trudność w walce z zanieczyszczeniem światłem wynika z głęboko zakorzenionej w psychice ludzkiej percepcji światła, jako dobrodziejstwa cywilizacji. Takie myślenie prowadzi do braku zrozumienia dla działań podejmowanych przez naukowców w celu informowania społeczeństwa o tym w jaki sposób minimalizować nadmierną emisję światła sztucznego. Dlatego konieczne jest podjęcie wysiłków zmierzających ku zwiększeniu świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania światłem. W tym celu podjęto się m.in. zorganizowania dwóch krajowych konferencji w pełni poświęconych tematyce zanieczyszczenia światłem, których krótki opis zawarty został w niniejszym artykule.
EN
Despite the alarming scientific reports about the harmful consequences of excessive and uncontrolled emission of artificial light, the problem remains still little known, especially in Poland. A major difficulty in the fight against light pollution is deeply rooted in the human psyche perception of light as the benefits of civilization, while the darkness is perceived as negative. Such a thinking leads to the lack of understanding of the activities undertaken by scientists in order to educate the public on how to minimize the excessive emission of artificial light. Therefore, it is necessary to undertake the efforts increasing public awareness about the risks related with the mismanagement of light. For this purpose, inter alia, two national conferences devoted to the light pollution were organized till now, and are briefly described in the present article .

Keywords

Journal

Year

Volume

63

Issue

2

Pages

283-286

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

References

  • Bębas P., 2010. O złożoności zegara biologicznego owadów, czyli jak narządy odmierzają czas. Kosmos 59, 497-511.
  • Fonken L. K., Workman J. L., Walton J. C., Weil Z. M., Morris J. S., Haim A., Portnov B. A., Nelson R. J., 2010. Light at night increases body mass by shifting the time of food intake. Proc. Natl. Acad. Scie. USA 107, 18664-18669.
  • Haim A., Portnov B. A., 2013. Light pollution as a new risk factor for human breast and prostate cancer. Springer, London.
  • Kierul J., 2007. Ład wszechświata. Od kosmosu Arystotelesa do wszechświata wielkiego wybuchu. Państwowy Instytut Wydawniczy, Łódź.
  • Rozwadowski T., 2007. Czy zagraża nam urbanizacja nocy? Urbanista 53, 27-29.
  • Ściężor T., Kubala M., Kaszowski W., Dworak T., 2010. Zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba w obszarze aglomeracji krakowskiej: analiza pomiarów sztucznej poświaty niebieskiej. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p283kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.