PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 2 | 253-265
Article title

Zaburzenia oddychania podczas snu u kobiet w ciąży

Content
Title variants
EN
Sleep disorderd breathing during pregnancy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zaburzenia snu są częstymi problemami zgłaszanymi przez kobiety ciężarne. Są one zazwyczaj klasyfikowane jako: zaburzenia jakości snu, krótki bądź długi czas trwania snu, zespół niespokojnych nóg oraz zaburzenia oddychania podczas snu. Fizjologiczne i hormonalne zmiany zachodzące w czasie ciąży, w tym stopniowy przyrost masy ciała, związany z ciążą obrzęk jamy nosowo-gardłowej czy też efekt uciskowy wywierany przez powiększającą się macicę na sąsiednie narządy, powodują zmniejszenie funkcjonalnej objętości zapasowej płuc oraz wzrost liczby wybudzeń podczas snu, co może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń oddychania podczas snu ( SDB). Aż 75% kobiet ciężarnych doświadcza przynajmniej jednego z rodzajów zaburzeń snu. Liczba kobiet, które zgłaszają istotne zaburzenia snu w pierwszym trymestrze wynosi około 25%. W trzecim trymestrze ciąży, występowanie SDB jest naj bardziej prawdopodobne. A chrapanie, jako jedno z podstawowych zaburzeń oddychania podczas snu, stwierdza się od 10 do 27% kobiet w ciąży . Ponadto, wiele badań sugeruje, że występowanie nawykowego chrapania u kobiet ciężarnych było silnie uzależnione od wielkości wskaźnika masy ciała (BMI) i obwodu szyi. Chrapanie jest najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), chociaż najistotniejszym są przerwy w oddychaniu podczas snu. Częstość występowania obturacyjnego bezdechu sennego w okresie ciąży nie została ostatecznie określona. Wzrasta liczba doniesień naukowych sugerujących, że matczyne zaburzenia oddychania podczas snu mają niekorzystny wpływ na wyniki perinatologiczne. Obecność SDB u ciężarnej związana jest z częstszym występowaniem nadciśnienia indukowanego ciążą, cukrzycy ciążowej, wewnątrzmacicznego zahamowana wzrostu płodu, a nawet z wewnątrzmacicznym obumarciem płodu.
EN
Sleep disturbances are common complaints during pregnancy. Sleep disturbances are typically classified as: disturbed sleep quality, short/long sleep duration, restless leg syndrome and sleep disordered breathing (SDB). Physiologic and hormonal changes occurring during pregnancy particularly concern progressive weight gain and pregnancy associated nasopharyngeal edema. These factors as well as the physical effect of the enlarging uterus decrease the functional reserve capacity and they increase the number of incidents of arousals from sleep. All of these factors may increase the likelihood of developing SDB or may magnify its effects. Up to 75% of pregnant women experience some form of sleep disruption during pregnancy. The number of woman who report significant sleep complaints in the first trimester is only about 25%. During the third trimester, when gestational SDB is more likely to occur, the prevalence of habitual snoring has been estimated to affect 10-27% of pregnant women. Furthermore, several studies suggested that the prevalence of habitual snoring in women was strongly dependent on body mass index (BMI) and neck circumference. Although snoring, the most common symptom of obstructive sleep apnea (OSA), is common among pregnant women, the symptom is less specific for OSA than are symptoms of gasping and choking or witnessed apneas. The prevalence of OSA in pregnancy has not been systematically evaluated. There is a growing evidence that SDB is associated with adverse pregnancy outcomes, especially pregnancy-induced hypertension, gestational diabetes, intrauterine fetal retardation or even intrauterine fetal death.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
2
Pages
253-265
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Klinika Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polna 33, 60-535 Poznań, Polska
 • Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, Polska
 • Klinika Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polna 33, 60-535 Poznań, Polska
References
 • Awe R. J., Nicotra B., Newson T. D., Viles R.,1979. Arterial oxygenation and alveolar-arterial gradients in term pregnancy. Obstet. Gynecol. 53, 182-186.
 • Barker D. J., 1995. The fetal and infant origins of disease. Eur. J. Clin. Invest. 25, 457-463.
 • Blyton D. M., Sullivan C. E., Edwards N., 2004. Reduced nocturnal cardiac output associated with preeclampsia is minimized with the use of nocturnal nasal CPAP. Sleep 27, 79-84.
 • Borghi C., Esposti D. D., Immordino V., Cassani A., Boschi S., Bovicelli L., Ambrosioni E., 2000. Relationship of systemic hemodynamics, left ventricular structure and function, and plasma natriuretic peptide concentrations during pregnancy complicated by preeclampsia. Am. J. Obstet. Gynecol. 183, 140-147.
 • Brain K. A., Thorton J. G., Sarkar A., Johnson A. O., 2001. Obstructive sleep apnoea and fetal death: successful treatement with continuous positive airway pressure. BJOG. 108, 543-544.
 • Bręborowicz G. H., 2005. Położnictwo i ginekologia. Położnictwo I. PZWL. Warszawa.
 • Calaora-Tournadre D., Ragot S., Meurice J. C., Pourrat O., D'halluini G., Magnini G., Pierre F., 2006. Obstructive Sleep Apnea Syndrom during pregnancy: prevalence of main symptoms and relationship with Pregnancy Induced-Hypertension and Intra-Uterine Growth Retardation. Rev. Med. Interne. 27, 291-295.
 • Champagne K. A., Schwartzman K., Opatrny L., Barriga P., Morin L., Mallozzi A., Benjaminj A., Kimoff R. J., 2009. Obstructive sleep apnoea and its association with gestational hypertension. Eur. Respir. J. 33, 559-565.
 • Champagne K. A, Kimoff R. J., Barriga P. C. H., Schwartzman K., 2010. Sleep disordered breathing in women of childbearing age & during pregnancy. Indian J. Med. Res. 131, 285-301.
 • Charbonneau M., Falcone T., Cosio M. G., Levy R. D., 1991. Obstructive sleep apnea during pregnancy. Therapy and implications for fetal health. Am. Rev. Respir. Dis. 144, 461-463.
 • Chatelain P., 2000. Children born with intra-uterine growth retardation (IUGR) or small for gestational age (SGA): long term growth and metabolic consequences. Endocr. Regul. 34, 33-36.
 • Connoly G., Razak A. R., Hayanga A., Russell A., Mckenna P., Mcnicholas W. T ., 2001. Inspiratory flow limitation during sleep in pre-eclampsia: comparison with normal pregnant and nonpregnant women. Eur. Res. J. 18, 672-676.
 • Driver H. S., Shapiro C. M., 1992. A longitunal study of sleep stages in young women during pregnancy and postpartum. Sleep 15, 449-453.
 • Edwards N., Blyton C. M., Kesby G. J., 2000. Pre-eclampsia is associated with marked alterations in sleep architecture. Sleep 23, 619-625.
 • Edwards N., Blyton D. M., Hennessy A., Sullivan C. E., 2005. Severity of sleep-disordered breathing improves folowing parturition. Sleep 28, 737-741.
 • Edwards N., Blyton D. M., Kirjavainen T., Sullivan C. E., 2001. Hemodynamic response to obstructive respiratory events during sleep are augmented in women with preeclampsia. Am. J. Hypertens. 14, 1090-1095.
 • Ekholm E. M., Polo O., Rauhala E. R., Ekblad U. U., 1992. Sleep quality in preeclampsia. Am. J. Obstet. Gynecol. 167, 1262-1266.
 • Elkus R., Popovich J. J. R., 1992. Respiratory physiology in pregnancy. Clin. Chest Med. 13, 555-565.
 • Franklin K. A., Holmgren P. A., Jonsson F., 2000. Snoring, pregnancy induced hypertension and growth retardation of the fetus. Chest 117, 137-141.
 • Gruca-Stryjak K., 2013. Sen i zaburzenia oddychania podczas snu w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym. Rozprawa doktorska, Poznań.
 • Gruca-Stryjak K., Cofta Sz., Wysocka E., Banaszewski J., Bręborowicz G. H., 2013. Otyłość i obturacyjny bezdech senny podczas ciąży- implikacje dla płodu i ciężarnej- opis przypadku. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2, 105-114.
 • Guilleminault C., Kreutzer M., Chang J. L., 2004. Pregnancy, sleep disordered breathing and treatement with nasal contionou positive airway pressure. Sleep Med. 5, 43-51.
 • Hastie S. J., Prowse W. H., Atkins J., Blunt V. A., 1989. Obstructive sleep apnea during pregnancy requiring tracheostomy. Aust. NZJ Obstet. Gynaecol. 29, 365-367.
 • Hedman C., Pohjasvaara T., Tolonen U., Suhonen-Malm A. S., Myllyla A. A., 2002. Effects of pregnancy on mothers' sleep. Sleep Med. 3, 37-42.
 • Heritage A. S., Stumpf W. E., Sar M., Grant L. D., 1980. Brainstem catecholamine neurons are target sites for sex steroid hormones. Science 207, 1377-1379.
 • Hertz G., FAST A., Feinsilver S. H., Albertario C. L., Schulman H., Fein A. M., 1992. Sleep in normal late pregnancy. Sleep 15, 246-251.
 • Izci B., Martin S. E., Dundas K. C., Liston W. A., Calder A. A., Douglas N. J., 2005. Sleep complaints: snoring and daytime sleepiness in pregnant and preeclamptic women. Sleep Med. 6, 163-169.
 • Izci B., Vennelle M., Liston W. A., Dundas K. C., Calder A. A., Douglas N. J., 2006. Sleep-disordered breathing and upper airway size in pregnancy and post-partum. Eur. J. Respir. 27, 321-327.
 • Izci-Balserak B., Pien G.W., 2010. Sleep-Disordered breathing and pregnancy: potential mechanisms and evidence for maternal and fetal morbidity. Curr. Opin. Pulm. Med. 16, 574-582.
 • Izci-Balserak B., Ratcliffe S., Pien G., 2010. SDB and daytime napping are associated with higher glucose level in pregnant women. Sleep 33, A119.
 • Izci-Balserak B., 2008. Sleep- disordered breathing in pregnancy. Int. J. Sleep Wakefuln. 1, 98-108.
 • Jerath R., Barnes V. A., Fadel H. E., 2009. Mechanism of development of preeclampsia linking breathing disorders to endothelial dysfunction. Med. Hypoth. 73, 163-166.
 • Joel-Cohen S. J., Schoenfeld A., 1978. Fetal response to periodic sleep apnea: a new syndrome in obstetrics. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 8, 77-81.
 • Kambam J. R., Handte R. E., Brown W. U., Smith B. E., 1986. Effects of normal and preeclamptic pregnancies on the oxyhemoglobin dissociation curve. Anesthesiology 65, 426-427.
 • Kendall-Tackett K., 2007. A new paradigm for depression in new mothers: the central role of inflamation and how breastfeeding and anti-inflamatory treatments protect maternal health. Int. Breastfeed. 2, 6.
 • Lancel M., Faulhaber J., Holsboer F., Rupprecht R., 1996. Progesterone induces changes in sleep comparable to those of agonistic GABA A receptor modulators. Am. J. Physiol. 271, E763-E772.
 • Lee K. A., Gay C. L., 2004. Sleep in late pregnancy predicts length of labor and type of delivery. Am. J. Obstet. Gynecol. 191, 2041-2046.
 • Lee K. A., Zaffke M. E., Mcenany G., 2000. Parity and sleep patterns during and after pregnancy. Obstet. Gynecol. 95, 14-18.
 • Louis J. M., Auckley D., Sokol R. J., Mercer B. M., 2010. Maternal and neonatal morbidities associated with obstructive sleep apnea complicating pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 202, 261.e1-5.
 • Nhbpep, 2000. Podwyższone ciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży. Med. Prakt. 4, 39-65.
 • Mirmiran M., Maas Y. G., Ariagno R. L., 2003. Development of fetal and neonatal sleep and circadian rhythms. Sleep Med. Rev. 7, 77-81.
 • Monti J. M., 1987. Disturbances of sleep and wakefulness associated with the use of antihypertensive agents. Life Sci. 41, 1979-1988.
 • Neau J. P., Texier B., Ingrand P., 2009. Sleep and vigilance disorders in pregnancy. European Neurology. 62, 23-29.
 • Oleszczuk J., Leszczyńska-Gorzelak B., Mierzyński R., Kamiński K., Oleszczuk J. J., 1998. Pregnancy in obstructive sleep apnea syndrome under treatement with nCPAP. Zentralblatt fur Gynekologie 120, 71-74.
 • Pien G. W., Fife D., Pack A. I., Nkwuo J. E., Schwab R. J., 2005. Changes in symptoms of sleep-disordered breathing during pregnancy. Sleep 28, 1299-1305.
 • Pien G. W., Schwab R. J., 2004. Sleep disorders during pregnancy. Sleep 27, 1405-1417.
 • Prodromakis E., Trakada G., Tsapanos V., Spiropoulos K., 2004. Arterial oxygen tension during sleep in the third trimester of pregnancy. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 83, 159-164.
 • Randerath W. J., Sanner B. M., Somers V. K., 2006. Sleep Apnea. Prog. Respir. Res. Basel Karger 35, 21-28, 224-237.
 • Reid J., Skomro R., Cotton D., Ward H., Olatunbosun F., Gjevre J., Guileminault C., 2011. Pregnant Women with Gestational Hypertension May Have a High Frequency of Sleep Disordered Breathing. Sleep 34, 1033-1038.
 • Sahin F. K., Koken G., Cosar E., Saylan F., Fidan F., Yilmazer M., Unlu M., 2008. Obstructive sleep apnea in pregnancy and fetal outcome. Int. J. Gynaecol. Obstet. 100, 141-146.
 • Santiago J. R., Nolledo M. S., Kinzler W., Santiago T. V., 2001. Sleep and sleep disorders in pregnancy. Ann. Int. Med. 134, 396-408.
 • Sherwood O. D., 2004. Relaxin's physiological roles and other diverse actions. Endocr. Rev. 25, 205-234.
 • Signal T. L., Gauder P. H., Sangelli M. R., Travier N., Firestone R. T., Tyuohy J. F., 2007. Sleep duration and quality in healthy nulliparous and multiparrous women across pregnancy and post-partum. Aust. NZJ Obstet. Gynecol. 47, 16-22.
 • Skilton M., Blyton D., Edwards N., Hennessy A., Celermajer D.S., Sullivan C. E., 2012. Treatment of Sleep Disordered Breathing Reverses Low Fetal Activity Levels in Preeclampsia. Heart Lung Circulat. 21, S1-S142.
 • Tooth P., Lukacs H., Hiah E. S., Reid K. H., Iyer V., Rao C. V., 1994. Administration of human chorionic gonadotropin affects sleep-wake phases and other associated behaviors in cycling female rats. Brain Res. 654, 181-190.
 • Ursavas A., Karadag M., Nalcin N., Ercan I., Gozu R. O., 2008. Self-Reported Snoring, Maternal Obesity and Neck Circumference as Risk for Pregnancy Induced Hypertension and Preeclampsia. Respiration 76, 33-39.
 • Venkata C. H., Venkateshiab S. B.,2009. Sleep-Disordered Breathing during pregnancy. JABFM 2, 158-168.
 • Xu J., Long Y. S., Gozal D., Epstein P. N., 2009. Beta-cell death and proliferation after intermittent hypoxia: role of oxidative stress. Free Radic. Biol. Med. 46, 783-790.
 • Yinon D., Lowenstein L., Suraya S., Beloosesky R., Zmora O., Malhotra A., Pillar G., 2006. Preeclampsia is associated with sleep-disordered breathing and edothelial dysfunction. Eur. Respir. J. 27, 328-333.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p253kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.