PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 2 | 201-209
Article title

Rytm theta we śnie i w czuwaniu

Content
Title variants
EN
Theta rhythm in sleep and wakefulness
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Złożone funkcje poznawcze mózgu są bezpośrednio powiązane z koordynacją aktywności wielu neuronów znajdujących się w różnych częściach mózgu. Mechanizm tego procesu oparty jest na rytmach mózgowych (oscylacjach), które stanowią podstawę koordynacji aktywności poszczególnych zespołów komórek nerwowych. Jednym z najbardziej charakterystycznych i jednocześnie fascynujących rytmów mózgowych jest rytm theta. Charakterystyczną i intrygującą właściwością tego rytmu jest jego występowanie w dwóch zupełnie odmiennych formach aktywności organizmu - w czasie czuwania oraz podczas snu paradoksalnego (REM) zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Praca ta ma na celu przedstawienie wyników badań nad funkcją rytmu theta w trakcie snu i czuwania u ludzi i zwierząt. Rytm theta u ludzi, podobnie jak u zwierząt, jest dynamicznym stanem sieci neuronalnych formacji hipokampa i powiązanych z nią obszarów korowych. Badania nad rytmem theta u zwierząt wskazują na funkcjonalny związek pomiędzy synchronicznymi oscylacjami w paśmie theta a procesami orientacji i pamięci przestrzennej oraz organizacją i przebiegiem reakcji motorycznych i ruchowych związanych z eksploracją otoczenia. Badania przeprowadzone z udziałem ludzi wskazują na analogiczną funkcję tych oscylacji i wiążą ją głównie z procesami pamięciowymi i orientacyjnymi. Ostateczna odpowiedź na pytania dotyczące znaczenia rytmu theta i jego funkcji w czuwaniu jak i podczas snu jest nadal kwestią nierozstrzygniętą. Mimo prowadzonych od kilkudziesięciu lat prac badawczych nad tym fenomenem, w różnych układach doświadczalnych, z zastosowaniem bogatego spektrum technik rejestracji aktywności mózgu, zarówno u ludzi, jak i zwierząt, rytm theta nadal skrywa przed nami wiele tajemnic.
EN
Implementation of complex cognitive functions of the brain is directly associated with the process of coordination of activity of many neurons located in different brain areas. The mechanism of this process is based on the rhythms of the brain (oscillations), which form the basis of coordination and interlinking of the activity of individual nerve cell assemblies. One of the most characteristic, and at the same time fascinating, rhythms of the brain is theta rhythm. A distinctive and intriguing feature of this rhythm is its presence in two very different forms of activity - wakefulness and paradoxical sleep (REM) both in humans and animals. In this work an attempt is made to summarize the results of research on the function of theta activity associated with the wake/sleep activity in humans and animals. Theta rhythm in humans as well as in animals is a dynamic state of the neuronal theta rhythm assembles. Research on theta rhythm in animals suggests a functional relationship between synchronous oscillations in the theta band and the processes of spatial cognition and memory, as well as movement execution and motor reactions associated with the exploration of the environment. Studies conducted in humans suggest a similar function of these oscillations in learning as well as in spatial and episodic memory processes. The final answer to questions about the importance of theta rhythm in the animal and human behavior, and its function in wakefulness and during sleep has not been formulated. Despite decades of research on this phenomenon in different experimental setups, using the rich variety of bioelectrical brain activity registration techniques, theta rhythm still hides many secrets.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
2
Pages
201-209
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, Polska
References
 • Amaral D. G., Witter M. P., 1995. Hippocampal formation. [W:] The rat nervous system. Paxinos G. (red.). Academic Press, New York, 443-490.
 • Arnolds D. E., Lopes da Silva F. H., Aitink J. W., 1980. The spectral properties of hippocampal EEG related to behaviour in man. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 50, 324-328.
 • Aston-Jones G., Bloom F. E., 1981. Activity of norepinephrine-containing locus coeruleus neurons in behaving rats anticipates fluctuations in the sleep-waking cycle. J. Neurosci. 1, 876-886.
 • Beleza P., Bilgin O., Noachtar S., 2009. Interictal rhythmical midline theta differ-entiates frontal from temporal lobe epilepsies. Epilepsia 50, 550-555.
 • Bland B. H., 1986. The physiology and pharmacology of hippocampal formation theta rhythms. Prog. Neurobiol. 26, 1-54.
 • Bland B. H., Oddie S. D., 2001. Theta band oscillation and synchrony in the hippocampal formation and associated structures: the case for its role in sensorimotor integration. Behav. Brain Res.127, 119-136.
 • Bódizs R., Kantor S., Szabo G., Szucs A., Eross L., Halasz P., 2001. Rhythmic hippocampal slow oscillation characterizes REM sleep in humans. Hippocampus 11, 747-753.
 • Bramham C. R., Srebro B., 1989. Synaptic plasticity in the hippocampus is modulated by behavioral state. Brain Res. 493, 74-86.
 • Brown R. E., Stevens D. R., Haas H. L., 2001. The physiology of brain histamine. Prog. Neurobiol. 63, 637-672.
 • Burgess A. P., Gruzelier J. H., 1997. Short duration synchronization of human theta rhythm during recognition memory. Neuroreport 8, 1039-1042.
 • Buzsaki G., 1989. Two-stage model of memory trace formation: a role for 'noisy' brain states. Neuroscience 31, 551-570.
 • Buzsaki G., 2002. Theta oscillations in the hippocampus. Neuron 33, 325-340.
 • Buzsáki G., 2006. Rhythms of the brain. Oxford University Press, USA.
 • Buzsaki G., Moser E. I., 2013. Memory, navigation and theta rhythm in the hippocampal-entorhinal system. Nat. Neurosci. 16, 130-138.
 • Cantero J. L., Atienza M., Stickgold R., Kahana M. J., Madsen J. R., Kocsis B., 2003. Sleep-dependent theta oscillations in the human hippocampus and neocortex. J. Neurosci. 23, 10897-10903.
 • Chrobak J. J., Buzsáki G., 1998. Gamma oscillations in the entorhinal cortex of the freely behaving rat. J. Neurosci. 18, 388-398.
 • Chu N., Bloom F. E., 1973. Norepinephrine-containing neurons: changes in spontaneous discharge patterns during sleeping and waking. Science 179, 908-910.
 • Clemens Z.,Weiss B., Szucs A., Eross L., Rásonyi G., Halász P., 2009. Phase coupling between rhythmic slow activity and gamma characterizes mesiotemporal rapid eye movement sleep in humans. Neuroscience 163, 388-396.
 • Clemens B., Bessenyei M., Fekete I., Puskás S., Kondákor I., Tóth, M., Hollódy K., 2010. Theta EEG source localization using LORETA in partial epilepsy patientswith and without medication. Clin. Neurophysiol. 121, 848-858.
 • Colgin L. L., 2013. Mechanisms and functions of theta rhythms. Annu. Rev. Neurosci. 36, 295-312.
 • Cornwell B. R., Johnson L. L., Holroyd T., Carver F. W., Grillon C., 2008. Human hippocampal and parahippocampal theta during goal-directed spatial navigation predicts performance on a virtual Morris water maze. J. Neurosci. 28, 5983-5990.
 • Datta S., 1997. Cellular basis of pontine ponto-geniculo-occipital wave generation and modulation. Cell Mol. Neurobiol. 17, 341-365.
 • Datta S., 2000. Avoidance task training potentiates phasic pontine-wave density in the rat: A mechanism for sleep-dependent plasticity. J. Neurosci. 20, 8607-8613.
 • Datta S., Mavanji V., Ulloor J., Patterson E. H., 2004. Activation of phasic pontine-wave generator prevents rapid eye movement sleep deprivation induced learning impairment in the rat: a mechanism for sleep dependent plasticity. J. Neurosci. 24, 1416-1427.
 • Eichenbaum H., Cohen N. J., 2001. From conditioning to conscious recollection: memory systems of the brain. Oxford University Press, USA.
 • Ekstrom A. D., Caplan J. B., Ho E., 2005. Human hippocampal theta activity during virtual navigation. Hippocampus 15, 881-889.
 • Grastyan E., Lissak K., Madarasz I., Donhoffer H., 1959. Hippocampal electrical activity during the development of conditioned reflexes. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 11, 409-430.
 • Green J. D., Arduini A. A., 1954. Hippocampal electrical activity in arousal. J. Neurophysiol. 17, 533-557.
 • Guderian S., Duzel E., 2005. Induced theta oscillations mediate large scale synchrony with mediotemporal areas during recollection in humans. Hippocampus 15, 901-912.
 • Hafting T., Fyhn M., Molden S., Moser M. B., Moser E. I., 2005. Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex. Nature 436, 801-806.
 • Hasselmo M. E., 2012. How we remember: brain mechanisms of episodic memory. MIT Press, Cambridge, MA.
 • Hasselmo M. E., Stern C. E., 2014. Theta rhythm and the encoding and retrieval of space and time. Neuroimage 15, 656-666.
 • Inagaki N., Yamatodani A., Ando-Yamamoto M., Tohyama M., Watanabe T., Wada H., 1988. Organization of histaminergic fibers in the rat brain. J. Comp. Neurol. 273, 283-300.
 • Jung R., Kornmuller A., 1938. Eine methodik der ableitung lokalisierter potential schwankingen aus subcorticalen hirnyebieten. Arch. Psychiat. Neruenkr. 109, 1-30.
 • Jurkowlaniec E., 2003. Regulacja hipokampalnego rytmu theta. Sen 3, 49-56.
 • Kahana M. J., Sekuler R., Caplan J. B., 1999. Human theta oscillations exhibit task dependence during virtual maze navigation. Nature 399, 781-784.
 • Karashima A., Nakao M., Katayama N., Honda K., 2005. Instantaneous acceleration and amplification of hippocampal theta wave coincident with phasic pontine activities during REM sleep. Brain Res. 1051, 50-56.
 • Kavanau J. L., 1998. Memory, sleep, and the evolution of mechanisms of synaptic efficacy maintenance. UCLA Document Services, Los Angeles, 1-146.
 • Klimesch W., Doppelmayr M., Russegger H., Pachinger T., 1996. Theta band power in the human scalp EEG and the encoding of new information. Neuroreport 7, 1235-1240.
 • Klimesch W., Doppelmayr M., Schimke H., Ripper B., 1997. Theta synchronization and alpha desynchronization in a memory task. Psychophysiology 34, 169-176.
 • Kramis R., Vanderwolf C. H., Bland B. H., 1975. Two types of hippocampal rhythmical slow activity in both the rabbit and the rat: relations to behavior and effects of atropine, diethyl ether, urethane, and pentobarbital. Exp. Neurol. 49, 58-85.
 • Leung L. S., 1998. Generation of theta and gamma rhythms in the hippocampus. Neurosci. Biobehav. Rev. 22, 275-290.
 • Louie K., Wilson M. A., 2001. Temporally structured replay of awake hippocampal ensemble activity during rapid eye movement sleep. Neuron 29, 145-156.
 • Loy R., Koziell D. A., Lindsey J. D., Moore R. Y., 1980. Noradrenergic innervation of the adult rat hippocampal formation. J. Comp. Neurol. 189, 699-710.
 • MacDonald C. J., LePage K. Q., Eden U. T., Eichenbaum H., 2011. Hippocampal 'time cells' bridge the gap in memory for discontiguous events. Neuron 71, 737-749.
 • Marrosu F., Portas C., Mascia M. S., Casu M. A., Fa M., Giagheddu M., Imperato A., Gessa G. L., 1995. Microdialysis measurement of cortical and hippocampal acetylcholine release during sleep-wake cycle in freely moving cats. Brain Res. 671, 329-332.
 • Molle M., Marshall L., Fehm H. L., Born J., 2002. EEG theta synchronization conjoined with alpha desynchronization indicate intentional encoding. Eur. J. Neurosci. 15, 923-928.
 • Montez T., Poil S. S., Jones B. F., Manshanden I., Verbunt J. P., van Dijk B. W., Brus-saard A. B., van Ooyen A., Stam C. J., Scheltens P., Linkenkaer-Hansen K., 2009. Altered temporal correlations in parietal alpha and prefrontal theta oscilla-tions in early-stage Alzheimer disease. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106, 1614-1619.
 • Montgomery S. M., Sirota A., Buzsaki G., 2008. Theta and gamma coordination of hippocampal networks during waking and rapid eye movement sleep. J. Neurosci. 28, 6731-6741.
 • Moroni F., Nobili L., DeCarli F., Massimini M., Francione S., Marzano C., Proserpio P., Cipolli C., DeGennaro L., Ferrara, M., 2012. Slow EEG rhythms and interhemispheric synchronization acros sleep and wakefulness in the human hippocampus. Neuroimage 60, 497-504.
 • Moser E. I., Moser M. B., 2008. A metric for space. Hippocampus 18, 1142-1156.
 • Nadasdy Z., Hirase H., Czurko A., Csicsvari J., Buzsaki G., 1999. Replay and time compression of recurring spike sequences in the hippocampus. J. Neurosci. 19, 9497-9507.
 • Niedermeyer E., 1999. The normal EEG of the waking adult. [W:] Electroencephalography: basic principles, clinical applications and related fields. Niedermeyer E., Lopes da Silva F. (red.). Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, 149-173.
 • Oddie S. D., Bland B. H., 1998. Hippocampal formation theta activity and movement selection. Neurosci. Biobehav. Rev. 22, 221-231.
 • Oleskevich S., Descarries L., 1990. Quantified distribution of the serotonin innervation in adult rat hippocampus. Neuroscience 34, 19-33.
 • Park S. P., Lopez-Rodriguez F., Wilson C. L., Maidment N., Matsumoto Y., Engel J. Jr., 1999. In vivo microdialysis measures of extracellular serotonin in the rat hippocampus during sleep-wakefulness. Brain Res. 833, 291-296.
 • Poe G. R., Nitz D. A., McNaughton B. L., Barnes C. A., 2000. Experience- dependent phase-reversal of hippocampal neuron firing during REM sleep. Brain Res. 855, 176-180.
 • Prichep L. S., John E. R., Ferris S. H., Rausch L., Fang Z., Cancro R., Torossian C., Reis-berg B., 2006. Prediction of longitudinal cognitive decline in normal elderlywith subjective complaints using electrophysiological imaging. Neurobiol. Aging 27, 471-481.
 • Reinoso-Suarez F., de Andres I., Rodrigo-Angulo M. L., Garzon M., 2001. Brain structures and mechanisms involved in the generation of REM sleep. Sleep Med. Rev. 5, 63-77.
 • Robinson T. E., Kramis R. C., Vanderwolf C. H., 1977. Two types of cerebral activation during active sleep: relations to behavior. Brain Res. 124, 544-549.
 • Skaggs W. E., McNaughton B. L., 1996. Replay of neuronal firing sequences in rat hippocampus during sleep following spatial experience. Science 271, 1870-1873.
 • Sławińska U., Kasicki S., 1998. The frequence of rat's hippocampal theta rythm is related to the speed of locomotion. Brain Res. 796, 327-331.
 • Staubli U., Lynch G., 1987. Stable hippocampal long-term potentiation elicited by 'theta' pattern stimulation. Brain Res. 435, 227-234.
 • Steriade M., 1998. Corticothalamic networks, oscillations, and plasticity. Adv. Neurol. 77, 105-134.
 • Tesche C. D., Karhu J., 2000. Theta oscillations index human hippocampal activation during a working memory task. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 919-924.
 • Van der Hiele K., Vein A. A., Reijntjes R. H., Westendorp R. G., Bollen E. L.,van Buchem M. A., van Dijk J. G., Middelkoop H. A., 2007. EEG correlatesin the spectrum of cognitive decline. Clin. Neurophysiology 118, 1931-1939.
 • Vanderwolf C. H., 1969. Hippocampal electrical activity and voluntary movement in the rat. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 26, 407-418.
 • Vanderwolf C. H., Baker G. B., 1986. Evidence that serotonin mediates non-cholinergic neocortical low voltage fast activity, non-cholinergic hippocampal rhythmical slow activity and contributes to intelligent behavior. Brain Res. 374, 342-356.
 • Vertes R. P., 1986. Brainstem modulation of the hippocampus. Anatomy, physiology and significance. [W:] The Hippocampus. Isaacson R. L., Pribram K. H. (red.). Plenum Press, New York, 41-75.
 • Vertes R. P., Hoover W. B., Viana Di Prisco G., 2004. Theta rhythm of the hippocampus: subcortical control and functional significance. Behav. Cogn. Neurosci. Rev. 3, 173-200.
 • Vertes R. P., Kocsis B., 1997. Brainstem-diencephalo-septohippocampal systems controlling the theta rhythm of the hippocampus. Neuroscience 81, 893-926.
 • Walker M. P., Stickgold R., 2004. Sleep-dependent learning and memory consolidation. Neuron 44, 121-133.
 • Walter W., Dovey V., 1944. Electro-encephalography in cases of sub-cortical tumour. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 7, 57-65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p201kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.