PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 63 | 1 | 13-23
Article title

Koncentraty krwinek czerwonych w transfuzjologii

Content
Title variants
EN
Stored red blood cells in transfusion medicine
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przetaczanie koncentratów krwinek czerwonych (KKCz) jest istotnym elementem współczesnej opieki medycznej. W KKCz przechowywanych standardowo w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (do 42 dni, 1-6oC) zachodzą jednak postępujące zmiany metaboliczne, biochemiczne, biomechaniczne i funkcjonalne, przejawiające się ostatecznie utratą ich żywotności. Zmiany te spowodowane są naturalnym obniżaniem się stężenia różnych związków chemicznych i towarzyszą procesowi starzenia się krwinek. Napromienianie KKCz, obecnie jedyna uznana metoda zapobiegania poprzetoczeniowej chorobie przeszczep przeciwko biorcy, skraca czas ich przechowywania do 28 dni. Przetaczanie składników krwi zawsze wiąże się z ryzykiem wystąpienia różnego typu niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. W świetle pytań klinicystów o bezpieczeństwo przechowywanych KKCz ważne jest opracowanie nowych płynów wzbogacających zapobiegających procesom starzenia się krwinek oraz nowych metod kontroli ich jakości. Obecnie, proteomika oferuje metody dokładniejszego poznania właściwości i funkcji przechowywanych krwinek czerwonych.
EN
Red blood cell transfusion is an important element of modern medical care. However, during conventional blood bank storage red blood cells undergo progressive metabolic, biochemical, biomechanical and functional changes, leading to their aging and finally to loss of viability. Irradiation of cellular blood components, currently the only accepted method to prevent transfusion-associated graft-versus host disease, reduces the storage time to 28 days. Transfusion of blood components is always associated with the risk of various unwanted after-effects. Under the pressure of clinical questions about the safety of stored red blood cells it is important to develop new storage conditions preventing red blood cell aging and new methods for the control of the quality of the stored cells. Presently, proteomics offers approaches for deeper understanding of the properties and function of stored red blood cells.
Keywords
Journal
Year
Volume
63
Issue
1
Pages
13-23
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Polska
 • Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Polska
References
 • Agarwal P., Ray V. L., Choudhury N., Chaudhary R. K., 2005. Effect of pre-storage gamma irradiation on red blood cells. Ind. J. Med. Res. 122, 385-387.
 • Almac E., Ince C., 2007. The impact of storage on red cell function in blood transfusion. Best Practic. Res. Clin. Anaesthesiol. 21, 195-208.
 • Annis A. M., Glenister K. M., Killian J. J., Sparrow R. L., 2005. Proteomic analysis of supernatants of stored red blood cell products. Transfusion 9, 1426-1433.
 • Bosman G. J. C. G., Werre J. M., Willekens F. L. A., Novotny V. M. J., 2008. Erythrocyte ageing in vivo and in vitro: structural aspects and implications for transfusion. Transfusion Med. 18, 335-347.
 • Brojer E., 2008. Immunomodulacja zależna od transfuzji (TRIM) - realne zjawisko biologiczne udokumentowane w badaniach podstawowych o nieudowodnionej szkodliwości klinicznej. Acta Haematol. Pol. 4, 687-696.
 • Bux J., Sachs U. J. H., 2007. The pathogenesis of transfusion-related acute lung injury (TRALI). Brit. J. Haematol. 136, 788-799.
 • D'Amici G. M., Rinalducci S., Zolla L., 2007. Proteomic analysis of RBC membrane protein degradation during blood storage. J. Proteom. Res. 6, 3242-3255.
 • Ghatpande S. S., Choudhary P. K., Quinn C. T., Goodman S. R., 2008. Pharmaco-proteomic study of hydroxyurea-induced modifications in the sickle red blood cell membrane proteome. Exp. Biol. Med. 233, 1510-1517.
 • Gmerek K., Fabijanska-Mitek J., 2011. Potencjalne patogenne zmiany w krwinkach czerwonych podczas ich przechowywania. Polski Merkariusz Lekarski 30, 224-227.
 • Goodman S. R., Kurdia A., Ammann L., Kakhniashvili D., Daescu O., 2007. The human red blood cell Proteome and interactome. Exp. Biol. Med. 232, 1391-1408.
 • Hajjar A. L., Auler Junior J. O. C., Santos L., Galas F., 2007. Blood tranfusion in critically ill patients: State of the art. Clinics 62, 507-524.
 • Hess J. R., 2006. An update on solutions for red cell storage. Vox Sanguinis 91, 13-19.
 • Hess J. R., 2010a. Red cell storage. J. Proteom. 73, 368-373.
 • Hess J. R., 2010b. Red cell changes during storage. Transf. Apheresis Sci. 43, 51-59.
 • Hogman C. F., Meryman H. T., 1999. Storage parameters affecting red blood cell survival and function after transfusion. Transf. Med. Rev. 13, 275-296.
 • Kakhniashvili D. G., Bulla L. A., Goodman S. R., 2004. The human erythrocyte proteome: Analysis by ion trap mass spectrometry. Mol. Cell. Proteom. 3, 501-509.
 • Klein H. G., Spahn D. R., Carson J. L., 2007. Red blood cell transfusion in clinical practice. Lancet 370, 415-426.
 • Koch C. G., Li L., Sessler D. I., Figueroa P., Hoeltge G. A., Mihaljevic T., Blackstone E. H., 2008. Duration of red-cell storage and complications after cardiac surgery. New Engl. J. Med. 358, 1229-1239.
 • Kor D. J., Gajic O., 2010. Blood product transfusion in the critical care setting. Curr. Opin. Crit. Care 16, 309-316.
 • Lachert E., 2005. Zapewnienie jakości krwi i jej składników we współczesnym krwiodawstwie. Laboratorium 4, 44-48.
 • Lachert E., Antoniewicz-Papis J., 2010. Metody inaktywacji czynników chorobotwórczych w składnikach krwi. J. Transf. Med. 3, 112-119.
 • Liumbruno G., D'Amici G. M., Grazzini G., Zolla L., 2008. Transfusion medicine in the era of proteomics. J. Proteom. 71, 34-45.
 • Liumbruno G., D'Alessandro A., Grazzini G., Zolla L., 2010. How has proteomics informed transfusion biology so far? Crit. Rev. Oncol. Hematol. 76, 153-172.
 • Low T. Y., Seow T. K., Chung M. C. M., 2002. Separation of human erythrocyte membrane associated proteins with one-dimensional and two-dimensional gel electrophoresis followed by identification with matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry. Proteomics 2, 1229-1239.
 • Łętowska M., Rosiek A., 2006. Stosowanie komórkowych składników krwi i onkologii. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2, 6-17.
 • Łętowska M., Żupańska B., 2009. Współczesne poglądy na niektóre powikłania poprzetoczeniowe. Acta Haematol. Pol. 40, 407-423.
 • Meyer E. K., Dumont D. F., Baker S., Dumont L. J., 2011. Rejuvenation capacity of red blood cells in additive solutions over long-term storage. Transfusion 51, 1574-1579.
 • Moroff G., Luban N. L. C., 1997. The irradiation of blood and blood components to prevent graft-versus-host disease: Technical issues and guidelines. Transf. Med. Rev. 11, 15-26.
 • Offner P. J., 2004. Age of blood: does it make a difference? Crit. Care 8, S24-S26.
 • Pasini E. M., Kirkegaard M., Mortensen P., Lutz H. U., Thomas A. W., Mann M., 2006. In-depth analysis of the membrane and cytosolic proteome of red blood cells. Blood 108, 791-801.
 • Pavenski K., Saidenberg E., Lavoie M., Tokessy M., Branch D. R., 2012. Red blood cell storage lesions and related transfusion issues: A canadian blood services research and development symposium Transf. Med. Rev. 1, 68-84.
 • Peleszynski M., Moroff G., Luban N., Taylor B., Quinones R., 1994. Effect of gamma irradiation of red blood cell unit on T-cell inactivation as assessed by limiting dilution analysis: implications for preventing transfusion-associated graft-versus-host-disease. Blood 83, 1683-1689.
 • Radziwon P., 2009. Czy przetocznie długo przechowywanego koncentratu krwinek czerwonych zwiększa chorobowość i śmiertelność biorcy? Acta Hematologica Polonica 40, 397-406.
 • Roux-Dalvai F., de Peredo A. G., Simo C., Guerrier L., Bouyssiee D., Zanella A., Citterio A., Burlet-Schiltz O., Boschetti E., Righetti P. G., Monsarrat B., 2008. Extensive analysis of the cytoplasmic proteome of human erythrocytes using the peptide ligand library technology and advanced mass spectrometry. Mol. Cell. Proteom. 7, 2254-2269.
 • Rubin O., Crettaz D., Canellini G., Tissot J. D., Lion N., 2008. Microparticles in stored red blood cells: an approach using flow cytometry and proteomic tools. Vox Sanguinis 95, 288-297.
 • Rudmann S, 2005. Textbook of blood banking and transfusion medicine. Saunders.
 • Rybakowski M., Witt M., Juskowiak K., Małkiewicz T., Baranowski M., Ślósarek R., 2012. Hiperkaliemia jako bezpośredni stan zagrożenia życia. Wczesne postępowanie lecznicze w oparciu o wytyczne europejskiej i polskiej rady resuscytacji 2010. Nowiny Lekarskie 81, 658-663.
 • Scott K. L., Lecak J., Acker J. P., 2005. Biopreservation of red blood cells: Past, present, and future. Transf. Med. Rev. 19, 127-142.
 • Sparrow R. L., 2012. Time to revisit red blood cell additive solutions and storage conditions: a role for 'omics' analyses. Blood Transf. 10, 7-11.
 • Spinella P. C., Carroll C. L., Staff I., Gross R., Mc Quay J., Keibel L., Wade C. E., Holcomb J. B., 2009. Duration of red blood cell storage is associated with increased incidence of deep vein thrombosis and in hospital mortality in patients with traumatic injuries. Crit. Care 13, R151.
 • Stowell C. P., 2010. Effects of storage on the biology and clinical efficacy of the banked red blood cell. Transf. Apheresis Sci. 43, 45-47.
 • Triulzi D. J., Yazer M. H., 2010. Clinical studies of the effect of blood storage on patient outcomes. Transf. Apheresis Sci. 43, 95-106.
 • Tsai A. G., Hofmann A., Cabrales P., Intaglietta M., 2010. Perfusion vs. oxygen delivery in transfusion with 'fresh' and 'old' red blood cells: The experimental evidence. Transf. Apheresis Sci. 43, 69-78.
 • Veale M. F., Healey G., Sparrow R. L., 2011. Effect of additive solutions on red blood cell (RBC) membrane properties of stored RBCs prepared from whole blood held for 24 hours at room temperature. Transfusion 51, 25-33
 • Zaremba M., Franek E., Rydzewski A., 2006. Hiperkaliemia. Choroby Serca i Naczyń 1, 36-40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv63p13kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.