PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 4 | 571-581
Article title

Zainteresujmy się rokitnikiem. preparaty z rokitnika zwyczajnego (hippophae rhamnoides l.) jako dodatki do żywności oraz ocena ich rynku w Polsce

Content
Title variants
EN
Let's get interested with sea buckthorn. Preparations of sea buckthorn as food additives and assessment of their market in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Unikalny skład chemiczny rokitnika zwyczajnego Hippophae rhamnoides L. sprawia, że może on spełniać w produkcie zarówno funkcje konserwantu, dodatku, jak również składnika podnoszącego wartość odżywczą produktu (np. jako wsad jogurtowy). Wartość ta polega przede wszystkim na dużej zawartości fenolokwasów, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin (zarówno tych rozpuszczalnych w tłuszczach jak i w wodzie), a także bogactwa mikroelementów. Celem pracy było przedstawienie wiedzy na temat preparatów z rokitnika zwyczajnego, wykorzystania ich w przemyśle spożywczym oraz ogólna charakterystyka tej rośliny, z wyszczególnieniem walorów odżywczych. Dodatkowym celem pracy była analiza znajomości rokitnika i jego preparatów wśród polskich konsumentów. Preparaty z rokitnika jako dodatki do żywności w naszym kraju nie są jeszcze powszechnie stosowane. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ponad 50% ankietowanych osób nie słyszało o rokitniku zwyczajnym, zaś przeszło 80% nie spotkało się z produktami, w których składzie rokitnik był zawarty.
EN
The unique chemical composition of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) makes it an excellent food additive that can act as preservative, additive, as well as the component of the nutritional value. This is due to a high content of phenolic acids, unsaturated fatty acids, vitamins (both fat and water soluble), and the broad range of micronutrients. Preparations of sea buckthorn as food additives in Poland are not yet widely used. The aim of this study was to present the knowledge of the preparation of sea buckthorn, their use in the food industry and to describe the general characteristics of this plant detailing its nutritional value. An additional aim of this study was to analyze the knowledge of sea buckthorn and its preparations among Polish consumers. Hereby presented survey revealed, that more than half of respondents hadn't heard of Sea Buckthorn before, and over 80% never met products containing extracts of this plant.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
4
Pages
571-581
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Technologii Żywności i Gastronomii Akademicka 14, 18-400 Łomża, Polska
 • Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03-195 Warszawa, Polska
author
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Zamenhofa 29, 15-435 Białystok, Polska
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Zamenhofa 29, 15-435 Białystok, Polska
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Zamenhofa 29, 15-435 Białystok, Polska
References
 • Benson D. R., Heuvel V. B. D., Potter D., 2004. Actinorhizal symbioses: diversity and biogeography.[W:] Plant Microbiology. Gillings M., Holmes A.(red). Garland Science/BIOS Scientific Publishers, Oxford, 99-130.
 • Franke W., Muller H., 1983. A contribution to the biology of useful plants. Angewandte Botanik 57, 77-83.
 • Gut M., Gasik A., Mitek M., 2008. Rokitnik - roślina niczym apteka. Przemysł spożywczy 6, 36-38.
 • Gutierez L. F., Ratti C., Belkacenii K., 2008. Effects of dryling metod on the extraction yields and quality of oils from qebec sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) seeds and pulp. Food Chem. 106, 898-904.
 • Janicek G., Pokorny J., Davidek J., 1977. Chemia żywności. WNT, Warszawa.
 • Kalinowska M., Piekut J., Świsłocka R., Lewandowski W., 2010. Zależność między strukturą molekularną anyżanów i cynamonianów litowców a ich aktywnością biologiczną określoną w stosunku do pseudomonas aeruginosa i staphylococcus ureus. Nauka i przemysł: metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości, UMCS Lublin, 93-99.
 • Kawecki Z., Szałkiewicz M., Bieniek A., 2004. The common sea buckthorn - a valuable fruit. J. Fruit Ornament. Plant Res. 12, 183-192.
 • Kawecki Z., Bieniak A., Szałkiewicz M., 2010. Plonowanie i cechy biometryczne owoców Rokitnika zwyczajnego Hippophaë Rhamnoides L. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum 9, 45-53.
 • Li T. S. C., Bereridge T. H. J., Drover J. C. G., 2007. Phytosterol content of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) seed oil. Extraction and identification. Food Chem. 101, 1665-1671.
 • Loskutova G. A., Baikov V. G., Starkov A. W., Medvedev F. A., 1989. The composition of fatty acids from the lipids of Hippophae rhamnoides L. fruits. Rastitelnye Resursy, 25, 97-103.
 • Mazerant-Leszkowska A., 1990. Mała księga ziół. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Mironow V. A., 1989. Chemical composition of Hippophae rhamnoides L. of different populations of the USSR. Proc. Int. Symp. Sea Buckthorn (H. rhamnoides L.). Xian, China, October 19-23, 67-70.
 • Nesterowich J., Zadernowski R., Markiewicz K., Szałkiewicz M., 1999. Characterization of fruit on selected sea buckthorn varieties. Natural Sci. 3, 235-244.
 • Rejman A., 1994. Pomologia. Odmianoznawstwo roślin sadowniczych. PWRiL, Warszawa.
 • Sikorski Z., 1996. Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności. WNT, Warszawa.
 • Sikorski Z., 2007. Chemia żywności. WNT, Warszawa.
 • Szałkiewicz M., Zadernowski R., 2006. Rokitnik. Możliwość produkcji i wykorzystania owoców. Hasło Ogrodnicze, 2, 60-63.
 • Szałkiewicz M., Czaplicki S., Zadernowski R., 1999. Sodierżanije L-askorbinowoj kisloty, fenolnych sojedinenij i antyoksidatnyje swojstwa gidrofilnych frakcij oblepichi kruszinowidnoj (Hippophae rhamnoides L.). Plodowodstwo. Samochwalowichy 15, 331-335.
 • Szałkiewicz M. S., Zadernowski R., Lipska S. L., Nesterowicz J., 2002. Biochimiczeski sostaw plodow oblepichi kruszinowidnoj (Hippophae rhamnoides L.). Plodowodstwo (Mińsk) 13, 120-122.
 • Szugam N. A., Mogilevskaya M. P., Ageewa L. D., 1977. Chromatograficzeskij metod opredelenija sostawa oblepichowogo masla. Witaminnyje rastitelnyje resursy i ich ispolzowanije. M. Izd-wo MGU, 323-329.
 • Świsłocka R., Piekut J., Lewandowski W., 2011. Oddziaływanie na bakterie E. coli wybranych pochodnych kwasu benzoesowego. Zależność między strukturą molekularną a aktywnością biologiczną, Nauka i przemysł: metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. UMCS Lublin, 223-231.
 • Świsłocka R., Piekut J., Lewandowski W., 2013. Investigation of the relationship between molecular structure and biological activity of alkali metal salts with vanillic acid. FT-IR, Raman and microbiological studies. Spectrochim. Acta 100, 31-40.
 • Tittinen K., Hakala M., Kallio H., 2006. Headspace volatiles from frozen berries of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) varieties. Europ. Food Res. Technol. 223, 455-460.
 • Wilkowska A., Pogorzelski E., Ambroziak W., Gwiazdecki R., 2009. Kierunki przetwórstwa jagód rokitnika. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 4, 7-8.
 • Yang B., Kallio H., 2002. Composition and physiological effects of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) lipids. Trend Food Sci. Technol. 13, 160-167.
 • Yang B., Kallio H., 2006. Analisis of teiacyloglycerols of seeds and berries of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) of different origins by mass spectometry and tandem mass spectrometry. Lipids 41, 381-392.
 • Zadernowski R., Naczk M., Nowak-Polakowska H., Nesterowicz J., 2002. Effect of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) berry extracts on the activity of lipase and lipoxygenase. J. Food Lipids 9, 249-258.
 • Zadernowski R., Naczk M., Amarowicz R., 2003. Tocopherols in sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) berry oil. J. Am. Oil Chem. Soc. 80, 55-58.
 • Zadernowski R., Szałkiewicz M., Czaplicki S., 2005. Skład chemiczny i wartość odżywcza owoców rokitnika (Hippophae rhamnoides L.). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 8-9, 56-58.
 • Zhang Y., Xu J., Yu N., 1989. Research on the centrifuge technology of sea buckthorn juice and oil. Proc. Int. Symp. Sea Buckthorn (H. rhamnoides L.). Xian, China, October 19-23, 307-310.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p571kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.