PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 3 | 443-454
Article title

Tajemnice ewolucji alk.

Content
Title variants
EN
Secrets of the evolution of auks (alcidae).
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Alki (Alcidae) są pelagicznymi ptakami siewkowymi (Charadriiformes), które dzielone są na trzy podrodziny: alki właściwe (Alcinae), alki Lucasa (Mancallinae) i maskonury (Fraterculinae). Charakteryzuje je sposób zdobywania pokarmu podczas którego wykorzystują technikę tzw. "podwodnego lotu". Wymusiła ona szereg zmian w budowie ciała oraz miała wpływ na rozprzestrzenienie geograficzne tych ptaków. Alki występują jedynie na półkuli północnej, na terenach polarnych, subpolarnych bądź takich gdzie zimne wody głębinowe wypływają na powierzchnię. Podobieństwa w wyglądzie zewnętrznym oraz ekologii zbliżają je do pingwinów, dlatego też nazywane są potocznie pingwinami północy. Po między obiema grupami oprócz odmiennego zasięgu geograficznego występuję szereg różnic. Najważniejszą jest ta, że wszystkie z 24 żyjących dziś gatunków alk potrafią latać. Jak się jednak okazuje nie było tak zawsze gdyż ewolucja tych ptaków ukierunkowana jest ku udoskonaleniu techniki "podwodnego lotu". Efektem tego było powstanie nielotnych form w przeszłości. Pojawiły się one niezależnie w dwóch liniach ewolucyjnych atlantyckiej (rodzaj Pinguinus) oraz pacyficznej (podrodzina Mancallinae). Ostatnie badania wskazują na znaczną różnorodność tych ptaków w przeszłości geologicznej, szczególnie w miocenie oraz pliocenie. Niestety ich wczesna ewolucja, podobnie zresztą jak pozostałych ptaków siewkowych, jest słabo poznana i dopiero zaczynamy ją poznawać.
EN
Auks (Alcidae) arepelagic charadriiform birds (Charadriiformes), which are divided into three groups: auks (Alcinae), Lucas auks (Mancallinae) and puffins (Fraterculinae). They are characterized by their for aging technique, called "under water flight". It has forced a number of body changes and had an impact on the geographical spread of these birds. They are found only in the northern hemisphere, the polar, the subpolaror up welling areas, where cold deep-seawater rise to the surface. They show strong similarities in appearance and ecology with penguins, therefore they are often referred to as "penguins of the north" . However, between these birds apart from geographical range there are a numberof differences. The most important is that all among the 24 species of auks living today can fly. As it turns out, this was not always the case as evolution of these birds has been improving technology of "underwater flight". The result was the emergence of flight less forms in the past. They appeared independently in two evolutionary line ages in Atlantic (genera Pinguinus) and Pacific (subfamily Mancallinae). Recent studies show a significant diversity of auks in the past, particularly during Miocene and Pliocene. Unfortunately, their early evolution, as it is also the case for other charadriiform birds remains obscure.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
3
Pages
443-454
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Instytut Paleobiologii PAN, Twarda51/55, 00-818 Warszawa, Polska
References
 • Ainley D. G., 1977. Feeding methods of seabirds: a comparison of polar and tropical communities. [W:] Adaptations in Antarctic ecosystems. Llano G. A. (red.). Gulf Publishing, Houston, 669-685.
 • Bédard J., 1985. Evolution and characteristics of the Atlantic Alcidae. [W:] The Atlantic Alcidae. Nettleship D. N., Birkhead T. R. (red.). Academic Press, London, 1-50.
 • Bradstreet M. S. W., Brown R. G. B., 1985. Feeding ecology of the Atlantic Alcidae. [W:] The Atlantic Alcidae: the evolution, distribution, and biology of the auks inhabiting the Atlantic Ocean and adjacent water areas. Nettleship D. N., Birkhead T. R. (red.). Academic Press, London, 263-318.
 • Chai P., 1997. Hummingbird hovering energetics during moult of primary flight feathers. J. Exp. Biol. 200, 1527-1536.
 • Chandler R. M., 1990a. Phylogenetic analysis of the alcids. Praca doktorska, University of Kansas, Lawrence.
 • Chandler R. M., 1990b. Fossil birds of the San Diego Formation, Late Pliocene, Blancan, San Diego County California. Ornithol. Monograph. 44, 73-161.
 • Chandler R. M., Parmley D., 2002. The earliest North American record of an auk (Aves: Alcidae) from the Late Eocene of central Georgia. Oriole 68, 7-9.
 • del Hoyo J., Elliot A., Sargatal J. (red.), 1996. Handbook of the Birds of the World. Tom 3. Hoatzins to Auks. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.
 • Gaston A. J., Woo K., 2008. Razorbills (Alcatorda) follow subarctic prey into the Canadian Arctic: Colonization results from climate change. Auk 125, 939-942.
 • Guthrie D. A., Thomas H. W., Kennedy G. L., 2000. A new species of extinct Late Pleistocene puffin (Aves: Alcidae) from the southern California Channel Islands. Proc. Fifth California Islands Symp., 525-530.
 • Habib M., 2010. The structural mechanics and evolution of aquaflying birds. Biol. J. Linnean Soc. 99, 687-698.
 • Harrison C. J. O., Walker C. A., 1977. Birds of the British lower Eocene. Tertiary Res. Special Paper 3, 1-32.
 • Hasegawa Y., Tomida Y., Kohno N., Ono K., Nokariya H., Uyeno T., 1988. Quaternary vertebrates from Shiriya area, Shimokita Penninsula, northeastern Japan. Memoirs Nat. Sci. Museum 21, 17-36.
 • Hope S., 2002. The Mesozoic radiation of Neornithes. [W:] Mesozoic Birds: above the heads of dinosaurs. Chiappe L. M., Witmer L. M. (red.). University of California Press, 339-388.
 • Hou L., Ericson P. G. P., 2002. A Middle Eocene shorebird from China. Condor 104, 896-899.
 • Howard H., 1966. A possible ancestor of the Lucas Auk (Family: Mancallidae) from the Tertiary of Orange County, California. Los Angles County Museum Contributions in Science 101, 1-8.
 • Howard H., 1968. Tertiary birds from Laguna Hills, Orange County, California. Los Angeles County Museum Contributions to Science 142, 1-21.
 • Howard H., 1970. A review of the extinct avian genus Mancalla. LosAngles County Museum Contributions in Science 203, 1-12.
 • Howard H., 1971. Pliocene avian remains from Baja California. Los Angles County Museum Contributions to Science 217, 1-17.
 • Howard H., 1976. A new species of flightless auk from the Miocene of California (Alcidae: Mancallinae). [W:] Collected papers in avian paleontology honoring the 90th birthday of Alexander Wetmore. Olson S. L. (red.). Smithsonian Contributions to Paleobiology 27, 141-146.
 • Howard H., 1981. A new species of murre, genus Uria, from the Late Miocene of California. Bulletin of the Southern California Academy of Sciences 80, 1-12.
 • Howard H., 1982. Fossil birds from the Tertiary marine beds at Oceanside, San Diego County, California, with descriptions of two new species of the genera Uriaand Cepphus (Aves: Alcidae). Natural History Museum of Los Angles County Contributions to Science 341, 1-15.
 • Hyrenbach D. K, Veit R. R., 2003. Ocean warming and seabird communities of the southern California current system (1987-98): response at multiple temporal scales. Deep Sea Res. II 50, 2537-2565.
 • Lucas F. A., 1901. A Flightless auk, Mancalla californiensis, from the Miocene of California. Proc. US Nat. Museum 24, 113-134.
 • Martin J. W. R., Walker C. A., Bonser R., Dyke G. J., 2001. A new species of large auk from the Pliocene of Belgium. Oryctos 3, 53-60.
 • Mayr G., 2004. Old world fossil record of modern-type hummingbirds. Science 304, 861-864.
 • Mayr G., 2005. The Paleogene fossil record of birds in Europe. Biol. Rev. 80, 515-542.
 • Mayr G., 2009. Paleogene Fossil Birds. Springer-Verlag, Heidelberg.
 • Mielczarek P., Kuziemko M., 2013. Kompletna lista ptaków świata. Wersja: 2013-06-30 http://www.eko.uj.edu.pl/listaptakow/
 • Miller A. H., 1931. An auklet from the Eocene of Oregon. Univ. California Publ. Bull. Depart. Geological Sci. 20, 23-26.
 • Miller L., 1925. Avian remains from the Miocene of Lompoc, California. Carnegie Institution of Washington 349, 107-117.
 • Miller L., 1937. An extinct puffin from the Pliocene of San Diego, California. Transactions of the San Diego Society of Natural History 8, 375-378.
 • Miller L., Bowman R. I., 1958. Further bird remains from the San Diego Pliocene.Los Angeles County Museum Contributions in Science 20, 4-15.
 • Miller L., Howard H., 1949. The flightless Pliocene bird Mancalla. Carnegie Institution of Washington Publications, Contributions to Paleontology 584, 203-228.
 • Mlikovsky J., 1987. Eine neue Alkenart (Aves: Alcidae) aus dem Ober-Oligozan Osterreichs. Annalen des Naturhistorischens Museum Wien 88, 131-147.
 • Moum T., Johansen S., Erikstad K. E, Piatt J. F., 1994. Phylogeny and evolution of the auks (subfamily Alcinae) based on mitochondrial DNA sequences. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 7912-7916.
 • Olson S. L., 1977. A great auk, Pinguinus, from the Pliocene of North Carolina (Aves: Alcidae). Proc. Biol. Soc. Washington 90, 690-697.
 • Olson S. L., 1981. A third species of Mancallafrom the Late Pliocene San Diego Formation of California (Aves: Alcidae). J. Vertebrate Paleontol. 1, 97-99.
 • Olson S. L., Parris D. C., 1987. The Cretaceous birds of New Jersey. Smithsonian Contrib. Paleobiol. 63, 1-22.
 • Pereira S. L., BakerA. J., 2008. DNA evidence for a Paleocene origin of the Alcidae (Aves: Charadriiformes) in the Pacific and multiple dispersals across northern oceans. Mol. Phylogenet. Evol.46, 430-445.
 • Prince P. A., Harris M. P., 1988. Food and feeding ecology of breeding Atlantic alcids and penguins. [W:] Proceedings of the 19th International Ornithological Congress. University of Ottawa Press, Ottawa, Canada, 1195-1204.
 • Smith N. A., 2011a. Systematics and evolution of extinct and extant Pan-Alcidae (Aves, Charadriiformes): combined phylogenetic analyses, divergence estimation, and paleoclimatic interactions. Praca doktorska, University of Texas, Austin.
 • Smith N., 2011b. Taxonomic revision and phylogenetic analysis of the flightless Mancallinae (Aves, Pan-Alcidae). Zookeys 91, 1-116.
 • Smith N. A., 2013a. A new species of auk (Charadriiformes, Pan- Alcidae) from the Miocene of Mexico. Condor 115, 77-83.
 • Smith N. A., 2013b. The fossil record and phylogeny of the auklets (Pan-Alcidae, Aethiini). J. Systemat. Palaeontol. (w druku).
 • Smith N. A., Clarke J. A., 2011. An alphataxonomic revision of extinct and extant razorbills (Aves, Alcidae): a combined morphometric and phylogenetic approach. Ornithol. Monogr. 72, 1-61.
 • Smith N. A., Mayr G., 2013. Earliest northeastern Atlantic Ocean basin record of an auk (Charadriiformes, Pan-Alcidae): fossils remains from the Miocene of Germany. J. Ornithol. 154, 775-782.
 • Smith N. A., Olson S. L., Clarke J. A., 2007. First Atlantic record of the puffin Cerorhinca (Aves, Alcidae) from the Pliocene of North Carolina. J. Vertebrate Paleontol. 27, 1039-1042.
 • Watanuki Y., Burger A. E., 1999. Body mass and dive duration in alcids and penguins. Canadian. J. Zool. 77, 1838-1842.
 • Wijnker E., Olson S. L., 2009. A revision of the fossil genus Miocepphusand other Miocene Alcidae (Aves: Charadriiformes) of the western north Atlantic Ocean. J. Systemat. Paleontol. 7, 471-487.
 • You Y., Huber M., Muller D., Poulson C. J., Ribbe J., 2009. Simulation of the Middle Miocene climate optimum. Geophys. Res. Lett. 36, LO 04702.
 • Žydelis R., Small C., French G., 2013. The incidental catch of seabirds in gillnet fisheries: A global review. Biol. Conserv. 162, 76-88.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p443kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.