PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 3 | 409-417
Article title

Kryl czy salpy - rola fluktuacji klimatycznych w kształtowaniu sieci troficznej antarktycznego ekosystemu.

Content
Title variants
EN
Krill or salps - the role of climate changes in shaping antarctic trophic food web.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obserwacje masowego pojawiania się organizmów o galaretowatym, bardzo uwodnionym ciele, w różnych rejonach oceanu światowego, w tym również w obszarach polarnych, spowodowało duży wzrost zainteresowania oceanobiologów tą grupą zwierząt. W artykule dyskutowane są między innymi przyczyny oraz potencjalne konsekwencje ekologiczne i ekonomiczne tego zjawiska. Prawdopodobnym czynnikiem powodującym tak gwałtowny rozwój tych zwierząt, zwłaszcza w Antarktyce, są zmiany klimatyczne, z globalnym ociepleniem na czele. Przewiduje się, że w wyniku masowego rozwoju planktonu "galaretowatego" dojdzie do przebudowy antarktycznej pelagicznej sieci troficznej. Dotychczasowi roślinożercy (skorupiaki i ryby) zostaną zastąpieni przez zwierzęta "galaretowate" - w tym m.in. salpy. Organizmy te cechuje bowiem większa elastyczność ekologiczna. Omawiany proces zachodzący obecnie w Oceanie Południowym będzie miał zapewne niekorzystny wpływ na funkcjonowanie konsumentów wyższych rzędów - takich jak pingwiny, płetwonogie i walenie.
EN
As a result of observed mass occurrence of gelatinous organisms in different regions of the world ocean, including polar regions, marine biologists focused in their studies on this group of animals. The article presents potential ecological and economic consequences of the phenomenon of mass occurrence of gelatinous organisms in various parts of the world. In the Southern Ocean the most likely reason for the rapid development of jellyfish or salps is climate change, in particular the warming effect. The expected result of the mass occurrence of gelatinous zooplankton would be an alteration of the Antarctic pelagic food web, namely dominant existing herbivore - krill would be replaced by gelatinous salps, which are characterized by greater ecological flexibility. This phenomenon in the Southern Ocean region would have a negative impact on the functioning of top consumers - penguins, pinnipeds and cetaceans.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
3
Pages
409-417
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Zakład Badań Planktonu Morskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Polska
 • Zakład Badań Planktonu Morskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Polska
 • Zakład Badań Planktonu Morskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Polska
References
 • Arai M. N., 2001. Pelagic coelenterates and eutrophication: a review. Hydrobiologia 451, 69-87.
 • Atkinson A., Siegel V., Pakhomov E. A., Rothery P., 2004. Longterm decline in krill stock and increase in salps within the Southern Ocean. Nature 43, 100-103.
 • Attrill M. J., Wright J., Edwards M., 2007. Climate-related increases in jellyfish frequency suggest a more gelatinous future for the North Sea. Limnol. Oceanogr. 52, 480-485.
 • Brodeur R. D., Mills C. E., Overland J. E., Walters G. E., Schumacher J. D., 1999. Substantial increase in gelatinous zooplankton in the Bering Sea, with possible links to climate change. Fisheries Oceanogr. 8, 296-306.
 • Brodeur R. D., Decker M. B., Ciannelli L., Purcell J. E., Bond N. A., Stabeno P. J., Acuna E., Hunt Jr., G. L., 2008. The rise and fall of jellyfish in the Bering Sea in relation to climate regime shifts. Progr. Oceanogr. 77, 103-111.
 • Cai W., Shi G., Cowan T., Bi D., Ribbe J., 2005. The response of the Southern Annular Mode, the East Australian Current, and the southern mid-latitude ocean circulation to global warming. Geophys. Res. Lett. 32, L23706.
 • Carlini A. R., Coria N. R., Santos M. M., Negrete J., Juares M. A., Daneri G. A., 2009.Responses of Pygoscelisadeliae and P. papua populations to environmental changes at Isla 25 de Mayo (King George Island). Polar Biol. 32, 1427-1433.
 • Casaux R., Baroni A., Ramon A., 2003. Diet of Antarctic fur seals Arctocephalus gazella at the Danco Coast, Antarctic Peninsula. Polar Biol. 26, 49-54.
 • Condon H. E., Duarte C. M., Pitt K. A., Robinson K. L., Lucas C. H., Sutherland K. R., Mianzan H. W., Bogeberg M., Purcell J. E., Decker M. B., Uye S., Madin L. P., Brodeur R. D., Haddock S. H. D., Malej A., Parry G. D., Eriksen E., Quiñones J., Acha M., Harvey M., Arthur J. M., Graham W. M., 2012. Recurrent jellyfish blooms are a consequence of global oscillations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA doi: 10.1073/pnas.1210920110.
 • Cushing D. H., 1989. A difference in structure between ecosystems in strongly stratified waters and in those that are only weakly stratified. J. Plankt. Res. 11, 1-13.
 • Everson I., 2000. Krill. Biology, Ecology and Fisheries. Blackwell Science, Oxford.
 • Flores H., Van Franeker J. A., Siegel V., Haraldsson M., Strass V., Meesters E. H., Bathmann U., Wolff W. J., 2012. The association of Antarctic krill Euphausia superba with the under-ice habitat. PLOS One 7, e31775.
 • Gibbons M. J., Richardson A. J., 2008. Patterns of pelagic cnidarian abundance in the North Atlantic. Hydrobiologia 616, 51-65.
 • Graham W. M., Bayha K. M., 2007. Biological invasions by marine jellyfish. [W:] Biological invasions. Nentwig W. (red.) Ecol. Stud. (Springer Verlag) 193. 239-256,.
 • Haberman K. L., Quetin L. B., Ross R. M., 2003. Diet of the Antarctic krill (Euphausiasuperba Dana): I. Comparisons of grazing on Phaeocystis antarctica (Karsten) and Thalassiosira antarctica (Comber). J. Exp. Marine Biol. Ecol. 283, 79-95.
 • Harashima A., Kimoto T., Wakabayashi T., Toshiyasu T., 2006. Verification of the silica deficiency hypothesis based on biogeochemical trends in the aquatic continuum of Lake Biwa - Yodo River - Seto Inland Sea, Japan. Ambio 35, 36-42.
 • Houghton J. D. R., Doyle T. K., Wilson M. W., Davenport J., Hays G. C., 2006. Jellyfish aggregations and leatherback turtle foraging patterns in a temperate coastal environment. Ecology 87, 1967-1972.
 • IPCC, 2007. Climate Change 2007, Synthesis Report. A contribution of working groups i, ii, and iii to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Pachauri R. K., Reisinger A. (red.) IPCC, Geneva, Switzerland.
 • Kawaguchi S., Siegel V., Litvinov F., Loeb V., Watkins J., 2004. Salp distribution and size composition in the Atlantic sector of the Southern Ocean. Deep-Sea Res. II 51, 1369-1381.
 • Knox G. A., 2007. Biology of the Southern Ocean. CRC, Boca Raton.
 • Knox G. A., Lowry J. K., 1977. A comparison between the benthos of the Southern Ocean and the North Pole Ocean, with special reference to the Amphipoda and Polychaeta. Polar Oceans, Arctic Institute of North America, Calgary, 423-462.
 • Kopczyńska E. E., 1992. Dominance of microflagellates over diatoms in the Antarctic areas of deep vertical mixing and krill concentrations. J. Plankton Res. 14, 1031-1054.
 • Kopczyńska E. E., 2008. Phytoplankton variability in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands: six years of monitoring. Polish Polar Res. 29, 117-139.
 • Korczak M., Chwedorzewska K. J., 2010. Human impact upon the environment in the vicinity of Arctowski Station, King George Island, Antarctica. Polish Polar Res. 31, 45-60.
 • Korczak-Abshire M., Chwedorzewska K. J., Wąsowicz P., Bednarek P. T., 2012. Genetic structure of declining chinstrap penguin (Pygoscelisantarcticus) populations from South Shetland Islands (Antarctica). Polar Biol. 35, 1681-1689.
 • Ligowski R., 1993. Morskie okrzemki (Bacillariophyceae) w ekosystemie Antarktyki ich znaczenie jako wskaźnika źródła pokarmu dla kryla (Euphausia superba Dana). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lynam C. P., Gibbons M. J., Axelsen B. E., Sparks C. A. J., Coetzee J., Heywood B. G., Brierley A. S., 2006. Jellyfish overtake fish in a heavily fished ecosystem. Curr. Biol. 16, 492-493.
 • Lynnes A. S., Reid K., Croxall J. P., 2004. Diet and reproductive success of Adélie and chinstrap penguins: linking response of predators to prey population dynamics. Polar Biol. 27, 544-554.
 • Malej A., Turk V., Lučić D., Benović A., 2007. Direct and indirect trophic interactions of Aurelia sp (Scyphozoa) in a stratified marine environment (Mljet Lakes, Adriatic Sea). Marine Biol. 151, 827-841.
 • Massom R. A., Stammerjohn S. E., 2010. Antarctic sea ice change and variability - Physical and ecological implications. Polar Sci. 4, 149-186.
 • Mills C. E., 2001. Jellyfish blooms: are populations increasing globally in response to changing ocean conditions? Hydrobiologia 451, 55-68.
 • Moline M. A., Claustre H., Frazer T. K., Schofield O., Vernet M., 2004. Alteration of the food web along the Antarctic Peninsula in response to a regional warming trend. Global Change Biol. 10, 1973-1980.
 • Nicol S., Constable A., Pauly T., 2000. Estimates of circumpolar Antarctic krill abundance based on recent acoustic density measurements. CCAMLR Sci. 7, 87-99.
 • Nicol S., Bowie A., Jarma S., Lannuzel D., Meiners K., van der Merwe P., 2010. Southern Ocean iron fertilization by baleen whales and Antarctic krill. Fish Fisher. 11, 203-209.
 • Nishikawa J., Naganobu M., Ichii T., Ishii H., Terazaki M., Kawaguchi K., 1995. Distribution of salps near the South Shetland Islands during austral summer, 1990-1991 with special reference to krill distribution. Polar Biol. 15, 31-39.
 • Pakhomov E. A., Perissinotto R., Froneman P. W., 1998. Abundance and trophodynamics of Euphausia crystallorophias in the shelf region of the Lazarev Sea during austral spring and summer. J. Marine Syst. 17, 313-324.
 • Pakhomov E. A., Froneman P. W., Perissinotto R., 2002. Salp/krill interactions in the Southern Ocean: spatial segregation and implications for the carbon flux. Deep-Sea Res. II 49, 1881-1907.
 • Parsons T. R., Lalli C. M., 2002. Jellyfish population explosions: revisiting a hypothesis of possible causes. Mer (Paris) 40, 111-121.
 • Pauly D., Graham W., Libralato S., Morissette L., Palomares M. L. D., 2009. Jellyfish in ecosystems, online databases and ecosystem models. Hydrobiologia 616, 67-85.
 • Prèzelin B. B., Hofmann E. E., Mengelt C., Klinck J. M., 2000. The linkage between upper circumpolar deep water (UCDW) and phytoplankton assemblages on the west Antarctic Peninsula continental shelf. J. Marine Res. 58, 165-202.
 • Purcell J. E., 2003. Predation on zooplankton by large jellyfish, Aurelia labiata, Cynaea capillata and Aequorea aequroea, in Prince William Sound, Alaska. Marine Ecol. Prog. Ser. 246, 137-152.
 • Purcell J. E., Arai M. N., 2001. Interactions of pelagic cnidarians and ctenophores with fish: a review. Hydrobiologia 451, 27-44.
 • Purcell J. E., Uye S.-I., Lo W.-T., 2007. Anthropogenic causes of jellyfish blooms and their direct consequences for humans: a review. Marine Ecol. Prog. Ser. 350, 153-174.
 • Pütz K., Ingham R. J., Smith J. G., Croxall J. P., 2001. Population trends, breeding success and diet composition of gentoo Pygoscelispapua, magellanic Spheniscus magellanicus and rockhopper Eudyptes chrysocome penguins in the Falkland Islands. Polar Biol. 24, 793-807.
 • Raskoff K. A., Purcell J. E., Hopcroft R. R., 2005. Gelatinous zooplankton of the Arctic Ocean: in situ observations under the ice. Polar Biol. 28, 207-217.
 • Richardson A. J., Bakun A., Hays G. C., Gibbons M. J., 2009. The jellyfish joyride: causes, consequences and management responses to a more gelatinous future. Trends Ecol. Evol. 24, 312-322.
 • Schalk P. H., 1990. Biological activity in the Antarctic zooplankton community. Polar Biol. 10, 405-411.
 • Smith R. C., Stammerjohn S. E., 2001. Variations of surface air temperature and sea ice extent in the Western Antarctic Peninsula (WAP) region. Ann. Glaciol. 33, 493-500.
 • Sommer U., Lengfellner K., 2008. Climate change and the timing, magnitude, and composition of the phytoplankton spring bloom. Global Change Biol. 14, 1199-1208.
 • Stark P., 1994. Climate warming in the central Antarctic Peninsula Area. Weather 49, 215-220.
 • Stammerjohn S. E., Martinson D. G., Smith R. C., Isnnuzzi R. A., 2008. Sea ice in the western Antarctic Peninsula region: Spatio-temporal variability from ecological and climate change perspectives. Deep Sea Research Part II 55, 2041-2058.
 • Sullivan L. J., Gifford D. J., 2004. Diet of the larval ctenophore Mnemiopsis leidyi A. Agassiz (Ctenophora, Lobata). J. Plankton Res. 26, 417-431.
 • Swadling K. M., Kawaguchi S., Hosie G. W., 2010. Antarctic mesozooplankton community structure during BROKE-West (300E-800E), January-February 2006. Deep-Sea Research II, doi:10.1016/j.dsr2.2008.10.041.
 • Tierney M., Nichols P. D., Wheatley K. E., Hindell M. A., 2008. Blood fatty acids indicate inter- and intra-annual variation in the diet of Adéliepenguins: Comparison with stomach content and stable isotope analysis. J. Exp. Marine Biol. Ecol. 367, 65-74.
 • Tomczak M., Liefrink S., 2005. Interannual variations of water mass volumes in the Southern Ocean. J. Atmosph. Ocean Sci. 10, 31-42.
 • Trivelpiece W. Z., Trivelpiece S. G., Geupel G., Kjelmyr J., Volkma N. J., 1990. Adélie and Chinstrap Penguins: their potential as monitors of the Southern Ocean marine ecosystem. [W:] Antarctic ecosystems ecological change and conservation. Kerry K., Hempel G. (red.). Berlin: Springer, 191-202.
 • Vaughan D. G., Marshall G. J., Connolley W. M., Parkinson C. L., Mulvaney R., Hodgson D. A., King J. C., Pudsey J. C., Turner J., 2003. Recent rapid regional climate warming on the Antarctic Peninsula. Climate Change 60, 243-274.
 • Walsh J. E., 1983. The role of sea ice in climatic variability: Theories and evidence. Atmos.Ocean 21, 229-242.
 • Wiedenmann J., Cresswell K. A., Goldbogen J., Potvin J., Mangelb M., 2011. Exploring the effects of reductions in krill biomass in the Southern Ocean on blue whales using a state-dependent foraging model. Ecol. Model. 222, 3366-3379.
 • Wiktor K., Węsławski J. M., Żmijewska M. I., 1997. Biogeografia morza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p409kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.