PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 3 | 401-407
Article title

Alczyk - sztandarowy gatunek Arktyki.

Content
Title variants
EN
Little auk - flagship species of the Arctic.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Arktyka charakteryzuje się niezwykłą prostotą sieci troficznej, w których nieliczne gatunki roślin i zwierząt odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu całego ekosystemu. Jednym z takich gatunków jest alczyk (Alle alle) - niewielki ptak gniazdujący kolonijnie wyłącznie w obszarze wyspowym Arktyki Wysokiej. Alczyk, jako ptak żerujący w wodzie i gniazdujący na lądzie, wynosi corocznie olbrzymie ilości materii organicznej z morza na ubogi w substancje biogenne i sole mineralne ląd. Stanowi to podstawę dla rozwoju ornitokoprofilnej tundry. Całkowitą liczebność alczyka ocenia się na ponad 37 mln par, jest więc prawdopodobnie najliczniejszym ptakiem morskim na świecie. Nie stwierdza się przy tym wyraźnej odrębności genetycznej poszczególnych kolonii. Występowanie alczyka jest silnie związane z rozmieszczeniem zimnych wód oceanicznych niosących preferowany przez niego wysokoenergetyczny pokarm (zooplankton arktyczny, głównie widłonogi). W sytuacji zachodzących obecnie zmian klimatycznych, przejawiających się coraz większym napływem ciepłych wód oceanicznych w obszar Arktyki, żerowanie alczyka może być utrudnione. Badania pokazują, że rzeczywiście, wysiłek ptaków gniazdujących/żerujących w gorszych warunkach troficznych jest zwiększony, choć jak dotąd gorsze warunki troficzne nie przekładają się negatywnie na sukces reprodukcyjny ptaków. Niemniej, dalsze zmiany środowiska w Arktyce mogą skutkować obniżeniem sukcesu reprodukcyjnego alczyka.
EN
Arctic is characterized by a simple structure of its trophic web, where a single species of plants and animals play an important role in functioning of the whole ecosystem. One of such keystone species is the little auk (am. dovekie, Alle alle), a small seabird, colonially breeding exclusively in High Arctic. The little auk, as a typical seabird foraging in the sea and breeding in land, transport an enormous organic matters from the sea to nutritionally poor land ecosystem, what in turn positively affect tundra vegetation. With global population size of ca 37 mln breeding pairs little auk is probably the most numerous seabird of the world. Genetic differentiation of the population is however very weak. Due to high metabolic rate (the highest of all seabirds), the little auks focus on energy rich zooplankton items associated with cold, Arctic waters. For that reasons, both breeding and wintering distribution is associated with distribution of cold, Arctic waters that are abundant in the preferred food items. In the light of the ongoing changes in the Arctic environment, little auk foraging might be challenged. Indeed, studies show birds response to deteriorating conditions on feeding grounds by increasing their parental efforts. No influence on the breeding success of birds have been observed yet, but the question how the birds can cope with the progressing environmental changes in the Arctic remains open.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
3
Pages
401-407
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 59, 80-330 Gdańsk, Polska
 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 59, 80-330 Gdańsk, Polska
 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza 59, 80-330 Gdańsk, Polska
References
 • Callaghan T. V., Björn L. O., Chernov Y., Chapin T., Christensen T. R., Huntley B., Ims R. A., Johansson M., Jolly D., Jonasson S., Matveyeva N., Panikov N., Oechel W., Shaver G., Elster J., Henttonen H., Laine K., Taulavuori K., Taulavuori E., Zöckler C., 2004. Biodiversity, distributions and adaptations of arctic species in the context of environmental change. J. Human Environ. 33, 404-417.
 • Gabrielsen G. W., Taylor J. R. E., Konarzewski M., Mehlum F., 1991. Field and laboratory metabolism and thermoregulation in dovekies (Allealle). Auk 108, 71-78.
 • Grémillet D., Welcker J., Karnovsky N. J., WalkuszW.,Hall M. E., Fort J., Brown Z.W., Speakman J. R., Harding A. M. A.,2012. Little auks buffer the impact of current Arctic climate change. Mar. Ecol. Prog. Ser. 454, 197-206.
 • Harding A. M. A., Van Pelt T. I., Lifjeld J. T., Mehlum F., 2004. Sex differences in Little Auk Allealleparental care: transition from biparental to paternal-only care. Ibis 146, 642-651.
 • Harding A. M. A., Welcker J., Steen H., Hamer K. C., Kitaysky A. S., Fort J., Talbot S. L., Cornick L. A., Karnovsky N. J., Gabrielsen G. W., Grémillet D., 2011. Adverse foraging conditions may impact body mass and survival of a high Arctic seabird. Oecologia 167, 49-59.
 • Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K., Walkusz W.,2007. Response of Dovekie to changes in food availability. Waterbirds 30, 421-428.
 • Jakubas D., Głuchowska M., Wojczulanis-Jakubas K., Karnovsky N. J., Keslinka L., Kidawa D., Walkusz W., Boehnke R., Cisek M., Kwaśniewski S., Stempniewicz L., 2011. Foraging effort does not influence body condition and stress level in little auks. Mar. Ecol. Prog. Ser. 432, 277-290.
 • Jakubas D., Iliszko L., Wojczulanis-Jakubas K., Stempniewicz L., 2012. Foraging by little auks in the distant marginal sea ice zone during the chick-rearing period. Polar Biol. 35, 73-81.
 • Jakubas D., Trudnowska E., Wojczulanis-Jakubas K., Iliszko L., Kidawa D., Parecki M., Błachowsiak-Samołyk K., Stempniewicz L., 2013. Foraging closer top the colony leads to faster growth in little auks. Mar. Ecol. Prog. Ser. 489, 263-278.
 • Karnovsky N., Kwasniewski S., Weslawski J. M., WalkuszW., Beszczynska-Möller A., 2003. The foragingbehaviour of little auks in a heterogeneous environment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 253, 289-303.
 • Kwasniewski S., Gluchowska M., Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K., Walkusz W., Karnovsky N., Blachowiak-Samolyk K., Cisek M., Stempniewicz L., 2010. The impact of different hydrographic conditions and zooplankton communities on provisioning little auks along the west coast of Spitsbergen. Prog. Oceanogr. 87, 72-82.
 • Kwasniewski S., Gluchowska M., Walkusz W., Karnovsky N. J., Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K., Harding A. M. A. Goszczko I., Cisek M., Beszczynska-Möller A., Walczowski W., Weslawski J. M., Stempniewicz L., 2012. Interannual changes in zooplankton on the West SpitsbergenShelf in relation to hydrography and their consequencesfor the diet of planktivorous seabirds. ICES J. Mar. Sci. 69, 890-901.
 • Moe B., Stempniewicz L., Jakubas D., Angelier F., Chastel O., Dinessen F., Gabrielsen G. W., Hanssen F., Karnovsky N.J., R ønning B., Welcker J., Wojczulanis-Jakubas K., Bech C., 2009. Climate change and phenological responses of twoseabird species breeding in the high-Arctic. Mar. Ecol. Prog. Ser. 393, 235-246.
 • Steen H., Vogedes D., Broms F., Falk-Petersen S., Berge J., 2007. Little auks (Allealle) breeding in a High Arctic fjord system: bimodal foraging strategies as a response to poor food quality? Polar Res. 26, 118-125.
 • Stempniewicz L., 1992. Manuring of tundra near a large colony of seabirds on Svalbard. Landscape, life world, and Man in High Arctic. Institute of Ecology, Polish Academy of Science, Warszawa, 255-269.
 • Stempniewicz L., 2001. Allealle Little Auk. BWP Update. J. Birds Western Palearct. 3, 175-201.
 • Welcker J., Harding A. M. A., Karnovsky N. J., Steen H., Str ø m H., Gabrielsen G. W. , 2009. Flexibility in the bimodal foraging strategy of a high Arctic alcid, the little auk Allealle. J. Avian Biol. 40, 388-399.
 • Welcker J., Beiersdorf A., Varpe Ø., Steen H., 2012. Mass fluctuations suggest different functions of bimodal foraging trips in a central-place forager. Behav. Ecol. 23, 1372-1378.
 • Węsławski J. M., Stempniewicz L., Mehlum F., Kwaśniewski S., 1999. Summer food resources of the little auk, Allealle (L.) in the European Arctic sea. Polar Biol. 21, 129-134.
 • Węsławski J. M., Hacquebord L., Stempniewicz L., Malinga M., 2000. Greenland whales and walruses in the Svalbard food web before and afterexploitation. Oceanologia 42, 37-56.
 • Wojczulanis-Jakubas K., 2007. Inwestycje rodzicielskie samca i samicy monogamicznego gatunku ptaka morskiego (alczyk Alle alle) w warunkach dnia polarnego. Praca doktorska. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D., 2012. When and why does my mother leave me? Big questions of the dovekie chick. Auk 129, 632-637.
 • Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D., Stempniewicz L., 2009. Sex-specific parental care by incubating Little Auks (Allealle). Ornis Fennica 86, 140-148.
 • Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D., Karnovsky N.J.,Walkusz W., 2010. Foraging strategy of dovekies under divergent conditions on feeding grounds. Polar Res. 29, 22-29.
 • Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D., Welcker J., Harding A. M. A., Karnovsky N. J., Kidawa D., Steen H., Stempniewicz L., Camphuysen C. J., 2011. Body size variation of a high-Arctic seabird: the dovekie (Allealle). Polar Biol. 34,847-854.
 • Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D., Kidawa D., Kośmicka A., 2012. Is the transition from biparental to male-only care in a monogamous seabird related to changes in body mass and stress level? J. Ornithol. 153, 793-800.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p401kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.