PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 3 | 393-400
Article title

Zmiany w populacjach ptaków i ssaków płetwonogich Antarktyki Zachodniej.

Content
Title variants
EN
Marine bird and pinniped population changes in the Western Antarctic peninsula region.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zasoby morskiego ekosystemu Południowego Oceanu są eksploatowane komercyjnie już od ponad dwóch stuleci. Selektywna ingerencja człowieka w poszczególne elementy sieci troficznej ekosystemu, doprowadziła do znacznych zmian w jego strukturze. Obecnie zmiany te pogłębia wzmożony ruch turystyczny oraz rozbudowująca się infrastruktura stacji antarktycznych. Obserwowane ostatnio gwałtone ocieplenie klimatu, odnoszące się do podstawowych zmiennych środowiskowych, takich jak: temperatura, wiatr i opady atmosferyczne, może doprowadzić do poważnych perturbacji we wrażliwym ekosystemie Antarktyki. Jednym z ważniejszych skutków ocieplenia są obserwowane zmiany zasięgu morskiej pokrywy lodowej, co w konsekwencji wpływa na wielkość zasobów kryla, głównej bazy pokarmowej drapieżców oraz na dostępność terenów lęgowych i rozrodu. Wszystkie te z miany stanowią nowe wyzwanie dla fauny Antarktyki. Objęcie obserwacją zależności pomiędzy cyklami życiowymi zwierząt, obfitością pożywienia, oraz zagęszczeniem drapieżników, ptaków i ssaków płetwonogich, rzuciło nowe światło na dynamikę niektórych gatunków. Zmiany w wielkości populacji, lokalizacji terenów lęgowych i rozrodu oraz zmiany w terminach lęgów i pojawianie się gatunków obcych są istotnymi bioindykatorami kondycji całego ekosystemu Antarktyki Zachodniej.
EN
The Southern Ocean marine ecosystem has been exploited commercially for over 200 years.S elective harvesting of various components of the food web led to significant changes in the structure of this ecosystem. Recently, these negative changes are exacerbated by increased tourist traffic and expanding infrastructure of Antarctic stations. Moreover, c urrently observed rapid environmental changes, expressed in changing temperature, wind and precipitation, may potentially lead to major environmental perturbations in this very sensitive region. Among the major effects of the atmospheric warming are changes within the sea-ice cover, which affects not only abundance of krill, the main food base of Antarctic marine predators, but also nesting and breeding areas available for penguins. Therefore, the environmental change s pose a new challenge to the survival of Antarctic wildlife. Study of the complex interactions between the animals life cycles, abundance of food, and predators pressure imposed by birds and pinnipeds, explain some trends in the populations dynamics. Bird and pinniped species and their response to the climate perturbations, including significant alternations of populations sizes and changes of breading areas as well as changes in arrival and laying dates, have been recorded as important bio-indicators of changes in the Antarctic ecosystem.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
3
Pages
393-400
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biologii Antarktyki, Ustrzycka 10/1,2 02-141 Warszawa, Polska
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biologii Antarktyki, Ustrzycka 10/1,2 02-141 Warszawa, Polska
References
 • Ainley D., Russell J., Jenouvrier S., Woehler E., Lyver P. O'B., Fraser W. R., Kooyman G. L., 2010. Antarctic penguin response to habitat change as Earth's troposphere reaches 2°C above preindustrial levels. Ecol. Monograph. 80, 49-66.
 • Bonner N., 1998. Whales of the world. UK: Blandford Press, London.
 • Chwedorzewska K. J., 2009. Terrestrial Antarctic ecosystems at the changing world - an overview. Polish Polar Res. 30, 263-273.
 • Chwedorzewska K. J., Korczak M., 2010. Human impact upon the environment in the vicinity of Arctowski Station, King George Island, Antarctica. Polish Polar Res. 31, 45-60.
 • Ciaputa P., 1998. Pingwiny Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka). Kosmos 47, 547-556.
 • Cimino M. A., Fraser W. R., Irwin A. J., Oliver M. J., 2013. Satellite data identify decadal trends in the quality of Pygoscelis penguin chick-rearing habitat. Global Change Biol. 19, 136-48.
 • Croxall J. P., Prince P. A., Ricketts C., 1985. Relationships between prey life-cycles and the extent, nature and timing of seal and seabird predation in the Scotia Sea. [W:] Antarctic nutrient cycles and food webs. Siegfried W. R., Condy P. R., Laws R. M. (red.). Springer, Berlin, 516-533.
 • Croxall J. P., Callaghan T., Cervellati R., Walton D. W. H., 1992. Southern Ocean environmental changes: effects on seabird, seal and whale populations. Philosoph. Transact. Royal Soc. London 338, 319-328.
 • Ducklow H. W., Baker K., Martinson D. G, Quetin L. B., Ross R. M., Smith R. C., Stammerjohn S. E., Vernet M., Fraser W., 2007. Marine pelagic ecosystems: the West Antarctic Peninsula. Philosoph. Transact. Royal Soc. B: Biol. Sci. 362, 67-94.
 • Forcada J., Trathan P. N., Boveng P. L., Boyd I. L., Burns J. M., Costa D. P., Fedak M., Rogers T. L., Southwell C. J., 2012. Responses of Antarctic pack-ice seals to environmental change and increasing krill fishing. Biol. Conserv. 149, 40-50.
 • Hempel G., 1985. Antarctic marine food webs. [W:] Antarctic nutrient cycles and food webs. Siegfried W. R., Condy P. R., Laws R. M. (red.). Springer-Verlag Berlin, New York, 266-270.
 • Hinke J. T., Salwicka K., Trivelpiece S. G., Watters G. M., Trivelpiece W. Z., 2007. Divergent responses of Pygoscelis penguins reveal a common environmental driver. Oecologia 153, 845-855.
 • Kasamatsu F., 2000.Species diversity of the whale community in the Antarctic. Marine Ecol. Progr. Ser. 200, 297-301.
 • Korczak-Abshire M., 2010. Climate change influences on Antarctic bird populations. Papers on Global Change IGBP 17, 43-53.
 • Korczak-Abshire M., Chwedorzewska K. J., Wąsowicz P., Bednarek P. T., 2012. Genetic structure of declining chinstrap penguin (Pygoscelis antarcticus) populations from South Shetland Islands (Antarctica). Polar Biol. 35, 1681-1689.
 • Korczak-Abshire M., Węgrzyn M., Angiel P. J., Lisowska M., 2013. Pygoscelid penguins breeding distribution and population trends at Lions Rump rookery, King George Island. Polish Polar Res. 34, 87-99.
 • Nicol S., Constable A. J., Pauly T., 2000. Estimates of circumpolar abundance of antarctic krill based on recent acoustic density measurements. CCAMLR Science 7, 87-99.
 • Opaliński K. W., Maciejewska K., 1998. Ocean Południowy - królestwo kryla. Kosmos 47, 525-533.
 • Pistorius P. A., Huin N., Crofts S., 2010. Population change and resilience in Gentoo Penguins Pygoscelis papua at the Falkland Islands. Marine Ornithol. 38, 49-53.
 • Tanton J. L., Reid K., Croxall J. P., Trathan P. N., 2004. Winter distribution and behaviour of gentoo penguins Pygoscelis papua at South Georgia. Polar Biol. 27, 299-303.
 • Trathan P. N, Forcada J., Murphy E. J., 2007. Environmental forcing and Southern Ocean marine predator populations: effects of climate change and variability. Philosoph. Transact. Royal Soc. B: Biol. Sci. 362, 2351-2365.
 • Trivelpiece W. Z., Buckelew S., Reiss Ch., Trivelpiece S. G., 2007. The winter distribution of chinstrap penguins from two breeding sites in the South Shetland Islands of Antarctica. Polar Biol. 30, 1231-1237.
 • Trivelpiece W. Z., Hinke J. T., Miller A. K., Reiss C. S., Trivelpiece S. G., Watters G. M., 2011. Variability in krill biomass links harvesting and climate warming to penguin population changes in Antarctica. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108, 7625-7628.
 • Turner J., Colwell S. R., Marshall G. J., Lachlan-Cope T. A., Carleton A. M., Jones P. D., Lagun V., Reid P. A., Iagovkina S., 2005. Antarctic climate change during the last 50 years. Int. J. Climatol. 25, 279-294.
 • Voronina N. M., 1998. Comparative abundance and distribution of major filter-feeders in the Antarctic pelagic zone. J. Marine Syst. 17, 375-390.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p393kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.