PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 1 | 37-46
Article title

Strategie rozrodcze robotnic pszczoły miodnej (Apis Mellifera L.)

Content
Title variants
EN
The reproductive strategies of honeybee workers (Apis mellifera L.).
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pszczoła miodna (Apis mellifera) należy do owadów eusocjalnych, wśród których występuje reprodukcyjny podział pracy. Funkcję reprodukcyjną w rodzinie pszczelej pełni matka, natomiast robotnice zazwyczaj zaprzestają produkcji własnego potomstwa i wykonują wszystkie inne prace w gnieździe. Robotnice nie są jednak całkowicie sterylne i w szczególnych przypadkach mogą składać niezapłodnione jaja, z których wylęgają się prawie wyłącznie samce. W tym artykule został przedstawiony współczesny stan wiedzy na temat ewolucji różnych strategii rozrodczych u robotnic pszczoły miodnej. Opisano tutaj strategie reprodukcyjne robotnic znajdujących się w rodzinie z matką. Zwrócono tu uwagę zarówno na zachowania rozrodcze, które są typowe dla większości dzikich podgatunków pszczoły miodnej, jak i na te, które związane są z rzadkimi mutacjami. Rozpatrywano także przypadki robotnic przebywających w osieroconej rodzinie, w której nie ma już szans na wychowanie nowej matki. Całość dopełnia omówienie najnowszych odkryć związanych ze strategiami rozrodczymi u robotnic, które jako larwy wychowywały się w kolonii pozbawionej matki, co w naturalnych warunkach zdarza się zawsze w czasie rójki będącej jedynym naturalnym sposobem podziału rodziny.
EN
Honey bee (Apis mellifera) belongs to eusocial insects, which are characterized by reproductive division of labor. In a well-functioning honey bee colony, reproduction is performed by a queen while workers perform all other tasks. Also, the workers are not completely sterile and there are situations when they can lay unfertilized eggs from which almost exclusively males (drones) hatch. This paper describes the contemporary state of knowledge on the evolution of different reproductive strategies in worker honey bee. Reproductive strategies of workers, which stay in a queenright colony is described. It is shown that the reproductive behavior of workers, both in the wild subspecies honeybee as well as in those, which are characterized by rare mutations. Also, the reproductive potential of workers in queenless colonies where workers have no chance to rear a new queen is demonstrated. All this is supplemented by a description of the latest finding concerning the reproductive strategies of honeybee workers.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
37-46
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński Instytut Nauk o Środowisku, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska
References
 • Anderson R. H., 1963. The laying worker in the Cape honeybee, Apis mellifera capensis. J. Apic. Res. 2, 85-92.
 • Amdam G. V., Aase A. L. T. O., Seehuus S. C., Fondrk M. K., Norberg K., Hartfelder K., 2005. Social reversal of immunosenescence in honey bee workers. Exp. Gerontol. 40, 939-947.
 • Barron A. B., Oldroyd B. P., 2001. Social regulation of ovary activation in 'anarchistic' honey-bees (Apis mellifera). Behav. Ecol. Sociobiol. 49, 214-219.
 • Barron A. B., Oldroyd B. P., Ratnieks F. L.W., 2001. Worker reproduction in honey-bees (Apis) and the anarchic syndrome: a review. Behav. Ecol. Sociobiol. 50, 199-208.
 • Beekman M., Oldroyd B. P., 2003. Effects of cross-feeding anarchistic and wildtype honeybees: Anarchistic workers are not queen-like. Naturwissenschaften 90, 189-192.
 • Beekman M., Martin S. J., Drijfhout F., Oldroyd B. P., 2007. Higher removal rate of eggs laid by anarchistic queens: a cost of anarchy? Behav. Ecol. Sociobiol. 61, 1847-1853.
 • Beekman M., Oldroyd P. B., 2008. When workers disunite: intraspecic parasitism by eusocial bees. Annu. Rev. Entomol. 5, 319-337.
 • Beekman M., Allsopp M. H., Jordan L. A., Lim J., Oldroyd B. P., 2009. A quantitative study of worker reproduction in queenright colonies of the Cape honey bee, Apis mellifera capensis. Mol. Ecol. 18, 2722-2727.
 • Biologia: encyklopedia multimedialna PWN [on-line] 2012. Dostępny: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3964205/pszczela-matka.html.
 • Bourke A. F. G., 1988. Worker reproduction in the higher eusocial Hymenoptera. Q. Rev. Biol. 63, 291-311.
 • Brady S. G., Sipes S., Pearson A., Danforth B. N., 2006. Recent and simultaneous origins of eusociality in halictid bees. Proc. Roy. Soc. Lond. B Biol. 273, 1643-1649.
 • Calis J. N. M., Boot W. J., Allsopp M. H., 2003. Capensis honeybees: crucial steps leading to social parasitism. Proc. Exp. Appl. Entomol. NEV. 14, 39-43.
 • Cameron S. A., Mardulyn, P., 2001. Multiple molecular data sets suggest independent origins of highly eusocial behavior in bees (Hymenoptera: Apinae). Syst. Biol. 50, 194-214.
 • Cardinal S., Straka J., Danforth B. N., 2010. Comprehensive phylogeny of apid bees reveals the evolutionary origins and antiquity of cleptoparasitism. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107, 16207-16211.
 • Cole B. J., 1983. Multiple mating and the evolution of social behavior in the hymenoptera. Behav. Ecol. Sociobiol. 12, 191-201.
 • Dampney J. R., Barron A. B., Oldroyd B. P., 2004. Measuring the cost of worker reproduction in honeybees: work tempo in an 'anarchic' line. Apidologie 35, 83-88.
 • Deseyn J., Billen J., 2005. Age-dependent morphology and ultrastructure of the hypopharyngeal gland of Apis mellifera workers (Hymenoptera, Apidae). Apidologie 36, 49-57.
 • Dzierżon J. 1850. Nowe udoskonalone pszczelnictwo księdza plebana Dzierżona. Nowe Piekary: Drukiem Teodora Heneczka.
 • Fischman B. J., Woodard S. H., Robinson G. E., 2011. Molecular evolutionary analyses of insect societies. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108, 10847-10854.
 • Godzińska E. J., 2006. Definicja i cele poznawcze neurosocjobiologii. Kosmos 55, 137-148.
 • Hamilton W. D., 1964. The genetical evolution of social behaviour I-II. J. Theor. Biol. 7, 1-52.
 • Hines H., Hunt J., O'Connor T., Gillespie J. J., Cameron S. A., 2007. Multigene phylogeny reveals eusociality evolved twice in vespid wasps. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 3295-3299.
 • Hoover S. E. R., Oldroyd B. P., Wossler T. C., Winston M. L., 2005a. Anarchistic queen honey bees have normal queen mandibular pheromones. Insectes Soc. 52, 6-10.
 • Hoover S. E. R., Winston M. L., Oldroyd B. P., 2005b. Retinue attraction and ovary activation: responses of wild type and anarchistic honey bees (Apis mellifera) to queen pheromones. Behav. Ecol. Sociobiol. 59, 278-284.
 • Hoover S. E. R., Higo H. A., Winston M. L., 2006. Worker honey bee ovary development: seasonal variation and the influence of larval and adult nutrition. J. Comp. Physiol. B. Biochem. Syst. Environ. Physiol. 176, 55-63.
 • Hughes W. O. H., Oldroyd B. P., Beekman M., Ratnieks F. L. W., 2008. Ancestral monogamy shows kin selection is key to the evolution of eusociality. Science 320, 1213-1216.
 • Jay S. C. 1972. Ovary development of worker honeybees when separated from worker brood by various methods. Can. J. Zool. 50, 661-664.
 • Jeanne R.L., 1986. The evolution of the organization of work in social insects. Mon. Zool. Ital. NS. 20, 119-133.
 • Johnstone R. A., Cant A., Field J. 2012. Sex-biased dispersal, haplodiploidy and the evolution of helping in social insects. Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 279, 787-793.
 • Katzav-Gozansky T., Soroker V., Hefetz A., 1997. Plasticity of caste-specific Dufour' s gland secretion in the honey bee (Apis mellifera L.). Naturwissenschaften 241, 238-241.
 • Katzav-Gozansky T., Soroker V., Hefetz A., 2002. Evolution of worker sterility in honey bees: egg-laying workers express queen-like secretion in Dufour's gland. Behav. Ecol. Sociobiol. 51, 588-589.
 • Katzav-Gozansky T., Soroker V., Francke W., Hefez A. 2003. Honeybee egg-laying workers mimic a queen signal. Insect. Soc. 50, 20-23.
 • Kraus F. B., Neumann P., Praagh Van J., Moritz R. F. A., 2004. Sperm limitation and the evolution of extreme polyandry in honeybees (Apis mellifera L.). Behav. Ecol. Sociobiol. 55, 494-501.
 • Kuszewska K., Woyciechowski M., 2013. Reversion in honey bee, Apis mellifera L. workers with different life expectancies. Animal Behav. 85, 247-253.
 • Makert G. R., Paxton R. J., Hartfelder K., 2006. Ovariole number - a predictor of differential reproductive success among worker subfamilies in queenless honeybee (Apis mellifera L.) colonies. Behav. Ecol. Sociobiol. 60, 815-825.
 • Martin S. J., Beekman M., Wossler T. C., Ratnieks F. L. W., 2002. Parasitic Cape honeybee workers, Apis mellifera capensis, evade policing. Nature 415, 163-165.
 • Martin S. J., Châline N., Oldroyd B. P., Jones G. R., Ratnieks F. L. W., 2004. Egg marking pheromones of anarchistic worker honeybees (Apis mellifera). Behav. Ecol. 15, 839-844.
 • Martin S. J., Dils V., Billen J., 2005. Morphology of the Dufour gland within the honey bee sting gland complex. Apidologie 36, 543-546.
 • Maynard Smith M., 1964. Kin selection and group selection. Nature 201, 1145-1147.
 • Miller D. G., Ratnieks F. L. W., 2001. The timing of worker reproduction and breakdown of policing behaviour in queenless Honey bee (Apis Mellifera L.) societies. Insect. Soc. 48, 178-184.
 • Montague C. E., Oldroyd B. P., 1998. The evolution of worker sterility in honey bees: an investigation into a behavioural mutant causing failure of worker policing. Evolution 52, 1408-1415.
 • Moritz R. F. A., Kryger P., Allsopp M. H., 1999. Lack of worker policing in the Cape honeybee (Apis mellifera capensis). Behaviour 136, 1079-1092.
 • Moroń D., Witek M., Woyciechowski M., 2008. Division of labour among workers with different life expectancy in the ant Myrmica scabrinodis. Anim. Behav. 75, 345-350.
 • Nakaoka T., Takeuchi H., Kubo T., 2008. Laying workers in queenless honeybee (Apis mellifera L.) colonies have physiological states similar to that of nurse bees but opposite that of foragers. J. Insect. Physiol. 54, 806-812.
 • Oldroyd B. P., Ratnieks F. L. W., 2000. Anarchistic honey bee workers evade worker policing by laying eggs that have low removal rates. Behav. Ecol. Sociobiol. 47, 268-273.
 • Oldroyd B. P., Smolenski A. J., Cornuet J.-M., Crozler R. H., 1994. Anarchy in the beehive. Nature 371, 749.
 • Oldroyd B. P., Halling L., Rinderer T. E., 1999. Development and behaviour of anarchistic honey bees. Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. 266, 1875-1878.
 • Oldroyd B. P., Wossler T. C., Ratnieks F. L. W., 2001. Regulation of ovary activation in worker honey-bees (Apis mellifera): Larval signal production and adult response thresholds differ between anarchistic and wild-type bees. Behav. Ecol. Sociobiol. 50, 366-377.
 • Oster G. F., Wilson E. O., 1978. Caste and ecology in the social insects. Princeton: Princeton University Press.
 • Ratnieks F. L. W., 1993. Egg-laying, egg-removal, and ovary development by workers in queenright honey-bee colonies. Behav. Ecol. Sociobiol. 32, 191-198.
 • Ratnieks F. L. W., 1995. Evidence for a queen-produced egg-marking pheromone and its use in worker policing in the honey bee. J. Api. Res. 34, 31-37.
 • Ratnieks F. L. W., Visscher P. K., 1989. Worker policing in the honeybee. Nature 342, 796-797.
 • Robinson G. E., 1992. Regulation of division of labor in insect societies. Annu. Rev. Entomol. 37, 637-665.
 • Robinson G. E., Page R. E. Jr., Strambi C., Strambi A., 1992. Colony integration in honey bees: Mechanism oh behavioural reversion. Ethology 90, 336-348.
 • Schlüns H., Koeniger G., Koeniger N., Moritz R. F. A., 2004. Sperm utilization pattern in the honeybee (Apis mellifera). Behav. Ecol. Sociobiol. 56, 458-463.
 • Tofilski A., 2002. Influence of age polyethism on longevity of workers in social insects. Behav. Ecol. Sociobiol. 51, 234-237.
 • Tofilski A., 2009. Shorter-lived workers start foraging earlier. Insectes Soc. 56, 359-366.
 • Tu M. P., Tatar M., 2003. Juvenile diet restriction and the aging and reproduction of adult Drosophila melanogaster. Aging Cell 2, 327-333.
 • Verma L. R., Ruttner F., 1983. Cytological analysis of the thelytokous parthenogenesis in the Cape honeybee (Apis mellifera capensis Escholtz). Apidologie 14, 41-37.
 • Visscher P. K., Dukas R., 1995. Honey bees recognize development of nestmates'ovaries. Anim. Behav. 49, 542-544.
 • Wegener J., Huang Z. Y., Lorenz M. W., Bienefeld K., 2009. Regulation of hypopharyngeal gland activity and oogenesis in honey bee (Apis mellifera) workers. J. Insect. Physiol. 55, 716-725.
 • Wilson E. O., 1971. Insect societies. Cambridge: MA: Harvard University Press.
 • Wilson E. O., 1975. Sociobiology: the new synthesis. Cambridge: MA: Harvard University Press.
 • Wilson E. O., 1979. The evolution of caste systems in social insects. Proc. Am. Philos. Soc. 123, 204-210.
 • Winston M. L., 1987. The biology of the honey bee. Cambridge: Massachusetts: Harvard University Press.
 • Winston M. L., Slessor K. N., 1998. Honey bee primer pheromones and colony organization: gaps in our knowledge. Apidologie 29, 81-95.
 • Woyciechowski M., 1985. Socjobiologia, ewolucja altruizmu a pszczelarstwo. Przeg. Zool. 29, 269-292.
 • Woyciechowski M., 1988. Społeczeństwa błonkówek - altruistyczne czy egoistyczne osobniki. Kosmos 37, 81-89.
 • Woyciechowski M., 1993. Sterylizacja robotnic - konieczność czy wybór I-II. Pszcz. Zeszt. Nauk. 44, 6-7.
 • Woyciechowski M., 1997. Ewolucja układów eusocjalnych - głównie u haplodiploidów. Wiad. Ekol. 53, 293-307.
 • Woyciechowski M., 2009. Dobór krewniaczy a ewolucja owadów eusocjalnych. Kosmos 58, 347-355.
 • Woyciechowski M., Kozłowski J., 1998. Division of labour by division of risk according to worker life expectancy in the honey bee (Apis mellifera L.). Apidologie 29, 191-205.
 • Woyciechowski M., Kuszewska K., 2012. Swarming generates rebel workers in honeybee. Curr. Biol. 22. 707-711.
 • Woyciechowski M., Łomnicki A., 1987. Multiple mating of queens and the sterility of workers among eusocial Hymenoptera. J. Theor. Biol. 128, 317-327.
 • Woyciechowski M., Moroń D., 2009. Life expectancy and onset of foraging in the honeybee (Apis mellifera). Insectes Soc. 56, 193-201.
 • Woyke J., 1960. Natural and artificial insemination of queen honey bees. Pszcz. Zesz. Nauk. 4, 183-273.
 • Zweden J. S. V., 2010. The evolution of honest queen pheromones in insect societies. Commun. Integr. Biol. 3, 50-52.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p37kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.