PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 3 | 309-321
Article title

Zoobentos Zatoki Admiralicji.

Content
Title variants
EN
Zoobenthos of Admiralty Bay.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zatoka Admiralicji to wzorcowy dla rejonu Zachodniej Antarktyki przykład ekosystemu. Różnorodność siedlisk morskiego dna Zatoki sprzyja kształtowaniu się różnorodnych zgrupowań fauny. Do chwili obecnej w Zatoce Admiralicji stwierdzono 920 gatunków bezkręgowców dennych. Liczba ta, to około 16% całej fauny Oceanu Południowego. Dokonano przeglądu siedlisk dna tego antarktycznego fiordu, od charakterystyki obszarów twardego dna, w tym między innymi kamienistego dna strefy pływów, podwodnych skał, aż do specyficznego mikrosiedliska jakim są aparaty czepne dużych brunatnic. Analizie poddano także siedliska dna miękkiego, od płytkich, zaburzonych przez lodowce obszarów przybrzeżnych, aż po charakteryzujące się stabilnymi warunkami najgłębsze obszary szelfu, sięgające 500 m głębokości. Wskazano najbardziej charakterystyczne dla poszczególnych zespołów fauny gatunki i zaprezentowano informacje o biomasie i zagęszczeniu zoobentosu poszczególnych siedlisk.
EN
Admiralty Bay is an example of the model shelf ecosystem for the region of the West Antarctic. High number of various bottom habitats results in the diversity of faunal assemblages. Till now, 920 species of benthic invertebrates were found in this basin. That number constitutes about 16% of the whole Southern Ocean benthic fauna. In this article a review of Admiralty Bay benthic habitats is presented. Zoobenthos of the following hard bottom habitats was described: intertidal zone, underwater rocks and peculiar habitat of kelp holdfasts. We have analyzed also various soft bottom habitats - from the shallow, glacially disturbed, near-shore areas, to the deepest parts of the shelf characterized by very stable environmental conditions. Key species, typical for each of the described assemblages are presented, together with the information on zoobenthos abundance and biomass in all selected habitats.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
3
Pages
309-321
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
 • Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
References
 • Arnaud P. M., Jażdżewski K., Presler P., Siciński J., 1986. Preliminary survey of benthic invertebrates collected by Polish Antarctic Expeditions in Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Pol. Polar Res. 7, 7-24.
 • Bamber R., 2011. The sea-spiders (Arthropoda: Pycnogonida) of Admiralty Bay, King George Island. Pol. Polar Res. 32, 27-38.
 • Barbosa L. S., Soares-Gomes A., Paiva P. C., 2010. Distribution of polychaetes in the shallow, sublittoral zone of Admiralty Bay, King George Island, Antarctica in the early and late austral summer. Nat. Sci. 2, 1155-1163.
 • Błażewicz M., Jażdżewski K., 1995. Cumacea (Crustacea, Malacostraca) of Admiralty Bay, King George Island: a preliminary note. Pol. Polar Res., 16, 71-86.
 • Błażewicz M., Jażdżewski K., 1996. A contribution to the knowledge of Tanaidacea (Crustacea, Malacostraca) of Admiralty Bay, King George Island, Antarctic. Pol. Polar Res. 17, 213-220.
 • Błażewicz M., Parker A. R., 1997. Results of preliminary research on the Myodocopina (Crustacea: Ostracoda) of Admiralty Bay (King George Island, South Shetlands). [W:] 24th Polar Symposium. Głowacki P. (red.). Pol. Polar Stud., Warszawa, 251-252.
 • Błażewicz-Paszkowycz M., Jażdżewski K., 2000. Quantitaive data on Tanaidacea of Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Pol. Polar Res. 21, 171-180.
 • Chevreux E., 1913. Amphipodes. [W:] Deuxième Expédition Antarctique Française (1908-1910) commandée par le Dr Jean Charcot. Charcot J., Joubin L. (red.). Paris, Masson, 79-186.
 • Clarke A., Johnston N. M., 2003. Antarctic marine benthic diversity. Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev. 41, 47-114.
 • De Broyer C., Danis B., 2011. How many species in the Southern Ocean? Towards a dynamic inventory of the Antarctic marine species. Deep-Sea Res. II 58, 5-17.
 • Filcek K., 1993. 12. Zoobenthos. 12.6. Patellidae. [W:] The Maritime Antarctic Coastal Ecosystem of Admiralty Bay. Rakusa-Suszczewski S. (red.). Department of Antarctic Biology PAS, Warsaw, 120-122.
 • Gravier C., 1911. Annélides polychetes recueillies par la seconde expédition antarctique française (1908-1910). Deuxieme Expédition Antarctique Française 1, 1-165.
 • Gutt J., 2007. Antarctic macro-zoobenthic communities: a review and an ecological classification. Antarct. Sci. 19, 165-182.
 • Gutt J., Sirenko B. I., Smirnov I. S., Arntz W. E., 2004. How many macrozoobenthic species might inhabit the Antarctic shelf? Antarct. Sci. 16, 11-16.
 • Jażdżewska A., 2011. Soft bottom sublittoral amphipod fauna of Admiralty Bay, King George Island, Antarctic. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 40, 1-10.
 • Jażdżewski K., 1992. Zoobentos. 12.1. Amphipoda. [W]: Zatoka Admiralicji, Antarktyka. Rakusa-Suszczewski S. (red.). Oficyna Wydawnicza IE PAN, Dziekanów Leśny, 129-140.
 • Jażdżewski K., 1993. Zoobenthos. 12.4. Amphipoda. [W:] The maritime Antarctic coastal ecosystem of Admiralty Bay. Rakusa-Suszczewski S. (red.). Department of Antarctic Biology PAS, Warsaw, 108-116.
 • Jażdżewski K., Siciński J., 1993. 12. Zoobenthos. 12.1. General remarks. [W:] The Maritime Coastal Ecosystem of Admiralty Bay. Rakusa-Suszczewski S. (red.). Department of Antarctic Biology PAS, Warsaw, 83-95.
 • Jażdżewski K., Siciński J., 1998. Zoobentos antarktyczny. Kosmos 4, 499-523.
 • Jażdżewski K., Jurasz W., Kittel W., Presler E., Presler P., Siciński J., 1986. Abundance and Biomass Estimates of the Benthic Fauna in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polar Biol. 6, 5-16.
 • Jażdżewski K., De Broyer C., Teodorczyk W., Konopacka A., 1991a. Survey and distributional patterns of the amphipod fauna of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Pol. Polar Res. 12, 461-472.
 • Jażdżewski K., Teodorczyk W., Siciński J., Kontek B., 1991b. Amphipod crustaceans as an important component of zoobenthos of the shallow Antarctic sublittoral. Hydrobiologia 223, 105-117.
 • Jażdżewski K., De Broyer C., Pudlarz M., Dauby P., 2001a. Amphipods of a stony beach in the maritime Antarctic. Pol. Arch. Hydrobiol. 47, 569-577.
 • Jażdżewski K., De Broyer C., Pudlarz M., Zielinski D., 2001b. Seasonal fluctuations of vagile benthos in the uppermost sublittoral of a maritime Antarctic fjord. Polar Biol. 24, 910-917.
 • Majewski W., Olempska E., 2005. Recent ostracods from Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica. Pol. Polar Res. 26, 13-36.
 • Marsz A., 1983. From surveys of the geomorphology of the shores and bottom of the Ezcurra Inlet. Oceanologia 15, 209-220.
 • O'Loughlin P. M., Stępień A., Kuźniak M., Van Den Spiegel D., 2013. A new genus and four new species of sea cucumbers (Echinodermata) from Admiralty Bay, King George Island. Pol. Polar Res. 34, 67-86.
 • Opaliński K. W., Siciński J., 1995. Oxygen consumption in Antarctic tidal zone amphipods. Pol. Arch. Hydrobiol. 42, 537-546.
 • Pabis K., 2011. Wpływ lodowców i lodu na zoobentos obszarów polarnych. Kosmos 60, 61-80.
 • Pabis K., Siciński J., 2010a. Distribution and diversity of polychaetes collected by trawling in Admiralty Bay and Antarctic glacial fiord. Polar Biol. 33, 141-151.
 • Pabis K., Siciński J., 2010b. Polychaete fauna associated with holdfasts of the large brown alga Himantothallus grandifolius in Admiralty Bay, King George Island, Antarctic. Polar Biol. 33, 1277-1288.
 • Pabis K., Błażewicz-Paszkowycz M., 2011. Distribution and diversity of cumacean assemblages in Admiralty Bay, King George Island. Pol. Polar Res. 32, 341-354.
 • Pabis K., Siciński J., 2012. Is polychaete diversity in the deep sublittoral of an antarctic fjord related to habitat complexity? Pol. Polar Res. 33, 181-197.
 • Pabis K., Siciński J., Krymarys M., 2011. Distribution patterns in the biomass of macrozoobenthic communities in Admiralty Bay (King George Island, South Shetlands, Antarctic). Polar Biol. 34, 489-500.
 • Pinkerton M. H., Bradford-Grieve J. M., Bowden D. A., 2010. Benthos: Trophicmodelling of the Ross Sea. CCAMLR Sci. 17, 1-15.
 • Presler P., 1993. 12. Zoobenthos. 12.5. Ophiuroidea. [W:] The Maritime Coastal Ecosystem of Admiralty Bay. Rakusa-Suszczewski S. (red.). Department of Antarctic Biology PAS, Warsaw, 117-119.
 • Presler P., Figielska E., 1997. New data on the Asteroidea of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Pol. Polar Res. 18, 107-117.
 • Rudowski S., Marsz A., 1996. Cechy rzeźby dna i pokrywy osadowe we współcześnie kształtujących się fiordach na przykładzie Hornsundu (Spitsbergen) i Zatoki Admiralicji (Antarktyka Zachodnia). Prace Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni 3, 39-81.
 • Siciński J., 1986. Benthic assemblages of Polychaeta in chosen regions of the Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands). Pol. Polar Res. 7, 63-78.
 • Siciński J., 1998. Wieloszczety (Annelida, Polychaeta) antarktycznego sublitoralu w strefie proglacjalnej (wyspa King George, Szetlandy Południowe). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Siciński J., 2000. Polychaeta (Annelida) of Admiralty Bay: species richness, diversity, and abundance. Pol. Polar Res. 21, 153-169.
 • Siciński J., 2004. Polychaetes of Antarctic sublittoral in the proglacial zone (King George Island, South Shetland Islands). Pol. Polar Res. 25, 67-96.
 • Siciński J., Janowska E., 1993. Polychaetes of the shallow sublittoral of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Antarct. Sci. 5, 161-167.
 • Siciński J., Różycki O., Kittel W., 1996. Zoobenthos and zooplankton of Herve Cove (King George Island, South Shetland Islands, Antarctic).Pol. Polar Res. 17, 221-238.
 • Siciński J., Jażdżewski K., DeBroyer C., Presler P., Ligowski R., Nonato E. F., Corbisier T. N., Petti M. A. V., Brito T. A. S., Lavrado H. P., Błażewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jażdżewska A., Campos L. S., 2011. Admiralty Bay Benthos diversity - A census of a complex polar ecosystem. Deep-Sea Res. II 58, 30-48.
 • Siciński J., Pabis K., Jażdżewski K., Konopacka A., Błażewicz-Paszkowycz M., 2012. Macrozoobenthos of two Antarctic glacial coves: a comparison with non-disturbed bottom areas. Polar Biol. 35, 355-367.
 • Wägele J. W., Brito T. A. S., 1990. Die sublitorale Fauna der maritimen Antarktis. Erste Unterwasserbeobachtungen in der Admiralitätsbucht. Natur und Museum 120, 269-282.
 • Zieliński K., 1990. Bottom macroalgae of the Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Pol. Polar Res. 11, 95-131.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p309kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.