PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 3 | 297-308
Article title

Pancerzowce (Malacostraca) zatoki admiralicji (Wyspa King George) i ich rola w ekosystemie antarktycznego fiordu.

Content
Title variants
EN
Malacostracan crustacea of Admiralty Bay (King George Island) and their role in the ekosystem of this antarctic fiord.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zatoka Admiralicji jest jednym z najlepiej poznanych regionów Oceanu Południowego. Jest ona zatem reprezentatywnym akwenem dla antarktycznych fiordów (zatok). Pancerzowce (Malacostraca), to skorupiaki należące do najbogatszych w gatunki grup zwierząt bezkręgowych występujących w Oceanie Południowym. W Zatoce Admiralicji stwierdzono blisko 300 gatunków pancerzowców. Poszczególne rzędy tych skorupiaków są tam reprezentowane przez następujące liczby gatunków: Amphipoda (obunogi) - 182, Isopoda (równonogi) - 63, Cumacea (pośródki) - 15, Tanaidacea (kleszczugi) - 14, Mysidacea (lasonogi) - 14, Euphausiacea (eufauzje) - 5, Decapoda (Dziesięcionogi) - 2, Leptostraca - 1>. Ze względu na tę różnorodność gatunkową i znaczący udział w biomasie bentosu, hyperbentosu i planktonu Malacostraca pełnią bardzo ważną rolę w morskim ekosystemie Antarktyki. W niniejszym artykule omówiono skład kilku wyróżnionych zgrupowań pancerzowców z różnych zkresów głębokości i z rozmaicie usytuowanych regionów Zatoki pod względem odległości od lodowców.
EN
Admiralty Bay is one of the best recognized regions of the Southern Ocean. It is therefore a representative area for Antarctic fiords (bays). Malacostracan Crustacea belong to the most diverse invertebrate groups in the Southern Ocean. In Admiralty Bay nearly 300 malacostracan species of Crustacea were hitherto recorded. Particular orders of this group are represented by the following numbers of species: Amphipoda - 182, Isopoda - 63, Cumacea - 15, Tanaidacea - 14, Mysidacea - 14, Euphausiacea - 5, Decapoda - 2, and Leptostraca - 1. Due to this species diversity and a considerable share in benthos, hyperbenthos and zooplankton biomass Malacostraca play a very important role in the Antarctic marine ecosystem. In the present article we have discussed the composition of several malacostracan assemblages distinguished for different depths of the Bay and for it's regions differently distant from the glaciers.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
3
Pages
297-308
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
 • Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
 • Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
References
 • Arnaud P. M., Jażdżewski K., Presler P., Siciński J., 1986. Preliminary survey of benthic invertebrates collected by Polish Antarctic Expeditions in Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Pol. Polar Res. 7, 7-24.
 • Błażewicz M., Jażdżewski K., 1995. Cumacea (Crustacea, Malacostraca) of Admiralty Bay, King George Island: a preliminary note. Pol. Polar Res. 16, 71-86.
 • Błażewicz-Paszkowycz M., Ligowski R., 2002. Diatoms as food source indicator for some Antarctic Cumacea and Tanaidacea (Crustacea). Antarct. Sci. 14, 11-15.
 • Błażewicz-Paszkowycz M., Sekulska-Nalewajko J., 2004. Tanaidacea (Crustacea, Malacostraca) of two polar fjords: Kongsfjorden (Arctic) and Admiralty Bay (Antarctic). Polar Biol. 27, 222-230.
 • Brandt A., 1991. Redescriptions of the Antarctic Fish Parasites Aega glacialis Tattersall, 1921 and Aega antarctica Hodgson, 1910. Senck. Marit. 21, 215-232.
 • Brandt A., De Broyer C., De Mesel I., Ellingsen K. E., Gooday A. J. Hilbig B., Linse K., Thomson M. R. A., Tyler P. A., 2007a. The biodiversity of the deep Southern Ocean benthos. Phil. Trans. Roy. Soc. B 362, 39-66.
 • Brandt A., Gooday A. J., Brandao S. N., Brix S., Brokeland W., Cedhagen T., Choudhury M., Cornelius N., Danis B., De Mesel I., Diaz R. J., Gillan D. C., Ebbe B., Howe J. A., Janussen D., Kaiser S., Linse K., Malyutina M., Pawlowski J., Raupach M., Vanreusel A., 2007b. First insights into the biodiversity and biogeography of the Southern Ocean deep sea. Nature, 447, 307-311.
 • Clarke A., Barnes D. K. A, Hodgson D. A., 2005. How isolated is Antarctica? TREE 20, 1-3.
 • Corbisier T. N., Petti M. A. V., Skowronski R. S. P., Brito T. A. S., 2004. Trophic relationships in the nearshore zone of Martel Inlet (King George Island, Antarctica): δ13C stable-isotope analysis. Polar Biol. 27, 75-82.
 • Danis B., Van de Putte A., Youdjou N., Segers H., 2013. The Antarctic Biodiversity Information Facility. http://www.biodiversity.aq.
 • Dauby P., Scailteur Y., De Broyer C., 2001. Trophic diversity within the eastern Weddell Sea community. Hydrobiologia 443 69-86.
 • Dauby P., Nyssen F., De Broyer C., 2003. Amphipods as food sources for higher trophic levels in the Southern Ocean: a synthesis. [W:] Antarctic Biology in a Global Context. Huiskes A. H. L., Gieskes W. W. C., Rozema J., Schorno R. M. L., van der Vies S. M., Wolff W. J. (red.). Backhuys Publ., Leiden, Netherlands, 129-134.
 • De Broyer C., Chapelle G., Duchesne P. A., Munn R., Nyssen F., Scailteur Y., van Roozendael F., Dauby P., 2003a. Structural and ecofunctional biodiversity of the amphipod crustacean benthic taxocenoses in the Southern Ocean. Marine Biota and Global Change, Belgian Scientific Research Programme on the Antarctic, Scientific results.
 • De Broyer C., Jazdzewski K., Dauby P., 2003b. Biodiversity patterns in the Southern Ocean: Lessons from Crustacea. [W:] Antarctic Biology in a Global Context. Huiskes A. H. L., Gieskes W. W.C., Rozema J., Schorno R. M. L., van der Vies S. M., Wolff W. J. (red.). Backhuys Publ., Leiden, the Netherlands, 201-214.
 • De Broyer C., Lowry J. K., Jazdzewski K., Robert H., 2007. Catalogue of the Gammaridean and Corophiidean Amphipoda (Crustacea) of the Southern Ocean with distribution and ecological data. Tom. 1 [W:] Synopsis of the Amphipoda of the Southern Ocean. De Broyer C. (red.). Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Biologie 77 (Suppl. 1), 1-325.
 • De Broyer C., Danis B. i 64 SCAR-MarBIN Taxonomic Editors, 2011. How many species in the Southern Ocean? Towards a dynamic inventory of the Antarctic marine species. Deep-Sea Res. II 58, 5-17.
 • Echeverria C. A., Paiva P. C., Alves V. C., 2005. Composition and biomass of shallow benthic megafauna during an annual cycle in Admiralty Bay, King George Island, Antarctica. Antarctic Sci. 17, 312-318.
 • Feldman R. M., Zinsmeister W. J., 1984. New fossil crabs (Decapoda: Brachyura) from the La Meseta Formation (Eocene) of Antarctica: Paleographic and biogeographic implications. J. Paleontol. 58, 1046-1061.
 • Feldman R. M., Gaździcki A., 1997. A new species of Glyphea (Decapoda: Palinura) from La Meseta Formation (Eocene) of Seymour Island, Antarctica. Acta Paleontol. Pol. 42, 437-445.
 • Gorny M., 1999. On the biogeography and ecology oft he Southern Ocean decapod fauna. Sci. Mar. 63 (Suppl. 1), 367-382.
 • Gorny M., Arntz W. E., Clarek A., Gore D. J., 1992. Reproductive biology of Caridean Decapods from the Weddell Sea. Polar Biol. 12, 111-120.
 • Huang Y. M., McClintock J. B., Amsler C. D., Peters K. J., Baker B. J., 2006. Feeding rates of common Antarctic gammarid amphipods on ecologically important sympatric macroalgae. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 329, 55-65.
 • Jażdżewska A., 2009. Antarctic necrophagous lysianassoids from a stranded fur seal carcass. Pol. Polar Res. 30, 29-36.
 • Jażdżewska A., 2011. Soft bottom sublittoral amphipod fauna of Admiralty Bay, King George Island, Antarctic. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 40, 1-10.
 • Jażdżewski K., 1981. Amphipod crustaceans in the diet of pygoscelid penguins of the King George Island, South Shetland Island, Antarctica. Pol. Polar Res. 2, 133-144.
 • Jażdżewski K., Konopacka A., 1999. Necrophagous lysianassoid Amphipoda in the diet of Antarctic tern at King George Island, Antarctica. Antarctic Sci. 11, 316-321.
 • Jażdżewski K., Jurasz W., Kittel W., Preser E., Preser P., Siciński J., 1986. Abundance and Biomass Estimates of the Benthic Fauna in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polar Biol. 5, 5-16.
 • Jażdżewski K., De Broyer C., Teodorczyk W., Konopacka A., 1991a. Survey and distributional patterns of the amphipod fauna of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Pol. Polar Res. 12, 461-472.
 • Jażdżewski K., Teodorczyk W., Siciński J., Kontek B., 1991b. Amphipod crustaceans as an important component of zoobenthos of the shallow Antarctic sublittoral. Hydrobiologia 223, 105-117.
 • Jazdzewski K., De Broyer C., Pudlarz M., Zielinski D., 2001. Seasonal fluctuations of vagile benthos in the uppermost sublittoral of a maritime Antarctic fjord. Polar Biol. 24, 910-917.
 • Linkowski T. B., Presler P., Żukowski C., 1983. Food habits of nototheniid fishes (Nototheniidae) in Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands). Pol. Polar Res. 4, 79-95.
 • Nonato E. F., Brito T. A. S., Paiva P. C., Petti M. A. V., Corbisier T. N., 2000. Benthic megafauna of the nearshore zone of Martel Inlet (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica): depth zonation and underwater observations. Polar Biol. 23, 580-588.
 • Pabis K., Błażewicz-Paszkowycz M., 2011. Distribution and diversity of cumacean assemblages in Admiralty Bay, King George Island. Pol. Polar Res. 32, 341-354.
 • Presler P., 1986. Necrophagous invertebrates of the Admiralty Bay of King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Pol. Polar Res. 7, 25-61.
 • Rokicki J., Wägele J. W., Strömberg J. O., 1992. Note on the occurence and hosts of some parasitic Antarctic isopods (Crustacea, Isopoda). Pol. Polar Res. 13, 53-57.
 • Sainte-Marie B., Hargrave B. T., 1987. Estimation of scavenger abundance and distance of attraction to bait. Mar. Biol. 94, 431-443.
 • Sheader M., Evans F., 1975. Feeding and gut structure of Parathemisto gaudichaudi (Guerin) (Amphipoda, Hyperiidea). J. Mar. Biol. Ass. UK 55, 641-656.
 • Siciński J., Jażdżewski K., De Broyer C., Presler P., Ligowski R., Nonato E. F, Corbusier T. N., Petit M. A. V., Brito T. A. S., Lavrado H. P., Błażewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jażdżewska A., Campos L. S., 2011. Admiralty Bay Benthos Diversity - a census of a complex polar ecosystem. Deep-Sea Res. II 58, 30-48.
 • Siciński J., Pabis K., Jażdżewski K., Konopacka A., Błażewicz-Paszkowycz M., 2012. Macrozoobenthos of two Antarctic glacial coves: a comparison with non-disturbed bottom areas. Polar Biol. 35, 355-367.
 • Stępnik R., 1982. All-year populational studies of Euphausiacea (Crustacea) in the Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands Antarctic). Pol. Polar Res. 3, 49-68.
 • Teodorczyk W., Wägele J. W., 1994. On Antarctic species of the genus Munna Kroyer, 1839 (Crustacea, Isopoda, Asellota, Munnidae). Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 16, 111-201.
 • Thatje S., Hillenbrand C. D., Larter R., 2005. On the origin of Antarctic marine benthic community. TREE 20, 534-540.
 • Wägele J. W., Brito T. A. S., 1990. Die sublitorale Fauna der maritimen Antarktis. Erste Unterwasserbeobachtungen in der Admiralitätsbucht. Natur u. Mus., 120, 269-304.
 • Zeidler W., De Broyer C., 2009. Catalogue of the Hyperiidean Amphipoda (Crustacea) of the Southern Ocean with distribution and ecological data. Tom. 3 [W:] Synopsis of the Amphipoda of the Southern Ocean. De Broyer C. (red.), Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Biologie 79 (Suppl. 1), 1-96.
 • Zemko K., Brix S., 2011. New species of desmosomatid isopods from Admiralty Bay, King George Island. Pol. Polar Res. 32, 321-340.
 • Zemko K., Kaiser S., 2012. Thambema thunderstruckae sp. n., the first record of Thambematidae (Isopoda: Asellota) from the Southern Hemisphere shelf. Pol. Polar Res. 33, 163-179.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p297kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.