PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 3 | 287-295
Article title

Otwornice bentosowe dzisiejszej Antarktyki Zachodniej.

Content
Title variants
EN
Modern benthic foraminifera of West Antarctica.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Po ostatniej dekadzie badań, Zatoka Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego należy do najlepiej rozpoznanych pod względem występowania otwornic bentosowych akwenów Antarktyki Zachodniej. Opisano stąd kilka nowych dla nauki taksonów, w tym pierwszego żyjącego w Antarktyce przedstawiciela rodziny Elphidiidae, otwornic często spotykanych w Arktyce i uważanych dotychczas za nieobecne w Antarktyce. Znaczącą część żyjących zespołów stanowią dotychczas słabo poznane jednokomorowe otwornice nie posiadające twardych skorupek. Nie mają one szans zachować się w stanie kopalnym i do niedawna były przeważnie ignorowane przez badaczy. Prowadziło to do znaczącego zaniżania różnorodności i liczebności zespołów otwornic, szczególnie w najbardziej płytkowodnych i przybrzeżnych siedliskach. Dzięki stosunkowo szerokiemu rozprzestrzenieniu i wyraźnej różnorodności morfologicznej, najbardziej przydatne do badań środowiskowych są otwornice wielokomorowe. W Zatoce Admiralicji zaobserwowano wyraźne zróżnicowanie batymetryczne ich zespołów, jakkolwiek nie tak znaczące jak w innych obszarach, gdzie silna stratyfikacja wód idzie w parze z rozpuszczaniem węglanowych skorupek na większych głębokościach. Pomimo znacznej różnorodności siedlisk, zespoły otwornic bentosowych wykazują szerokie rozprzestrzenienie w obrębie akwenów przybrzeżnych nie tylko Antarktyki Zachodniej. Znaczące podobieństwo zespołów zaobserwowano pomiędzy skrajnie odległymi geograficznie regionami Antarktyki Zachodniej i Wschodniej, które znajdują się pod wpływem podobnych czynników oceanograficznych. W konsekwencji informacje dotyczące ekologii poszczególnych gatunków i całych zespołów mogą znaleźć szerokie zastosowanie przy analizie materiału kopalnego, co może przyczynić się do lepszego poznania historii środowiska Antarktyki.
EN
After a decade of research, Admiralty Bay on King George Island stands among the most researched for benthic foraminifera areas throughout West Antarctica. In this area, several new taxa were established, together with the first living representative of the family Elphidiidae; foraminifera that are common in the Arctic, and so far have been considered absent throughout Antarctica. Monothalamous foraminifera with no mineral test constitute large portion of living foraminiferal assemblages. They have no chance to be preserved in fossil record and until recently they were ignored in most of studies. It lead to significant underestimating of foraminiferal diversities and total frequencies, especially in the most shallow-water and near-shore environments. Thanks to rather broad geographic distribution and distinct morphological variability, multichambered foraminifera are the most useful for environmental studies. In Admiralty Bay, a clear bathymetrical gradient in their assemblages has been observed. However, it was not as pronounced as in other regions where strongly stratified waters promote calcium carbonate dissolution at greater depths. Despite large differences between different habitats, benthic foraminiferal assemblages show broad geographic distribution beyond West Antarctica. Strong assemblage similarities were noted between very distant areas of West and East Antarctica, that are under influence of similar oceanographic conditions. These similarities enable extensive use of ecological data on foraminiferal species and entire communities for interpretation of fossil data throughout Antarctica, which may improve our understanding of its environmental history.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
3
Pages
287-295
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Instytut Paleobiologii PAN, Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska
References
 • Anderson J. B., 1975. Ecology and distribution of foraminifera in the Weddell Sea of Antarctica. Micropaleontology 21, 69-96.
 • Bernhard J. M., 1987. Foraminiferal biotopes in Explorers Cove, McMurdo Sound, Antarctica. J. Foraminiferal Res. 17, 286-297.
 • Finger L. F., Lipps J. H., 1981. Foraminiferal decimation and repopulation in an active volcanic caldera, Deception Island, Antarctica. Micropaleontology 27, 11-139.
 • Gooday A. J., Bowser S. S., Bernhard J. M., 1996. Benthic foraminiferal assemblages in Explorers Cove, Antarctica: A shallow-water site with deep-sea characteristics. Progr. Oceanograph. 37, 117-166.
 • Hald M., Korsun S., 1997. Distribution of modern benthic foraminifera from fjords of Svalbard, European Arctic. J. Foraminiferal Res. 27, 101-122.
 • Hromic T., Ishman S., Silva N., 2006. Benthic. foraminiferal distributions in Chilean fjords: 47ºS to 54ºS. Marine Micropaleontol. 59, 115-134.
 • Igarashi A., Numanami H., Tsuchiya Y., Fukuchi M., 2001. Bathymetric distribution of fossil foraminifera within marine sediment cores from the eastern part of Lützow - Holm Bay, East Antarctica, and its paleoceanographic implications. Marine Micropaleontol. 42, 125-162.
 • Ishman S. E., Domack E. W., 1994. Oceanographic controls on benthic foraminifers from the Bellingshausen margin of the Antarctic Peninsula. Marine Micropaleontol. 24, 119-155.
 • Ishman S. E., Sperling M. R., 2002. Benthic foraminiferal record of Holocene deepwater evolution in the Palmer Deep, western Antarctic Peninsula. Geology 30, 435-438.
 • King J. C., Turner J., Marshall G. T., Connelley W. M., Lachlan-Cope T. A., 2003. Antarctic Peninsula climate variability and its causes as revealed by analysis of instrumental records. [W:] Domack E. (red.). Antarctic Peninsula Climate Variability. Antarctic Res. Series 79, 17-30.
 • Kirshner A. E., Anderson J. B., Jakobsson M., O'Regan M., Majewski W., Nitsche F. O., 2012. Post-LGM deglaciation in Pine Island Bay, West Antarctica. Quatern. Sci. Rev. 38, 11-26.
 • Lipski M., 1987. Variations of physical conditions, nutrient and chlorophyll a contents in Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands, 1979). Polish Polar Res. 8, 307-332.
 • Mackensen A., Grobe H., Kuhn G., Fütterer D. K., 1990. Benthic foraminiferal assemblages from the eastern Weddell Sea between 68 and 73oS: distribution, ecology and fossilization potential. Marine Micropaleontol. 16, 241-283.
 • Majewski W., 2005. Benthic foraminiferal communities: distribution and ecology in Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Res. 26, 159-214.
 • Majewski W., 2010. Benthic foraminifera from West Antarctic fiord environments: An overview. Polish Polar Res. 31, 61-82.
 • Majewski W., 2013. Benthic foraminifera from Pine Island and Ferrero bays, Amundsen Sea. Polish Polar Res. 34, 169-200.
 • Majewski W., Anderson J. B. 2009. Holocene foraminiferal assemblages from Firth of Tay, Antarctic Peninsula: Paleoclimate implications. Marine Micropaleontol. 73, 135-147.
 • Majewski W., Tatur A., 2009. A new Antarctic foraminiferal species for detecting climate change in sub-Recent glacier-proximal sediments. Antarctic Sci. 5, 439-448.
 • Majewski W., Lecroq B., Sinniger F., Pawlowski J., 2007. Monothalamous foraminifera from Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Res. 28, 187-210.
 • Majewski W., Wellner J. S., Szczuciński W., Anderson J. B., 2012. Holocene oceanographic and glacial changes recorded in Maxwell Bay, West Antarctica. Marine Geol. 326-328, 67-79.
 • Matz M. V., Frank T. M., Marshall N. J., Widder E. A., Johnsen S., 2008. Giant deep-sea protist produces bilaterian-like traces. Curr. Biol. 18, 1849-1854.
 • Mayer M., 2000. Zur Ökologie der Benthos-Foraminiferen der Potter Cove (King George Island, Antarktis). Berichte zur Polarforschung 353, 1-126.
 • Michalchuk B. R., Anderson J. B., Wellner J. S., Manley P.L., Majewski W., Bohaty S., 2009. Holocene climate and glacial history of the northeastern Antarctic Peninsula: the marine sedimentary record from a long SHALDRIL core. Quatern. Sci. Rev. 28, 3049-3065.
 • Mikhalevich V. I., 2004. The general aspects of the distribution of Antarctic foraminifera. Micropaleontology 50, 179-194.
 • Pawlowski J., Majewski W., 2011. Magnetite bearing foraminifera from Admiralty Bay, West Antarctica, with description of Psammophaga magnetica, sp. nov. J. Foraminiferal Res. 41, 1-11.
 • Pflum C. E., 1966. The distribution of the foraminifera of the eastern Ross Sea, Amundsen Sea and Bellingshausen Sea, Antarctica. Bull. Am. Paleontol. 50, 151-209.
 • Sinniger F., Lecroq B., Majewski W., Pawłowski J., 2008. Bowseria arctowskii gen. and sp. nov., new monothalamous foraminiferan from the Southern Ocean. Polish Polar Res. 29, 5-15.
 • Smith J., Bentley M., Hodgson D., Roberts S., Leng M., Lloyd J., Barrett M., Bryant C., Sugden D., 2007 Oceanic and atmospheric forcing of early Holocene ice-shelf retreat, George VI Ice Shelf, Antarctic Peninsula. Quatern. Sci. Rev. 26, 500-516.
 • Szafrański Z., Lipski M., 1982. Characteristics of water temperature and salinity at Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands, Antarctic) during the austral summer 1978/1979. Polish Polar Res. 3, 7-24.
 • Violanti D., 1996. Taxonomy and distribution of recent benthic foraminifers from Terra Nova Bay (Ross Sea, Antarctica), Oceanographic Campaign 1987/1988. Palaeontographia Italica 83, 25-71.
 • Ward B. L., 1984. Distribution of modern benthic foraminifera of McMurdo Sound, Antarctica. Rozprawa doktorska, Victoria University, Wellington (nieopublikowane).
 • Ward B. L., Barrett P. J., Vella P., 1987. Distribution and ecology of benthic foraminifera in McMurdo Sound, Antarctica. Palaeogeograph. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 58, 139-153.
 • Zhang Binggao, 1994. Foraminifera from surface sediments in the Great Wall Bay of King George Island, Antarctica. [W:] Stratigraphy and paleontology of Fildes Peninsula, King George Island, Antarctica. Yan-bin Shen (red.) Science Press, 289-370.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p287kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.