PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 2 | 261-272
Article title

Droga do nanoskopii

Content
Title variants
EN
The way to nanoscopy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono drogę rozwoju rodziny mikroskopów fluorescencyjnych w celu osiągnięcia coraz wyższych rozdzielczości. Działające obecnie mikroskopy suprrozdzielcze typu STORM pozwalają na uzyskanie rozdzielczości rzędu 10 nm, a konstruktorzy mają mocne podstawy by przypuszczać, że dalszy postęp w zakresie syntezy bardziej wydajnych barwników fluorescencyjnych i doskonalenie komputerowej analizy obrazu pozwoli na osiągnięcie rozdzielczości do ok. 1 nm, czyli poziomu osiąganego obecnie przez mikroskopy elektronowe.
EN
In this article the way of evolution of the family of fluorescent microscopes in order to reach substantially higher resolution was presented. Current, STORM-type, superresolution microscopes allow to obtain resolution of the order of 10 nm but ingenieurs have strong foundations to believe that further progress in the area of more efficient fluorescent dyes synthesis and improvement of the computer aided image analysis allow to obtain resolutions close to appoximately 1 nm - that is to the level of current electron microscopes.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
2
Pages
261-272
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski Miecznikowa 1, 02-093 Warszawa, Polska
References
  • Gustafsson M. G. L., BetzigE., Hess H. F., Patterson G. H., Lippincott-Schwartz J., Davidson M.W. Introduction to superresolution microscopy. http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/superresolution/introduction.html
  • Pawley J. B. Critical aspects of fruorescence confocal microscopy. http://www.microscopyu.com/articres/confocal/pawley3 gsteps.html
  • Piston D. W., Fellers T. J., Davidson M. W. Fundamentals and applications in multiphoton excitation microscopy. http://www.microscopyu.com/articles/fluorescence/multiphoton/multiphotonintro.html
  • Rottenfusser R., Wilson E. E., Davidson M. W. Image formation in the microscope. http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/basics/imageformation-print.html
  • Schwartz S. A., Coker A. B., Martini S., Davidson M. W. Superresolution microscopy via stochastic individual molecule blinking. http://wwwmicroscopyu.com/tutorials/flash/superresolution/stochasticblinking/index.html
  • Semwogerere D., Weeks E. R. Confocal microscopy. http://www.physics.emory.edu/~weeks/lab/papers/ebbe05.pdf
  • Silfies J. S., Schwartz S.A., Davidson M. W. The diffraction barrier in optical microscopy. http://www.microscopyu.com/articles/superresolution/diffractionbarrier.html
  • Silfies J. S., Schwartz S.A., Davidson M. W. Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM). http://www.microscopyu.com/articles/superresolution/stormintro.html
  • Spring K. R., Davidson M. W. Introduction to fluorescence microscopy. http://www.microscopyu.com/print/articles/fluorescence/fluorescenceintro-print.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p261kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.