PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 62 | 1 | 1-11
Article title

Globalne zmiany klimatu - spojrzenie po 25 latach prac IPCC

Content
Title variants
EN
Global climate change - overview after 25 years of IPCC.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W 2013 roku będziemy obchodzić 25 rocznicę powstania Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu IPCC. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych osiągnięć i porażek tej międzynarodowej organizacji. Badania stymulowane przez IPCC wniosły istotny wkład do naszej wiedzy o klimacie globalnym. IPCC zainspirował liczne badania, w tym także mające na celu doskonalenie narzędzia jakim są modele klimatyczne. Dzięki publikowanym Raportom IPCC wzrosła świadomość możliwych skutków działalności człowieka w zakresie zmian klimatu w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, a także problemów ekologicznych i społeczno-gospodarczych jakie zmiany te mogą spowodować. Jednak główne zadanie IPCC wciąż czeka na realizację. Ze względu na polityczną i ekonomiczną różnorodność opinii, a także toczącą się w tle szeroką i wciąż otwartą dyskusję naukową, dotyczącą przyczyn i uwarunkowań zmian klimatycznych, nowa konwencja w sprawie zmian klimatu nie została podpisana. W ramach corocznych Konferencji Stron ONZ nie znaleziono akceptowalnych rozwiązań i narzędzi w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Globalne społeczeństwo musi zintensyfikować wysiłki na rzecz wypracowania kompromisu w tym ważnym problemie dla współczesnego świata.
EN
In 2013 we will celebrate 25 anniversary of Intergovernmental Panel on Climate Change. The paper summarises successes and defeats of this international body. The research stimulated by IPCC have brought significant input to our knowledge of global climate. IPCC inspired also researchers to create more and more precise climate models. The IPCC reports increased also the conscience of possible consequences of human activity for climate change in global, regional and local scales. However, the main task of IPCC still waits for realization. Because of diversity of political and economic opinions the new Convention on Climate Changeis not signed. Annual United Nations Climate Summits can't find wildly acceptable solutions and tools to reduce emission of greenhouse gases. The global society must intensify efforts to develop compromise in this crucial problem of contemporary world. Otherwise, we must face facts of serious ecological, social and economical problems caused by climate change.
Keywords
Journal
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
1-11
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
References
 • Błażejczyk K., 2009. The consequences of the changes in global climate for human health. Papers Glob. Change16, 87-110.
 • Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., 2008. Klimat a zdrowie. Kosmos, 57, 269-279.
 • Broecker W. S., 1975. Climatic change: are we on the brink of a pronounced global warming? Science 189, 460-463.
 • Edenhofer O., Pichs-Madruga R., Sokona Y., Seyboth K., Matschoss P., Kadner S., Zwickel T., Eickemeier P., Hansen G., Schloemer S., Von Stechow Ch. (red.), 2011. Renewable energy sources and climate change mitigation. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
 • Field C. B., Barros V., Stocker T. F., Qin D., Dokken D. J., Ebi K. L., Mastrandrea M. D., Mach K. J., Plattner G.-K., Allen S. K., Tignor M., Midgley P. M. (red.), 2012. Special report managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation (SREX). Cambridge University Press, The Edinburgh Building.
 • Ipcc 1990. First Assessment Report: Climate Change (FAR).
 • Ipcc, 1995. Second Assessment Report: Climate Change (SAR).
 • Ipcc, 2001. Third Assessment Report: Climate Change (TAR).
 • Ipcc, 2007. Fourth Assessment Report: Climate Change (AR4).
 • Karl T. R., Melillo J. M., Peterson T. C., Hassol S. J. (red.), 2009. Global climate change impacts in the United States. New York, Cambridge University Press.
 • Kundzewicz Z. W., 2008. Zmiany klimatu i zasoby wodne. Kosmos, 57, 241-249.
 • Kundzewicz Z. W., Tryjanowski P., 2008. Ekstrema klimatyczne: długoterminowe zmiany i ich konsekwencje. Kosmos, 57, 251-260.
 • Kyoto Protocol, 1998. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations, http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
 • Liepert B. G., Previdi M., 2009. Do models and observations disagree on the rainfall response to global warming? J. Climate 22, 3156-3166.
 • Meehl G. A., Stocker T. F., 2007. Global climate projections. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter10.pdf.
 • Przybylak R., 2008. Zmiany klimatu Polski i Europy w ostatnich stuleciach. Kosmos, 57, 195-208.
 • Randall D. A., Wood R. A., Bony S., Colman R., Fichefet T., Fyfe J., Kattsov V., Pitman A., Shukla J., Srinivasan J., Stouffer R. J., Sumiand A., Taylor K. E., 2007. Climate models and their evaluation. [W:] Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Solomon S., Qin D., Manning M., Chen Z., Marquis, M. Averyt K. B., Tignor M. Miller H. L. (red.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
 • Rotnicki K., 2008. Transgresja morska i jej skutki. Kosmos, 57, 225-239.
 • Schaefer K., Zhang T., Bruhwiler L., Barrett A. P., 2011. Amount and timing of permafrost carbon release in response to climate warming. Tellus B63, 165-180.
 • Starkel L., 2008. Globalne ocieplenie i zmiany towarzyszące - analogi z przeszłości. Kosmos, 57, 183-193.
 • Trenberth K. E., 2011. Changes in precipitation with climate change. Clim. Res. 47, 123-138.
 • Tryjanowski P., Ekner A., 2008. Zmiany klimatyczne: konsekwencje dla gatunków i ekosystemów. Kosmos, 57, 261-268.
 • Wentz F. J, Ricciardulli L., Hilburn K., Mears C., 2007. How much more rain will global warming bring? Science 317, 233-235.
 • Zwoliński Z., Dobiński W., 2008. Recesja lądolodów oraz degradacja wieloletniej zmarzliny. Kosmos 57, 209-224.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv62p1kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.