PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 4 | 677-689
Article title

Wykorzystanie osadu czynnego w oczyszczaniu ścieków

Content
Title variants
EN
The use of activated sludge in sewage treatment.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy opisano mechanizm biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Opisane zostały cechy oraz rola głównych grup mikroorganizmów wchodzących w skład osadu. Przedstawiony został schemat i mechanizmy usuwania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń w miejskiej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem metody osadu czynnego. Opisane zostało zastosowanie powyższej metody w przydomowych oczyszczalniach oraz sposoby postępowania z powstałym w wyniku procesu oczyszczania osadem nadmiernym.
EN
The study describes biological wastewater treatment method using activated sludge. It presents the features and the role of major groups of microorganisms included in the sludge. Additionally, a scheme and mechanisms of removal of various pollutants in municipal wastewater treatment plant using activated sludge method were presented. The study describes the application of this method in domestic sewage treatment, and the ways of dealing with excess sludge resulting from the treatment process.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
4
Pages
677-689
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • Katedra Mikrobiologii Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
 • Katedra Mikrobiologii Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
References
 • Albiniak B. (red.), 2010. Raport o stanie środowiska w Polsce 2008. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa
 • Azam F., Long R. A., 2001. Oceanography - Sea Snow Microcosm. Nature 414, 495-498.
 • Bartoszewski K., 1997. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań.
 • Bazeli M., 2001. Mikroorganizmy osadu czynnego: klucz. Gdańska Fundacja Wody, Gdańsk.
 • Błaszczyk M. K., 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bockelmann U., Manz W., Neu T. R., Szewczyk U., 2000. Characterization of the Microbial Community of Lotic Organic Aggregates (,,river snow'') in the Elbe River of Germany by Cultivation and Molecular Methods. Fems Micr. Ecol. 33, 157-170.
 • Brzostkowski N., Galicki P., 2008. Przydomowe oczyszczalnie ścieków- poradnik, Wydawnictwo PSP Narew, Białystok.
 • Cichowicz M., 1995. Organizmy osadu czynnego - katalog. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Curds C. R., 1992. Protozoa in the Water Industry, Cambridge University Press, New York
 • Cywiński B., Gaduła S., Kempa E., Kurbiel J., Płoszański H., 1983. Oczyszczanie mechaniczne i fizyczne. Arkady, Warszawa.
 • Fenchel T., 1977. The Significance of Bacterivorous Protozoa in the Microbial Community of Detrital Particles [W:] Aquatic Microbial Communites. Carins J. (red.). Garland Publishing, New York
 • Fijałkowska E., Fyda J., Pajdak-Stós A., Wiąckowski K., 2010. Osad czynny - biologia i analiza mikroskopowa, Seidel i Przywecki, Piaseczno.
 • Grossart H., Simon M. 1993. Limnetic macroscopic organic aggregates (lake snow): occurrence, characteristics and microbial dynamics in Lake Constance. Limnol. Oceanogr. 38, 532-546.
 • Kocwa-Saluch R., Woźniakiewicz T., 2011. Analiza mikroskopowa osadu czynnego i jego rola w kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków Środowisko 6,142-158.
 • Lemmer H., 1989. Przyczyny powstawania i zwalczania osadu spęczniałego. Seidel-Przywecki, Piaseczno
 • Madoni P., 1994. A Sludge Biotic Index for the Evaluation of the Biological Performance of Activated Sludge Plants Based on the Microfauna Analysis. Water Res. 28, 67-75.
 • Mino T., Van Loosdrecht M. C. M., Heijnem J. J., 1998. Microbiology and Biochemistry of the Enhanced Biological Phosphate Removal Process. Water Res. 32, 3193-3207.
 • Ryńska J., 2011. www.e-instalacje.pl/a/3384,osadniki-gnilne
 • Seviour R. J., Maszenan A. M., Soddell J. A., Tandoi V., Patel B. K. C., Kong Y. H., Schumann P., 2000. Microbiology of the 'G-bacetria' in Activated Sludge Environ. Microbiol. 2, 581-593.
 • Van Loosdrecht M. C. M., Henze M., 1999. Maitenance, Endogeneous Respiration, Lysis, Decay and Predation. Water Sci. Technol. 39, 107-117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p677kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.