PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 1 | 5-9
Article title

Trochę historii ziemi, wody i alkoholu

Content
Title variants
EN
A little story of earth, water and alcohol
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nasza planeta, Ziemia, istnieje od około 4,6 miliardów lat, ale życie na niej jako zjawisko ujawniło się dopiero po powstaniu wody w stanie ciekłym i tlenu cząsteczkowego. Jednym z rodzajów związków tlenowych jest alkohol etylowy o charakterystycznych własnościach fizycznych i chemicznych. Może się on wytwarzać w organizmach żywych na drodze fermentacji alkoholowej i ma bardzo ciekawą grupę hydroksylową, która jest grupą funkcyjną, silnie reaktywną. Dzięki niej wytwarza rodnik hydroksylowy o małej specyficzności, który może atakować prawie wszystkie rodzaje cząsteczek.
EN
Our planet Earth exists for about 4,6 milliard years, but the phenomenon of life has emerged only after the appearance of water in the fluid state and of molecular oxygen. One of oxygen containing organic compounds is ethyl alcohol having characteristic physical and chemical properties. It may be generated metabolically in live organisms on the pathway of alcoholic fermentation. It contains highly reactive functional hydroxyl group, responsible for formation of hydroxyl radical, which owing to its low specificity can attack almost all kinds of chemical compounds in the cell.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
1
Pages
5-9
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Niciarniana 41, 92-320 Łódź, Polska
References
 • Agarwal D. F., 2001. Genetic polimorphisms of alcohol metabolizing enzymes. Pathol. Biol. 49, 703-709.
 • Ames B. N., Shigenaga M. K., Hagen M., 1993. Oxidants, antioxidants, and generative diseases of aging. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 90, 7915-7922.
 • Bartosz G., 1998. Rola reaktywnych form tlenu w apoptozie. Post. Bioch. 44, 22-31.
 • Bartosz G., 2003. Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. PWN, Warszawa.
 • Bidziński A., 1991. Przemiany metaboliczne alkoholu etylowego. [W:] Działanie biologiczne alkoholu etylowego. Kostowski W., Wald J. (red). PWN, Warszawa, 22-35.
 • Blume S. B., 1986. Women and alcohol: a review. JAMA 256, 1467-1470.
 • Cheren I., Glassman E., Thurman R. G., 1984. The swift increase in alcohol metabolism in humans: Dose response reactions. Alcohol 1, 168-178.
 • Chrostek E., 2004. Biochemia szampańskiej zabawy. Articles wiki http: bioinfo.mol.uj.edu.pl particles/Chrostek 07? action=print.
 • Chudzińska B., 2010. Krótka historia alkoholu. Świat Zdrowia, 1-3. http:/www.świat zdrowia.pl
 • Di Franza J., Guerra M., 1990. Alcoholism and smoking. J.Stud. Alcohol. 1, 130-135.
 • Dybowski B., 1902. O wpływie trunków alkoholicznych na organizm zwierzęcy i ludzki. Kurjer Lwowski, 1-2.
 • Feierman D.E., Winston G.W., Cedebaum A.J., 1985. Ethanol oxidation by hydroxyl radicals. Role of iron chelates superoxide and hydrogen peroxide. Alcohol Clin. Exp. Res. 9, 95-102.
 • Halliwell B., Gutteridge J.M.C., 1999. Free Radicals in Biology and Medicine. Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Hames B. D., Hooper N. M., Houghton J. D, 1999. Biochemia. PWN, Warszawa, 262-271.
 • Lieber C.S., De Carli L. M., 1972. The role of hepathic microsomal ethanol oxidizing system (MEOS) for ethanol metabolism in vivo. J. Biol. Chem. 245, 2505-2512.
 • Lieber Ch.S., 1984. Metabolism and metabolic effects of alcohol. Med. Clin. North Am. 68, 3-31.
 • Lutnicki K., Szpringer E., Marciniak A., 2006. Zaburzenia równowagi oksydacyjno - antyoksydacyjnej u szczurów wywołane działaniem etanolu. Med. Wet. 62, 683-685.
 • Niesiorowski T., 2007. Historia uzależnień. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 7, 118-127.
 • Orywal K., Jelski W., Szmitkowski., 2009. Udział alkoholu etylowego w powstawaniu zaburzeń metabolizmu węglowodanów. Pol. Merk. Lek. 27, 68-71.
 • Pauling L., Pauling P., 1983. Chemia. PWN, Warszawa, 13-16.
 • Pryor W. A., 1986. Oxy-radicals and related species: their formation, lifetimes, and reactions. Ann. Rev. Physiol. 48, 657-667.
 • Stryer L., 1999. Biochemia. PWN, Warszawa, 527-530.
 • Świderska-Kołacz G., Kołątaj A., Klusek J, 2004. The effect of ethanol on glutathione level and glutathione enzyme activity in some organs in mice. Acta Biol. Cracov. Ser. Zool. 46, 69-74.
 • Tescheke R., Hasumura Y., Lieber C.S., 1975. Hepatic microsomal alcohol oxidizing system: affinity for methanol, ethanol, propanol and butanol. J. Biol. Chem. 250, 7397-7404.
 • Wachholz L., 1967. Z historii alkoholu i alkoholizmu. Tow. Przyjaciół Książki, Warszawa.
 • Wald I., 1991. Czynniki genetyczne związane z działaniem alkoholu. [W:] Działanie biologiczne alkoholu etylowego. Kostowski W., Wald I. (red.), PWN, Warszawa, 262-277.
 • Woronowicz B. T., 2009. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina, Poznań, 33-554.
 • Zmorzyński Sz., Witek B., 2008. Patofizjologiczna rola alkoholu i jego wpływ na zdrowie. Eduk. Biol. Środ. 28, 11-16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p5kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.