PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 4 | 557-561
Article title

Terapia osobistą pompą insulinową u kobiet w ciąży chorujących na cukrzycę typu 1

Content
Title variants
EN
Insulin pump therapy during pregnancy in type 1 diabetes.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dwie główne metody terapii są używane do osiągnięcia docelowego wyrównania metabolicznego u kobiet w ciąży z cukrzycą typu 1: leczenie za pomocą osobistej pompy insulinowej lub za pomocą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny. Podawanie insuliny za pomocą pompy jest metodą bardziej fizjologiczną i precyzyjną niż podawanie jej za pomocą strzykawki czy penów insulinowych. Celem intensywnego leczenia insuliną podczas planowania ciąży jak i w jej trakcie jest osiągnięcie normoglikemii. Osiąganie optymalnych wartości glikemii redukuje ryzyko powikłań w czasie ciąży. Terapia osobistą pompą insulinową pomaga osiągać bardzo dobre wyniki leczenia. Studia kliniczne wykazały, że leczenie osobistą pompą insulinową jest szczególnie przydatne u osób z niestabilną cukrzycą, z nieuświadomionymi hipoglikemiami, u których występuje objaw brzasku, posiadających bardzo małą dobową dawkę insuliny lub prowadzących nieregularny tryb życia. Głównymi zaletami leczenia osobistą pompą insulinową są: możliwość indywidualizacji ustawień urządzenia oraz możliwość elastycznego modyfikowanie wlewu bazalnego i bolusów, co pozwala zredukować ryzyko ciężkich hipoglikemii.
EN
Two regimens are used to achieve excellent glycemic control during pregnancy in type 1 diabetes mellitus (T1DM): continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and multiple daily injections (MDI). An insulin delivery via pump is more consistent and precise than a delivery by syringe or injection pen. The purpose of intensive insulin therapy during pregnancy planning and after conception is to achieve the target level of normoglycemia. Achiving normoglicemia can decrease the risk of unfavorable pregnancy outcomes. CSII therapy model may provide excellent glycemic control. Clinical studies have proven that pump therapy was especially effective in individuals with unstable diabetes, dawn phenomenon, hypoglycemia unawareness, and small daily insulin requirement or in those who lead an irregular lifestyle. The main benefit from insulin pump therapy is customized, flexible basal and bolus dosing to meet patients' individual insulin requirements while reducing the risk of severe hypoglycemia.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
4
Pages
557-561
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Kopernika 15, 31-501 Kraków, Polska
References
 • Balaji V., Seshiah V., 2011. Management of diabetes in pregnancy. J. Assoc. Physicians India 59 (Suppl.), 33-36.
 • Bruttomesso D., Costa S., Baritussio A., 2009. Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) 30 years later: still the best option for insulin therapy. Diabetes-Metab Res. 25, 99-111.
 • Buhling K., Winke T., Wolf C., Kurzidimb., Mahmoudi M., Wohlfarth K., Wascher C., Schink T., Dudenhausen J., 2005. Optimal timing for postprandial glucose measurement in pregnant women with diabetes and a non-diabetic pregnant population evaluated by the Continuous Glucose Monitoring System (CGMS). J. Piernat. Med. 33, 125-131.
 • Dcct (Diabetes Control and Complications Trial), 1993. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin dependent diabetes mellitus. N. Engl. J. Med. 329, 977-986.
 • Gardner S. G., Bingley P. J., Sawtell P. A., Weeks S., Gale E. A., 1997. Rising incidence of insulin dependent diabetes in children aged under 5 years in the Oxford region: time trend analysis. BMJ 315, 713-717.
 • Garg S. K., 2008.Glucose monitoring: an important tool for improving glucose control and reducing hypoglycemia. Diabet. Technol. Therapeut. 10, S1-S4.
 • Garner P., 1995. Type 1 diabetes mellitus and pregnancy. Lancet 346, 157-161.
 • Hartemann-Heurtier A., Sachon C., Masseboeuf N., Corset E., Grimaldi A., 2003. Functional intensified insulin therapy with short-acting insulin analog: effects on HbA1c and frequency of severe hypoglycemia. An observational cohort study. Diabet. Metabol. 29, 53-57.
 • Hirsch I. B., Armstrong D., Bergenstal R. M., Buckingham B., Childs B. P., Clarke W. L., Prters A., Wolpert H., 2008. Clinical application of emerging sensor technologies in diabetes management: consensus guidelines for continuous glucose monitoring (CGM). Diabet. Technol. Therapeut. 10, 232-246.
 • Jakisch B. I., Wagner V. M., Heidtmann B., Lepler R., Holterhus P. -M., Kapellen T. M., 2008. Comparison of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and multiple daily injections (MDI) in paediatric Type 1 diabetes: a multicentre matched-pair cohort analysis over 3 years. Diabet. Med. 25, 80-85.
 • Jeitler K., Horvath K., Berghold A., Gratzer T. W., Neeser K., Pieber T. R., 2008. Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily insulin injections in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis. Diabetologia 51, 941-951.
 • Kitzmiller J., Block J., Brown F., Catalano P., Conway D., Coustan D., Gunderson E., Herman W., Hoffman L., Inturrisi M., Jovanovic L., Kjos S., Knopp R., Montoro M., Ogata E., Paramsothy P., Reader D., Rosenn B., Thomas A., Kirkman S., 2008. Managing pre-existing diabetes for pregnancy. Summary of evidence and consensus recommendations for care. Diabet. Care 31, 1060-1079.
 • Korzeniowska K., Jabłecka A., 2008. Cukrzyca (Część I i II). Farmacja Współczesna 1, 231-235.
 • Matejko B., 2011a. Analiza danych generowanych ze sczytanej pompy insulinowej z wykorzystaniem środowiska programistycznego LabVIEW. Praca dyplomowa. AGH.
 • Matejko B., 2011b. Nowoczesne technologie w leczeniu cukrzycy typu 1. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ 3, 5-18.
 • Matejko B, Cyganek K., Katra B., Galicka-Latala D., Grzanka M., Malecki M.T., Klupa T., 2011. Insulin Pump Therapy is Equally Effective and Safe in Elderly and Young Type 1 Diabetes Patients. Rev. Diabeł. Stud. 8, 254-258.
 • Nimri R., Weintrob N., Benzaquen H., Ofan R., Fayman G., Phillip M., 2006. Insulin Pump Therapy in Youth With Type 1 Diabetes: A Retrospective Paired Study. Pediatrics 117, 2126-2131.
 • Phillip M., Battelino T., Rodriguez H., Danne T., Kaufman F., 2007. Use of insulin pump therapy in the pediatric age-group: consensus statement from the European Society for Paediatric Endocrinology, the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, and the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, endors. Diabet. care 30, 1653-1662.
 • Pickup J., Keen H., 2002. Continuous subcutaneous insulin infusion at 25 years: evidence base for the expanding use of insulin pump therapy in type 1 diabetes. Diabet. Care 25, 593-598.
 • Pickup J., Sutton A. J., 2008. Severe hypoglycaemia and glycaemic control in Type 1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin injections compared with continuous subcutaneous insulin infusion. Diabet. med. 25, 765-774.
 • Pickup J., Mattock M., Kerry S., 2002. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 324, 1-6.
 • Prašek M., Bo T., 2003. Continuous Subcutaneous Insulin Infusion (CSII). Diabetol. Croatica 2, 111-124.
 • Sheffield J., Butler-Koster E., Casey B., Mcintire D., Leveno K., 2002. Maternal diabetes mellitus and infant mallformations. Obster Gynecol. 11, 925-930.
 • Simmons D., 2010. Epidemiologic context of diabetes in pregnancy. [W:] A practical manual of diabetes in pregnancy. McCance D., Maresh M. (red.). Blackwell Publishing, London, 3-16.
 • Weissberg-Benchell J., Antisdel-Lomaglio J., Seshadri R., 2003. Insulin pump therapy: a meta-analysis. Diabet. Care 26, 1079-1087.
 • Who, 1999. Report of a WHO Consultation, Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications, Geneva.
 • Wittlin S., Marcus A., Weng W., Howard C., Schorr A., 2008. The Control Study Group: Evaluation of Treatment Satisfaction Associated with the Use of Insulin Aspart in Continuous Subcutaneous Insulin Infusion. Diabet. Tech. Therapeut. 10, 1-10.
 • Wośp (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), 2012. http://www.wosp.org.pl/medycyna/pompy_insulinowe_kobiety_ciezarne [5.01.2012].
 • Wójcikowski C., 2004. Rozwój zaburzeń tolerancji węglowodanów po ciąży powikłanej cukrzycą ciążową. Diabetologia Praktyczna 5, 113-116.
 • Yach D., Stuckler D., Brownell K. D., 2006. Epidemiologic and economic consequences of the global epidemics of obesity and diabetes. Nat. med. 12, 62-66.
 • Yessoufou A., Moutairo K., 2011. Maternal Diabetes in Pregnancy: Early and Long-Term Outcomes on the Offspring and the Concept of 'Metabolic Memory'. Exp. Diabet. Res. doi:10.1155/2011/218598.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p557kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.