PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 3 | 467-475
Article title

Sekwecjonowanie genomów staje się nowym składnikiem postępu w hodowli roślin

Content
Title variants
EN
Genome sequencing makes a significant progress in plant breednig.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sekwencjonowanie genomów jest odczytaniem zapisu genetycznego, jakim dany organizm dysponuje, wyrażonego w odpowiednim uporządkowaniu nukleotydów. W efekcie uzyskujemy informację rzeczywistą o strukturze i położeniu genów i innych składników genomu, co daje podstawy do szczegółowego prognozowania cech organizmu i pozwala wyjaśniać mechanizmy wielu reakcji. Z tych powodów efekty sekwencjonowania mają wielorakie implikacje, między innymi oddziałują na nauki rolnicze w szczególności na postęp hodowlany. W artykule przedstawione zostały uwarunkowania ogólne sekwencjonowania i przybliżono znaczenie niektórych danych jakie uzyskano u ogórka.
EN
Genome sequencing is the reading of the genetic record of a given organism, expressed in the correct sequence of nucleotides. In effect, information about the real structure, location of genes and other elements of a genome is obtained. It gives a solid base for detailed prediction of the organism's traits and allows explain the mechanisms of many metabolic reaction. This is why the sequencing has many implications, for example on agricultural science, especially in breeding programs. This article presents general sequencing strategies and gives a closer look at the meaning of experimental data obtained by cucumber.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
3
Pages
467-475
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
 • Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
 • Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
 • Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
References
 • Beló A., Zheng P., Luck S., Shen B., Meyer D. J., Li B., Tingey S., Rafalski A., 2008. Whole genome scan detects an allelic variant of fad2 associated with increased oleic acid levels in maize. Mol. Genet. Genomics 279, 1-10.
 • Gromadka R., Gawor J., Szczęsny P., Zagórski W., 2011. Kolejny wielki genom poznany przy udziale polskich laboratoriów. Genom ziemniaka zsekwencjonowany. Kosmos 60, 491-497.
 • Przybecki Z., Pawełkowicz M., Wóycicki R., 2010. Sekwencjonowanie genomów i rozwój biotechnologii. Biotechnologia 4, 9-23.
 • The Potato Genome Sequencing Consortium, 2011. Genome sequence and analysis of the tuber crop potato. Nature 475, 189-195.
 • Varshney R. K., Nayak S. N., May G. D., Jackson S. A., 2009. Next-generation sequencing technologies and their implications for crop genetics and breeding. Trends Biotechnol. 27, 522-530.
 • Woycicki R., Witkowicz J., Gawronski P., Dabrowska J., Lomsadze A. i współaut., 2011. The genome sequence of the North-European cucumber (Cucumis sativus L.) unravels evolutionary adaptation mechanisms in plants. PLoS ONE 6, e22728.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/leuks.cgi?taxgroup=11:|12:Land%20Plants&p3=12:Land%20Plants
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/PLANTS/PlantList.html
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/
 • http://www.genomesonline.org/cgi-bin/index.cgi?page_requested=Complete+Genome+Projects&subset_requested=EUKARYAL
 • http://www.genomesonline.org/cgi-bin/index.cgi
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p467kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.