PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 3 | 401-408
Article title

Anatoksyna-a - chemizm, występowanie, efekty działania

Content
Title variants
EN
Anatoxin-a - chemistry, occurence, effects.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sinicowe zakwity wód stanowią jeden z poważniejszych problemów dotykających zbiorniki wodne na całym świecie. Masowy rozwój sinic (cyjanobakterii) powoduje szereg niekorzystnych konsekwencji, do których należą zmiany warunków abiotycznych w zbiornikach, prowadzące z kolei do zaburzeń w strukturze lokalnych ekosystemów wodnych. Sinice mogą oddziaływać także bezpośrednio na inne organizmy, m.in. poprzez wytwarzanie i uwalnianie toksyn sinicowych (cyjanotoksyn). Szacuje się, że nawet do 75% sinicowych zakwitów wód związanych jest z produkcją toksyn. Substancje te są związkami o różnorodnej budowie chemicznej i wielokierunkowym sposobie działania. Dzieli się je, ze względu na budowę chemiczną, na cykliczne alkaloidy, peptydy i lipopolisacharydy (LPS). Do pierwszej grupy należy anatoksyna-a, wtórny metabolit o silnym działaniu neurotoksycznym. Celem niniejszej pracy było przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat tej cyjanotoksyny.
EN
Cyanobacterial water blooms are one of the most serious concerns for water bodies worldwide. Massive cyanobacterial proliferation causes many adverse consequences, such as change of abiotic conditions, which in turn leads to disturbances in the structure of local water ecosystems. Additionally, cyanobacteria are able to exert direct influences on other organisms, i.e. producing cyanotoxins. It is estimated that up to 75% of cyanobacterial blooms is toxic. Cyanotoxins are a group of compounds of different chemical properties and biological activities. According to their chemical structure, cyanotoxins are divided into cyclic alkaloids, peptides and lipopolysaccharides (LPS). Among them anatoxin-a, a secondary metabolite of potent neurototoxic activity, can be found. The aim of the present paper was to present the current state of knowledge on that cyanotoxin.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
3
Pages
401-408
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Katedra Fizjologii i Ekotoksykologii, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Jana Pawła II, Konstantynów 1H, 20-780 Lublin, Polska
References
 • Aráoz R., Molgó J., Tandeau de Marsac N., 2010. Neurotoxic cyanobacterial toxins.Toxicol 56, 813-828.
 • Astrachan N. B., Archer B. G., Hilbelink D. R., 1980. Evaluation of the subacute toxicity and teratogenicity of anatoxin-a. Toxicon 18, 684-688.
 • Barton L., 2005. Structural and functional relationships in procariotes. Springer, USA.
 • Bednarska A., 2006. Sinice i ich wpływ na roślinożerne zwierzęta planktonowe. Wiad. Ekol. 52, 59-87.
 • Błaszczyk A., Mazur-Marzec H., 2006. BMAA i inne neurotoksyny cyjanobakterii. Pol. Hyperbar. Res. 4, 7-14.
 • Błaszczyk A., Toruńska A., Kobos J., Browarczyk-Matusiak G., Mazur-Marzec H., 2010. Ekologia toksycznych sinic. Kosmos 59, 173-198.
 • Botana L., 2007. Phycotoxins. Chemistry and Biochemistry. Blackwell Publishing.
 • Campos F., Duran R., Vidal L., Faro L. R., Alfonso M., 2007. In vivo neurochemical characterization of anatoxin-a evoked dopamine release from striatum. J. Neural. Transm. 114, 173-184.
 • Carmichael W. W., Drapeau C., Anderson D. M., 2000. Harvesting of Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Born. & Flah. var. flos-aquae (Cyanobacteria) from Klamath Lake for human dietary use. J. Appl. Phycol. 12, 585-595.
 • Chorus I., Bartram J., 1999. Toxic Cyanobacteria in water: a guide to their public health consequences, monitoring, and management. WHO. Spon Press, London.
 • Codd G. A., 1995. Cyanobacterial toxins: occurrence, properties and biological significance. Water Sci. Technol. 32, 149-156.
 • Conti-Fine B. M., Navaneetham D., Lei S., Maus A. D. J,. 2000. Neuronal nicotinic receptors in non-neuronal cells: new mediators of tobacco toxicity? Eur. J. Pharmacol. 393, 279-293.
 • Devlin J. P., Edwards O. E., Gorham P. R., Hunter N. R., Pike R. K., Stavric B., 1977. Anatoxin-a, a toxic alkaloid from Anabaena flos-aquae NRC-44h. Can. J. Chem. 55, 1367-1371.
 • Fawell J. K., Mitchell R. E., Hill R. E., Everett D. J., 1999. The toxicity of cyanobacterial toxins in the mouse, II Anatoxin-a. Hum. Exp. Toxicol. 18, 168-173.
 • Hardy J., 2008. Washington State Recreational Guidance for Microcystins (Provisional) and Anatoxin-a (Interim/Provisional). Final Report. Washington State Department of Health.
 • Kanoshina I., Lips U., Leppänen J. M., 2003. The influence of weather conditions (temperature and wind) on cyanobacterialbloom development in the Gulf of Finland (Baltic Sea). Harmful Algae 2, 29-41.
 • Kiviranta J., Sivonen K., Lahti K., Luukkainen R., Niemela S. I., 1991. Production and biodegradation of cyanobacterial toxins-a laboratory study. Archiv. Hydrobiol. 121, 281-294.
 • Lakshmana Rao P. V., Bhattacharya R., Gupta N., Parida M. M. Bhaskar A. B. S, Bubey R., 2002. Involvement of caspase and reactive oxygen species in cyanobacterial toxin anatoxin-a-induced cytotoxicity and apoptosis in rat thymocytes and Vero cells. Arch. Toxicol. 76, 227-235.
 • Mazur H., Plinski M., 2003. Nodularia spumigena blooms and the occurrence of hepatotoxin in the Gulf of Gdansk. Oceanologia 45, 305-316.
 • Méjean A., Mann S., Maldiney T., Vassiliadis G., Lequin O., Ploux O., 2009. Evidence that biosynthesis of the neurotoxic alkaloids anatoxin-a and homoanatoxin-a in the cyanobacterium Oscillatoria PCC 6506o occurs on a modular polyketide synthase initiated by l-proline. J. Am. Chem. Soc. 131, 7512-7513.
 • Mitrovic S. M., Pflugmacher S., James K. J., Furey A., 2004. Anatoxin-a elicits an increase in peroxidase and glutathione S-transferase activity in aquatic plants. Aquat. Toxicol. 68, 185-192.
 • Molloy L., Wonnacott S., Gallagher T., Brough P. A., Livett B. G., 1995. Anatoxin-a is a potent agonist of the nicotinic acetylocholine receptor of bovine adrenal chromaffin cells. Eur. J. Pharmacol. 289, 447-453.
 • Osswald J., Réllan S., Gago A., Vasconcelos V., 2007a. Toxicology and detection methods of the alkaloid neurotoxin produced by cyanobacteria, anatoxin-a. Environ. International 33, 1070-1089.
 • Osswald J., Réllan S., Carvalho A. P., Gago A., Vasconcelos V., 2007b. Acute effects of an anatoxin-a producing cyanobacterium on juvenile fish - Cyprinus carpio L. Toxicon 49, 693-698.
 • Osswald J., Réllan S., Gago A., Vasconcelos V., 2008. Uptake and depuration of anatoxin-a by the mussel Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) under laboratory conditions. Chemosphere 72, 1235-1241.
 • Paerl H. W., 1996. A comparison of cyanobacterial bloom dynamics in freshwater, estuarine and marine environments. Phycologia 35, 25-35.
 • Pawlik-Skowrońska B., Skowroński T., Pirszel J., Adamczyk A,. 2004. Relationship between cyanobacterial bloom composition and anatoxin-a and microcystin occurrence in the eutrophic dam reservoir (SE Poland). Pol. J. Ecol. 52, 479-490.
 • Pflugmacher S., Jung K., Lundvall L., Neumann S., Peuthert A., 2006. Effects of cyanobacterial toxins and cyanobacterial cell-free crude extract on germination of alfalfa (Medicago sativa) and induction of oxidative stress. Environ. Toxicol. Chem. 25, 2381-2387.
 • Rantala-Ylinen A., Känä S., Wang H., Rouhiainen L., Rizzi E., Berg K., Gugger M., Sivonen K., 2011. Anatoxin-a Synthetase Gene Cluster of the Cyanobacterium Anabaena sp. Strain 37 and Molecular Methods To Detect Potential Producers. Appl. Environ. Microbiol. 77, 7271-7278.
 • Rawn D. F., Niedzwiadek B., Lau B. P., Saker M., 2007. Anatoxin-a and its metabolites in blue-green algae food supplements from Canada and Portugal. J. Food Prot. 70, 776-779.
 • Réllan S., Osswald J., Saker M., Gago-Martinez A., Vasconcelos V., 2009. First detection of anatoxin-a in human and animal dietary supplements containing cyanobacteria. Food Chem. Toxicol. 47, 2189-2195.
 • Rymuszka A., 2012. Cytotoxic activity of the neurotoxin anatoxin-a on fish leukocytes in vitro and in vivo studies. Acta Vet. Brno (w druku).
 • Rymuszka A., Sierosławska A., 2010. Study on apoptotic effects of neurotoxin anatoxin-a on fish immune cells. Neuroendocrinol. Lett. 31, 11-15.
 • Rymuszka A., Sierosławska A., 2011. Effects of neurotoxin - anatoxin-a on common carp (Cyprinus carpio L.) innate immune cells in vitro. Neuroendocrinol. Lett. 32, 101-105.
 • Rzymski P., 2009. Wpływ toksyn sinicowych na zdrowie człowieka. Nowiny Lek. 78, 353-359.
 • Sánchez M., Bernal-Castillo J., Rozo C., Rodríguez I., 2003. Spirulina (Arthrospira): An Edible Microorganism. A Review. Revista Universitas Scientiarum 8 http://www.javeriana.edu.co/universitas_scientiarum/universitas_docs/vol8n1/J_bernal.htm
 • Schwimmer M., Schwimmer D., 1968. Medical aspects of phycology. [W:] Algae, man, and the environment. Jackson D. F. (red.). Syracuse University Press, New York, NY, 279-358.
 • Sieroslawska A., Rymuszka A., 2010. Evaluation of genotoxic potential of neurotoxin anatoxin-a with the use of umuC test. Neuroendocrinol. Lett. 31, 16-20.
 • Sivonen K., 1996. Cyanobacterial toxins and toxin production. Phycologia 35, 12-24.
 • Sivonen K., 2000. Freshwater cyanobacterial neurotoxins: ecobiology, chemistry and detection. [W:] Seafood and freshwater toxins. Botana L. M. (red.). CRC Press, 567-583.
 • Smith C., Sutton A., 1993. The persistence of anatoxin-a in reservoir water. Foundation for Water Research, Report No. FR0427.
 • Soliakov L., Gallagher T., Wonnacott S., 1995. Anatoxin-a-evoked [3H]dopamine release from rat striatal synaptosomes. Neuropharmacology 34, 1535-1541.
 • Stevens D., Krieger R., 1991. Stability studies on the cyanobacterial nicotinic alkaloid anatoxin-a. Toxicon, 29, 167-179.
 • Svrcek C., Smith D. W., 2004. Cyanobacteria toxins and the current state of knowledge on water treatment options, a review. J. Environ. Eng. Sci. 3, 155-185.
 • Teneva I., Mladenov R., Popov N., Dzhambazov B., 2005. Cytotoxicity and apoptotic effects of microcystin-LR and anatoxin-a in mouse lymphocytes. Fol. Biol. (Praha) 51, 62-67.
 • Who (World Health Organization), 1998. Guidelines for drinking-water quality. 2nd ed. Addendum to Vol. 2. Health criteria and other supporting information. Geneva.
 • Yang X., 2008. Occurrence of the cyanobacterial neurotoxin, anatoxin-a, in New York State waters. Dissertation, UMI, ProQuest Information and Learning Company, Ann Arbor, MI, USA.
 • Yavasoglu A., Karaaslan M. A., Uyanikgil Y., Sayim F., Ates U., Yavasoglu N. U., 2008. Toxic effects of anatoxin-a on testes and sperm counts of male mice. Exp. Toxicol. Pathol. 60, 391-396.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p401kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.