PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 3 | 393-400
Article title

Biotesty jako narzędzie wspierające zarządzanie procesem oczyszczania ścieków

Content
Title variants
EN
Bioassays as a supporting tool in management of the wastewater treatment plant.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Oczyszczalnie ścieków wprowadzając oczyszczone ścieki do rzek, spełniają istotną rolę w zachowaniu odpowiedniej jakości wód powierzchniowych. Jednakże pomimo wprowadzania najnowszych technologii, które pozwalają usunąć zanieczyszczenia w stopniu wymaganym przez aktualnie obowiązujące przepisy, nieustannie pojawiają się trudności z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego rzek. Do oczyszczalni ścieków, a tym samym do środowiska docierają jednak nie tylko związki, których oznaczanie jest wymagane przez przepisy, ale także związki nowe. Prowadzi to do niewykrywania wielu substancji toksycznych i w efekcie zaniża ocenę realnego ryzyka. Uzupełnieniem analiz chemicznych pozwalającym poznać charakter ścieków dopływających do oczyszczalni oraz efektowność ich oczyszczania stała się w ostatnich latach analiza bioindykacyjna. Artykuł omawia możliwość wykorzystania biotestów w procesie zarządzania oczyszczalnią ścieków.
EN
Wastewater treatment plants (WWTP) are playing the fundamental role in the maintaining high water quality. However, in spite of introducing more and more advanced treatment technologies, the treatment plants still appear to be threat for achievement of good ecological status of freshwater ecosystems and environmental sustainability. The quality of waste is assessed according to regulations, which covers only limited number of pollutants. However, there are contaminants that are not currently covered by existing regulations which influence waste quality. As a result, the waste contains unidentified contaminations, which underestimate the real risk. As an addition to chemical analysis bioindication methods started to be used in recent years to asses the quality of the waste in wider range and to increase the effectiveness of the treatment process. Presented article discusses the potentiality of using bioassays in the management of WWTP.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
3
Pages
393-400
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Badania Środowiska, Banacha 1, 02-097 Warszawa, Polska
References
 • Blaise Ch., 1996. Microbiotesting: An expanding field in aquatic toxicology. Ecotoxicol. Environ. Safety 40, 115-119.
 • Dyrektywa 2000/60/WE. Ramowa Dyrektywa Wodna. Directive of the Eyropean Parlament and of the Counsil of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official J. Europ. Communities L 327, 1-72.
 • Environment Agency, 2007. Guidance on the use of Direct Toxicity Assessment in PPC Impact Assessments. Integrated Pollution Prevention & Control (IPPC). D. Leverett, Biological Effects Laboratory.
 • Farre M., Perez S., Kantiani L., Barcelo D., 2008. Fate and toxicity of emerging pollutants, their metabolites and transformation products in the aquatic environment. Trends Aquat Chem 27, 991-1007.
 • Fochtman P. 2000. Acute toxicity of nine pesticides as determined with conventional assays and alternative microbiotests. [W:] New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring. Persoone G., Janssen C., De Coen W. (red.). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 233-241.
 • Fochtman P., Mielżyńska-Švach D., Nałęcz-Jawecki G., Nakari T., Nowak B., Munne P., Płaza G., Schultz E., Zielonka U., 2011. COHIBA WP 3 national report Polish results. U. http://www.cohiba-project.net/identification/results/en_GB/results/ (październik 2011r.).
 • Helcom, 2007. Baltic Sea Action Plan. HELCOM: Helsinki.
 • Manusadzianas L., Balkelyte L., Sadauskas K., Blinova I., Pollumaa L., Kahru A., 2003. Ecotoxicological study of Lithuanian and Estonian wastewaters: selection of the biotests and correspondence between toxicity and chemical-based indices. Aquat Toxicol 63, 27-41.
 • Marsalek J., Jiménez-Cisneros B.E, Malmaquist P.-A., Karamouz M., Goldenfum J., Chocat B., 2006. Urban water cycle processes and interactions. IHP-VI. Technical Documents in Hydrology 78, UNESCO, Paryż.
 • MŚ, 2009. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169.
 • MŚ, 2010. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch aktualizacji. M.P. 2010 nr 58 poz. 775.
 • Ospar Commission, 2007. Practical Guidance Document on Whole Effluent Assessment.
 • Persoone G., 1998. Development and validation of toxkit microbiotest with invertebrates, in particular crustaceans. [W:] Microscale testing in aquatic toxicology. Wells P.G., Lee K., Blaise Ch. (red.). CRC Press LLC, 437-449.
 • Persoone G., Vangheluve M., 2000. Toxicity determination of the sediments of the river Seine in France by application of a battery of microbiotests. [W:] New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring. Persoone G., Janssen C., De Coen W. (red.). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 427-439.
 • Rojickova-Padrova R., Marsalek B. I., 1998. Evaluation of alternative and standard toxicity assays for screening of environmental samples: selection of an optimal test baterry. Chemosphere 37, 495-507.
 • Usepa, 1984. Policy for the Development of Water Quality-Based Permit Limitations for Toxic Pollutants. 49 FR 9016.
 • Usepa, 1991. Technical Support Document for Water Quality-based Toxics Control. Office of Water. Washington, DC. EPA/505/2-90-001.
 • Usepa, 1994. Policy for the development of effluent limitations in national pollutant discharge elimination system permits to control whole effluent toxicity for the protection of aquatic life. EPA 833-B-94-002. 54 FR 23868 at 23895.
 • Usepa, 1999. Toxicity Reduction Evaluation Guidance for Municipal Wastewater Treatment Plants. EPA/833B-99/002. Office of Wastewater Management U.S. Environmental Protection Agency Washington, D.C. 20460.
 • www.cohiba-project.net (październik 2011r.).
 • Zalewski M., Wagner I., 2007. Ecohydrology of urban aquatic ecosystems for healthy cities. [W:] Aquatic habitats in sustainable urban water management. Wagner I., Marsalek J., Breil P. (red.). Science, Policy and Practice. Taylor & Francis Group, London, 95-106.
 • Zalewski M., Wagner I., 2008. Ekohydrologia terenów zurbanizowanych. Wodociągi Polskie 1, 28-32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p393kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.