PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 1 | 29-35
Article title

Różne drogi metaboliczne alkoholu etylowego w tkankach

Content
Title variants
EN
The different metabolic pathways of ethyl alcohol in the tissues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Alkohol etylowy po przyjęciu do ustroju wchłania się przede wszystkim w przewodzie pokarmowym i wraz z krwią dostaje się do wątroby, która jest głównym miejscem jego metabolizmu. Zdolność jego utleniania mają jednak prawie wszystkie tkanki. Istnieją cztery drogi biochemicznych przemian etanolu: (1) utlenianie do aldehydu octowego przez enzym dehydrogenazę alkoholową a następnie aldehydu do octanu poprzez enzym dehydrogenazę aldehydową; (2) szlak MEOS, oparty o udział w utlenianiu przez mikrosomalny cytochrom P-450, zwłaszcza przy długotrwałym przyjmowaniu alkoholu; (3) szlak katalazy, który utlenia alkohol przy pomocy H2O2 na drodze addycji tych dwóch składników; (4) szlaki nieoksydacyjne, np. sprzęgane z kwasami siarkowym, glukuronowym lub wolnymi kwasami tłuszczowymi poprzez ich estryfikację. Pierwsze dwie drogi są najważniejsze pod względem szybkości i wydajności reakcji, a ich produktem i pierwszym metabolitem przemian jest aldehyd octowy. Tempo przemian etanolu zależy od chronicznego lub sporadycznego jego przyjmowania oraz ilości i stężenia wypitego trunku.
EN
Ethyl alcohol after drinking is absorbed in alimentary tract and by blood flow goes over to the liver, the main place of its metabolic conversions. However, the potential to its oxidation exhibit all the organism's tissues. There are four pathways of biochemical conversions of ethyl alcohol: (1) oxidation to acetaldehyde by the enzyme alcohol dehydrogenase, and then to acetic acid by the enzyme acetaldehyde dehydrogenase; (2) MEOS pathway, microsomal ethanol oxidizing system, involving microsomal P-450 cytochrom, particularly active during long time drinking; (3) catalase pathway activated by H2O2; (4) nonoxidative pathways, for example coupling through esterification with sulphur acid, glucuronic acid or free fatty acids. The first and second pathways are the most important, because they are faster and more productive, and yield acetaldehyde as the first metabolic product. The rate of alcohol turnover depends on weather drinking is of chronic or sporadic character, and on the volume and concentration of consumed drinks.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
1
Pages
29-35
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Niciarniana 41, 92-320 Łódź, Polska
 • Praktyka Lekarska, Mehoffera 160 J/1, 03-081 Warszawa, Polska
References
 • Bartosz G., 2003. Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. PWN, Warszawa.
 • Bąbała O., Działo J., Deptuła W., 2011. Alkohol a zdrowie. Kosmos 60, 189-194.
 • Bidziński A., 1991. Przemiany metaboliczne alkoholu etylowego. [W:] Działanie biologiczne alkoholu etylowego. Kostowski W., J. Wald J (red.). PWN, Warszawa, 22-35.
 • Cheren I., Glassman E., Thurman R. G., 1984. The swift increase in alcohol metabolism in humans: Dose response realtions. Alcohol 1, 168-178.
 • Chrostek E., 2004. Biochemia szampańskiej zabawy. Articles wiki http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/particles/Chrostek 07? action=print.
 • Cichoż-Lach H., Grzyb M., Celiński K., Słomka M., 2008. Nadużywanie alkoholu a alkoholowa choroba wątroby. Alkohol Nark. 21, 55-62.
 • Criddle D. N., Raraty M. G., Neoptolemos J. P., Tepkin A. V., Petersen O. H., Sutton R., 2004. Ethanol toxicity in pancreatic cells: mediation by nonoxidative fatty acid metabolites. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 10738-10746.
 • Grabowska-Hiber J., Stiasna I., Szukalski B., 1979. Biochemiczne aspekty alkoholizmu. I Metabolizm etanolu i jego wpływ na przemianę węglowodanów. Post. Med. Dośw. 33, 179-219.
 • Hawkins R. D., Kalant H., 1972. The metabolism of ethanol and its metabolic effects. Pharmacol. Rev. 21,67-157.
 • Jelski W., Chrostek L., Szmitkowski M., 2006. Biochemiczne podstawy alkoholowego uszkodzenia wątroby. Pol. Merk. Lek. 124, 376-380.
 • Jelski W., Grochowska-Skiba B., Szmitkowski M., 2007. Dehydrogenaza alkoholowa i metabolizm alkoholu etylowego w mózgu. Post. Hig. Med. Dośw. 61, 226-230.
 • Jolly J. G., Villeneuve J. P., Mavier P., 1977. Chronic ethanol administration induces a form of cytochrome P-450 with specific spectral and catalytic properties. Alcohol Clin. Exp. Res. 1, 17-21.
 • Khan A. R., 1981. Influence of ethanol and acetaldehyde on electromechanical coupling of skeletal muscle fibres. Acta Physiol. Scand. 111, 236-430.
 • Khan S. C., Zaphiropoulos P. G., Fujita V. S., Porter T. D., Koop D. R., Coon M. J., 1987. cDNA and derived amino acid sequence of ethanol-inducible rabbit liver cytochrome P-450 isozyme 3a (P450 alc). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84, 638-642.
 • Kołątaj A., 1993. Pochwała stresu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Kielce.
 • Kostowski W., 1983. Mechanizmy tolerancji i zależności alkoholowej. Psychiatria Pol. 17, 341-359.
 • Kostowski W., 1991. Podstawowe mechanizmy tolerancji i zależności alkoholowej. [W:] Działanie biologiczne alkoholu etylowego. Kostowski W., Wald I. (red.), PWN, Warszawa, 36-71.
 • Krawentek M., 2004. Zgubne skutki picia wódki - co alcohol robi z mózgiem. http:/bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Krawentek06?
 • Laposata E. A., Lange L. G., 1986. Presence of monoxidative ethanol metabolism in human organs commonly damaged by ethanol abuse. Science 231, 497-499.
 • Lieber C. S., 1976. The metabolism of alcohol. Science 234,25-33.
 • Lieber C. S., 1994. Mechanisms of ethanol-drug-nutrition interactions. J. Toxicol. Clin. Toxicol. 32, 631-681.
 • Lieber C. S., 2000. Alcohol: its metabolism and interaction with nutrients. Ann. Rev. Nutrition 20, 395-430.
 • Lieber C. S., De Carli L. M., 1972. The role of hepathic microsomal ethanol oxidizing system (MEOS) for ethanol metabolism in vivo. J. Biol. Chem. 245, 2505-2512.
 • Lutnicki K., Szpringer E., Marciniak A., 2006. Zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej u szczurów wywołane działaniem etanolu. Med. Wet. 62, 683-685.
 • Małkowska A., Szutowski M., 2009. Wartość diagnostyczna etyloglukuronidu (EtG) jako wskaźnika konsumpcji alkoholu. Alkoholizm Narkomania 22, 189-201.
 • Orywal K., Jelski W., Szmitkowski M., 2009. Udział alkoholu etylowego w powstawaniu zaburzeń metabolizmu węglowodanów. Pol. Merk. Lek. 27, 68-74.
 • Thurman R. G., Yuki T., Bradford B. U., Bleyman M. A., 1980. Genetic model to study the adaptive increase in ethanol metabolism due to prior exposure to ethanol in the rat. [W:] Eriksoon E., Sinclair J.D., Kuanmaa K. (red.). Academic Press, London, 63-70.
 • Wald I., 1991. Czynniki genetyczne związane z działaniem alkoholu. [W:] Działanie biologiczne alkoholu etylowego. Kostowski W., J. Wald J (red.). PWN, Warszawa, 22-35.
 • Yuki T., Thurman R.G., 1980. Effects of hormones on the swift increase in alcohol metabolism in the rat. Pharmacol. Biochem. Behav. 13, 67-71.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p29kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.