PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 2 | 245-250
Article title

O roli naturalnej elektryczności w życiu organizmów

Authors
Content
Title variants
EN
Role of natural electricity in organisms' life
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę zapoznania czytelnika z rzadko poruszanym i dla niektórych badaczy nadal kontrowersyjnym tematem wpływu naturalnej elektryczności, istniejącej w atmosferze i hydrosferze, na funkcje życiowe, stan zdrowia i zachowanie organizmów żywych. Przegląd wybranego piśmiennictwa, związanego z tym tematem, prezentuje wyniki doświadczeń i obserwacji potwierdzających istnienie takiego wpływu, zwłaszcza w warunkach zaburzeń elektryczności atmosferycznej. W artykule przedstawiono też koncepcję fizjologicznego mechanizmu, który może być odpowiedzialny za reakcje organizmów zwierzęcych na bodźce elektryczne płynące ze środowiska.
EN
This article is an attempt to acquaint the readers with a rarely raised subject, still considered as a controversial issue by some of investigators, that concerns the influence of natural electricity existing in the atmosphere and the hydrosphere on vital functions, state of health and behavior of organisms. Selected literature data connected with these issues is reviewed, providing the results of experiences and observations that confirm existence of such influence, especially under conditions of atmospheric electricity disturbances. Also the idea of a physiological mechanism that could be the responsible for animal organism's reactions on electric stimuli from the environment is presented.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
2
Pages
245-250
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji, Obozowa 20, 01-161 Warszawa, Polska
References
 • Becker R. O., Selden G., 1994. Elektropolis. Elektromagnetyzm i podstawy życia. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Bell P. A., Greene T. C., Fisher J. D., Baum A., 2004. Psychologia środowiskowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Fornof K. T., Gilbert G. O., 1988. Stress and physiological, behavioral and performance patterns of children under varied air ion levels. Int. J. Biometeorol. 32, 260-270.
 • Giannini A. J., Castellani S., Dvoredsky A. E., 1983. Anxiety states: relationship to atmospheric cations and serotonin. J. Clin. Psychiat. 44, 262-264.
 • Giannini A. J., Malone D. A., Piotrowski T. A., 1986a. The serotonin irritation syndrome - a new clinical entity? J. Clin. Psychiat. 47, 22-25.
 • Giannini A. J., Jones B. T, Loiselle R. H., 1986b. Reversibility of serotonin irritation syndrome with atmospheric anions. J. Clin. Psychiat. 47, 141-143.
 • Iribarne J. V., Cho H. R., 1988. Fizyka atmosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaroszyk F., 2002. Biofizyka. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Kaune W. T., 1993. Introduction to power-frequency electric and magnetic fields. Environ. Health Perspect. 101 (Suppl. 4), 73-81.
 • Kiełczewski B., Bogucki J., 1972. Zarys biometeorologii sportu. Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Kośla T., 2003. Higiena utrzymania zwierząt amatorskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kowalczyk W., 1988. Elektryczny kompas roślin. Wszechświat 89, 114-115.
 • Kożuchowski K., 1998. Atmosfera, klimat, ekoklimat. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kubicz J., Cieszyński T., 1960. O sile elektromotorycznej powierzchniowo - głębinowej wód rzecznych, morskich i radoczynnych. Aspekty fizjologiczne i lecznicze. Archiwum Immunologii i Terapii Doświadczalnej 8, 149-159.
 • Lenkiewicz Z., Schiffer Z., Krakowiak L., Sadowska E., 1986. Wpływ ujemnej jonizacji powietrza na zachowanie się zwierząt. [W:] Biometeorologia a organizm ludzi i zwierząt. Wojtusiak R. J. (red.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Kraków, 83-96.
 • Mika T., 1996. Fizykoterapia. Podręcznik dla wydziałów fizjoterapii medycznych studiów zawodowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Naliwkin D. W., 1969. Uragany, buri i smierczi. Izdatielstwo 'Nauka', Leningrad.
 • Piccolino M., 1998. Animal electricity and the birth of electrophysiology: The legacy of Luigi Galvani. Brain Res. Bull. 46, 381-407.
 • Radomski C., 1987. Agrometeorologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schiffer Z., 1986a. Próba określenia faz pogody i ich wpływu na nasilanie się schorzeń meteorotropowych. [W:] Biometeorologia a organizm ludzi i zwierząt. Wojtusiak R. J. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków, 21-33.
 • Schiffer Z., 1986b. Wiatr halny a samobójstwa i bójki. [W:] Biometeorologia a organizm ludzi i zwierząt. Wojtusiak R. J. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków, 35-43.
 • Schmidt-Nielsen K., 1997. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A., 1997. Medycyna fizykalna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Tomczyk D., Tarnowski A., 2010. Relationship between atmospheric electricity and psychomotor performance. [W:] Abstracts. The 2010 International Neuropsychological Society Mid-Year Meeting, June 30-July 3, 2010, Krakow, Poland, 64-65.
 • Tyczka S., 1968. Zmienność jonizacji powietrza atmosferycznego. Przegląd Geofizyczny XIII (XXI), 123-141.
 • Volkov A. G., 2000. Green plants: electrochemical interfaces. J. Electroanal. Chem. 483, 150-156.
 • Warzecha S., 1962. Wpływ zmian liczby jąder kondensacji na przebieg pola elektrycznego w Świdrze. Prace Obserwatorium Geofizycznego PAN 23, księga jubileuszowa, 93-101.
 • Wojtusiak R. J., Majlert Z., 1988. Zachowanie elektryczne ryb. Wszechświat 89, 1-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p245kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.