PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 1 | 21-28
Article title

Alkohol w świecie zwierząt

Content
Title variants
EN
Alcohol in the world of animals
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono wiele dowodów na to, że upodobanie do alkoholu jest nie tylko przywarą ludzką, ale także i zwierząt wszystkich gatunków. Zwierzęta żyjące w środowisku naturalnym spożywają różnego rodzaju owoce, nektary, glony morskie i inne produkty roślinne, które ze względu na zawartość łatwo fermentujących cukrów w dojrzałym stadium zawierają także pewną ilość alkoholu. Zapach alkoholu wydobywającego się z dojrzałych owoców w gęstym lesie tropikalnym umożliwiał zwierzętom znalezienie pokarmu, zwiększając tym samym ich szansę na przeżycie. Dieta naczelnych przodków Homo sapiens w znacznej części składała się z owoców, często zbyt dojrzałych, w których cukier uległ przemianie na alkohol. W wyniku procesów ewolucyjnych skłonność ta mogła utrwalić się u naszych przodków i jest przekazywana na współczesne pokolenia. Eksperymentalnie wykazano, że spożywanie alkoholu i jego konsekwencje u zwierząt są podobne jak u ludzi. Szybkość metabolizowania alkoholu przez organizm jest związana z długością okresu jego spożywania. Wyniki badań naukowych wskazują, że ryzyko uzależnienia od alkoholu w 50-60% zależy od czynników genetycznych. Na chromosomach myszy i szczurów zidentyfikowano wiele genów związanych z zespołem abstynencyjnym. Wykazano ujemny wpływ alkoholu na rozwój mięśni, związany z obniżeniem poziomu hormonu anabolicznego (IGF1). Wbrew obiegowym opiniom alkohol nie wpływa na złagodzenie stresu lecz przeciwnie - wzmaga reakcję na stresory. U osób pijących alkohol w mózgu wzrasta zawartość białka, tzw. tkankowego aktywatora plazminogenu, które współpracuje z receptorami w mózgu (NMDA). U osób pijących alkohol liczba tych receptorów gwałtownie rośnie, lecz ich aktywność jest blokowana przez alkohol. Po zaprzestaniu spożywania alkoholu wspomniane receptory uaktywniają się, co prowadzi do wystąpienia stanu groźnego dla życia, określanego mianem "delirium tremens". Zdaniem naukowców alkohol jest jedyną substancją uzależniającą, po odstawieniu której można umrzeć.
EN
This article presents ample evidence that the taste for alcohol is not only a human vice, but also the animals of all species. Animals living in the wild environmental eat different types of fruit, nectar, seaweed and other vegetable products, which due to the content of readily fermentable sugars in the mature stage also contain a certain amount of alcohol. The smell of alcohol emanating from the ripe fruit in the dense tropical forest enabled the animals to find food, thus increasing their chance of survival. Diet of primate ancestors of Homo sapiens in a large part consisted of fruit, often too ripe, in which sugar has been converted to alcohol. As a result of evolutionary processes, this tendency could prevail in our ancestors and had been passed to the modern generations. Experimentally demonstrated alcohol consumption and its consequences in animals are similar to those in humans. The rate of alcohol metabolism in the body is associated with the duration of consumption. Research results indicate that the risk of alcoholic addiction in the 50-60% depends on genetic factors. On the chromosomes of mice and rats several genes associated with the syndrome "abstinence from alcohol" were identified. Negative effects of alcohol were also demonstrated on the development of muscle, associated with decreased levels of anabolic hormone (IGF1). Contrary to popular belief, alcohol does not affect the relaxation of stress, instead increases the response to stressors. In brains of people who drink alcohol were observed increases in the content of the protein called tissue plasminogen activator, which cooperates with receptors in the brain (NMDA). The number of these receptors is growing rapidly, but their activity is blocked by alcohol. After the cessation of alcohol use these receptors become activated, which leads to development of life-threatening condition known as "delirium tremens". It is believed that alcohol is the only addictive substance, which after stopping of its consumption may cause deaths.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
1
Pages
21-28
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Postępu 1, 05-552 Wólka Kosowska, Polska
References
 • Anonymous, 2007. Nasi czworonożni przyjaciele też lubią się napić. http://www.zwierzętamagazyn.pl
 • Avatar N., 2006. Alkohol w kulturystyce. http://www.kulturystyka. org.pl.23.
 • Błoński M., 2008. Największy miłośnik alkoholu? http://www. Kopalnia wiedzy. pl.
 • Crabbe J. C., 1998. Provisional mapping of quantitative trait loci for chronic ethanol withdrawal severity in BXD recombinant inbred mice. J. Pharmacol. Exp. Therap. 286, 263-271.
 • Crabbe J. C., 2003. Current strategies for identifying genes for alcohol sensivity. [W:] Molecular biology of drug addiction. Maldonado R. (red.). Humana Press, New Jersey.
 • Crabbe J. C.,Young E. R., Kosobud A., 1983. Genetic correlation with ethanol withdrawal severity. Pharmacol. Biochem. Behav. 18 (Suppl.), 541-547.
 • Diehl A. M., 2000. Obese mouse, alcohol and our liver. New Scientist 16.
 • Dyr W., 2009. Wyselekcjonowane linie szczurów WHP I WLP: charakterystyka behawioralna i neurochemiczna. http://www. scribd.com.
 • Dyr W., Kostowski W., 2002. Wyselekcjonowane linie WHP i WLP szczurów laboratoryjnych: Utrwalone różnice fenotypu w zakresie spożycia alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 15, 59-69.
 • Dyr W., Krząścik P., Dudek K., Witanowska A., Dzierzkowska J., Kostowski W., 1999. Nowa linia szczurów Wistar selekcjonowanych w kierunku nadmiernej preferencji alkoholu: charakterystyka behawioralna. Alkoholizm i Narkomania 4, 525-534.
 • Eriksson K., 1968. Genetic selection for voluntary ethanol consumoption in the albino rat. Science 159, 739-741.
 • Fadda F., Mosca E., Colombo G., Gessa G. L., 1989. Effect of spontaneous ingestion of ethanol on brain dopamine metabolism. Life Sci. 44, 281-287.
 • Fehr C. E., Shirley R. L., Belknap J. K., Crabbe J. C., Buck K. J., 2002. Congenic maping of alcohol and pentobarbital withdrawal liability loci to a<1 centimorgan interval of murine chromosome 4:identification of Mpdz as a candidate gene. J. Neurosci. Online 22, 3730-3738.
 • Goldstein D. B., 1973. Inherited differences In intensity of alkohol withdrawal reactions in mice. Nature 245, 154-156.
 • Higley J., Hasert M. F., Suomi S. I., Linnoila M., 1991. Nonhuman primate model of alcohol abuse; Effects of early experience, personality, and stress on alcohol consumption. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88, 7261-7265.
 • Hilakivi-Clarke L., Lister R. G., 1992. Social status and voluntary alcohol consumption in mice. Interaction with stress. Psychopharmacology 108, 276-282.
 • Kalant H., 1990. Stress-related effects of ethanol in mammals. Crit. Rev. Biotechnol. 9, 265-272.
 • Krishnan S., Nash I. F. Jr., Maickel R. P., 1991. Free-choice ethanol consumption of rats: Effects of ACTH4-10. Alcohol 8, 401-404.
 • Li T. K., Lumeng L., Mcbride W. J., Waller M. B., Hawkins D. T., 1979. Progress towards a voluntary oral consumption model of alcoholism. Drug Alcohol Depend. 4, 45-60.
 • Mardones J., Segovia-Riquele N., 1983. Thirty-two years of selection of rats for ethanol preference: UchA and UchB strains. Neurobehav. Toxicol. Teratol. 5, 171-178.
 • Merikangas K. R., 1990. The genetic epidemiology of alcoholism. Psychol. Med. 20, 11-22.
 • Metten P., Crabbe J. C., 1994. Common genetic determinants of severity of acute withdrawal from ethanol, pentobarbital and diazepam in inbread mice. Pharmacology 5, 533-547.
 • Nash I. F., Maickel R. P., 1988. The role of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis in post-stress induced ethanol consumption by rats. Progr. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatr. 12, 653-671.
 • Nieckuła P., 2007. Małpa na kacu. http://www.wprost.pl.
 • Papiernik J., 2009. Nie uda się 'utopić smutków' w alkoholu. http://www.zdrowie.senior.pl
 • Phillips T. J., Crabbe J. C., Metten P., Belknap J. K., 1994. Lokalization of genes affecting alcohol drinking in mice. Alkoholism: Clin. Exp. Res. 18, 931-941.
 • Rodriquez L. A., Plomin R., Blizard D. A., 1995. Alcohol acceptance, preference, and sensivity in mice. II. Quantitative trait loci mapping analysis using BXD recombinant inbred strains. Alkoholism: Clin. Exp. Res. 19, 367-373.11.
 • Tańska J., 2006. Zwierzęta na kacu. Tygodnik Przegląd 32.
 • Viau V., Sharma S., Plotsky P. M., Meaney M. I., 1993. Increased plasma ACTH responses to stress in nonhandled compared with handled rats require basal levels of corticosterone and are associated with increased levels of ACTH secretagogues in the median eminence. J. Neurosci. 13, 1097-1105.
 • Walsh T., 2008.Alkoholizm u zwierząt. http://www.spinacz.blog.dada.net/post/524284/Alkoholizm u zwierząt.
 • Żylicz M., 2008. Dlaczego lubimy alkohol. http://www. wyborcza.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p21kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.