PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 2 | 195-211
Article title

Wprowadzenie do neuroekologii - czyli czy znajomość układu nerwowego zwierząt pozwala zrozumieć ich relacje ze środowiskiem?

Content
Title variants
EN
A short introduction to neuroecology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Neuroekologia jest nauką na pograniczu neurobiologii i ekologii. Według twórcy terminu "neuroekologia" - D.F. Sherrego, celem tej dziedziny nauki jest zrozumienie jak dobór naturalny wpływa na zdolności poznawcze i ich neurobiologiczne podstawy. Choć neuroekologia jest stosunkowo młodą dziedziną nauki, która zaczęła rozwijać się w latach 80-tych dwudziestego wieku, to jej korzenie tak naprawdę sięgają czasów Darwina. W niniejszej pracy przeglądowej autorzy prezentują przykłady badań z zakresu neuroekologii. W szczególności omówione zostały zagadnienia związane z niezwykle istotnym znaczeniem percepcji węchowej w świecie zwierząt, jak i rolą dwóch struktur mózgu - podwzgórza i hipokampa, odgrywających ważne funkcje w regulacji podstawowych procesów życiowych, reakcjach na bodźce środowiskowe i uczeniu się. Najpierw przedstawione zostały przykłady uczenia się z wykorzystaniem zmysłu węchu. Następnie omówiona została rola podwzgórza i hipokampa w odpowiedzi na stres u zwierząt. Zaprezentowane zostały również przykłady badań wskazujące na rolę hipokampa w powstawaniu pamięci epizodycznej i pamięci przestrzennej. Przedstawiono także przykłady badań wskazujące na niezwykle istotną rolę nowych komórek nerwowych (powstających w procesie zwanym neurogenezą) w hipokampie u dorosłych zwierząt. Ponadto zaprezentowano przykłady strategii rozrodczych, zachowań związanych z chowaniem pokarmu i uczeniem się śpiewu u ptaków, czy zjawisk fizjologicznych pojawiających się w cyklach sezonowych, związanych ze zmianami w anatomii i funkcji hipokampa. Pokazano również przykłady badań nad wpływem pasożytów na funkcjonowanie układu nerwowego i behwior gospodarza. Na zakończenie zaproponowano kilka kierunków rozwoju badań neuroekologicznych. Autorzy mają nadzieję, że lektura tej pracy przeglądowej pozwoli Czytelnikom docenić osiągniecięcia tej rozwijającej się dziedziny naukowej, próbującej zgłębić tajniki relacji pomiędzy neurobiologią i ekologią.
EN
Neuroecology is the study of adaptive variation in cognition of the brain and bridges the gap between neuroscience and ecology. According to Sherry, who introduced the term "neuroecology" - the goal of this science is to understand how natural selection acts on cognition and its neural mechanisms. It is an emerging field of science originating in the 1980s, however, its roots can be traced back to Darwin's time. In this paper, several examples of studies in neuroecology are reviewed. The focus is on the issues related with extremely important role of the olfactory perception in animal world, and on the brain structures called the hippocampus and the hypothalamus. Firstly, the examples of olfactory learning are presented. Secondly, role of the hypothalamus and hippocampus in stress response in animals are discussed. Thirdly, the role of the hippocampus in memory formation (epidotic memory and spatial memory) is shown. Fourthly, a peculiar feature of mammalian adult hippocampus, its ability to generate new neurons, in a process called neurogenesis is emphasized. Thus, mating systems, food storing behavior, birds singing and seasonal changes in relation to anatomy and function of the hippocampus are discussed. Fifthly, the impact of parasites on host behavior and functions on the nervous system are presented. Finally, several directions, in which this emerging and exciting field might develop, are presented. We hope that by the end of this paper the reader will have started to appreciate achievements in the new and exciting field of neuroecology, which helps us to understand the relationships between neuroscience and ecology.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
2
Pages
195-211
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Zakład Histologii i Embriologii Zwierząt, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań, Polska
 • Zakład Zoologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań, Polska
 • Zakład Zoologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań, Polska
References
 • Aimone J. B., Deng W., Gage F. H., 2010a. Adult neurogenesis: integrating theories and separating functions. Trends Cogn. Sci. 14, 325-337.
 • Aimone J. B., Deng W., Gage F. H., 2010b. Put them out to pasture? What are old granule cells good for, anyway?H ippocampus 20,1124-1125.
 • Amaral D. L. P., 2007. Hippocampal neuroanatomy. [W:] The Hippocampus Book. Andersen P. M.R., Amaral D., Bliss T., O'Keefe J. (red). Oxford University Press, New York, 37-114.
 • Antczak M., Hromada M., Tryjanowski P., 2005a. Spatio-temporal changes in Great Grey Shrike (Lanius excubitor) impaling behaviour: from food caching to communication signs. Ardea 93, 101-107.
 • Antczak M., Hromada M., Tryjanowski P., 2005b. Frogs and toads in the food of the Great Grey Shrike (Lanius excubitor): using larders and skinning as two ways to consume dangerous prey. Anim. Biol. 55, 227-233.
 • Arnsten A. F., 2009. Stress signaling pathways that impair prefronatal cortex structure and function. Nat. Rev. Neurosci. 10, 410-422.
 • Bagley R. S., 2005 Fundamentals of vetrinary clinical neurology. Blackwell Publishing, Oxford.
 • Balda R., Wiltschko W., 1989. Sun compass orientation in seed-catching scrub jays (Aphelocoma coerulescens). J. Comp. Physiol. A 164, 717-721.
 • Barnea A., Nottebohm F., 1994. Seasonal recruitment of hippocampal neurons in adult free-ranging black-capped chickadees. Proc. Natl .Acad. Sci. USA 91, 11217-11221.
 • Barnea A., Nottebohm F., 1996. Recruitment and replacement of hippocampal neurons in young and adult chickadees: An addition to the theory of hippocampal learning. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 714-718.
 • Bartkowska K.,Djavadian R. L., Taylor J. R., Turlejski K., 2008. Generation recruitment and death of brain cells throughout the life cycle of Sorex shrews (Lipotyphla). Eur. J. Neurosci. 27, 1710-1721.
 • Becker S. D., Hurst J. L., 2009. Female behaviour plays a critical role in controlling murine pregnancy block. Proc. R. Society B 276, 1723-1729.
 • Bruce H. M., 1959. An exteroceptive block to pregnancy in the mouse. Nature 184, 105.
 • Byrne R. W., Bates L. A., 2006. Why are animals cognitive? Curr. Biol. 16, R445-448.
 • Christie B. R., Cameron H. A ., 2006. Neurogenesis in the adult hippocampus. Hippocampus 16, 199-207.
 • Clayton N. S., Krebs J. R. 1995 Memory in food-storing bids: from behaviour to brain Curr. Opin. Neurobiol.5, 149-154.
 • Clayton N. S., Dickinson A., 1999.Memory for the content of caches by scrub jays (Aphelocoma coerulescens). J. Exp. Psychol. Anim. Behav. Process. 25, 82-91.
 • Clayton N. S., Griffiths D. P., Emery N. J., Dickinson A., 2001. Elements of episodic-like memory in animals. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 356, 1483-1491.
 • Clayton N. S., Bussey T. J., Dickinson A., 2003. Can animals recall the past and plan for the future? Nat. Rev. Neurosci. 4, 685-691.
 • Combes C., 1999. Ekologia pasożytnictwa. Długotrwałe wzajemne oddziaływania. PWN, Warszawa.
 • Cowie R., Krebs J., Sherry D., 1981. Food storing by marsh tits. Anim. Behav. 29, 1252-1259.
 • Cui W., Smith A., Darby-King A., Harley C. W., McLean J. H., 2007. A temporal-specific and transient cAMP increase characterizes odorant classical conditioning. Learn. Mem. 14, 126-133.
 • Darwin C., 1872. The expression of the emotions in man and animals. John Murray, London.
 • Dawkins R., 2003. Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen. Prószyński i s-ka, Warszawa.
 • Deng W.,Saxe M. D., Gallina I. S., Gage F. H., 2009. Adult-born hippocampal dentate granule cells undergoing maturation modulate learning and memory in the brain. J. Neurosci.29, 13532-13542.
 • Dehnel A., 1949. Studies on the genus Sorex L. Ann. Univ. M. Curie-Sklod. 4, 18-102.
 • Do Monte F. H. M., Canteras N. S., Fernandes D., Assreuy J., Carobrez A. P., 2008. New perspectives on adrenergic mediation of innate and learned fear responses to predator odor. J. Neurosci. 28, 13296-13302.
 • Ekner A., Tryjanowski P., 2008. Do small hole nesting passerines detect cues left by a predator? A test on winter roosting sites. Acta Ornithol. 43, 107-111.
 • Emery N. J.,Clayton N. S., 2004. The mentality of crows: convergent evolution of intelligence in corvids and apes. Science 306,1903-1907.
 • Eriksson P. S., Perfilieva E., Bjork-Eriksson T., Alborn A. M., Nordborg C., Peterson D. A., Gage F. H., 1998. Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nat. Med. 4, 1313-1317.
 • Ferkin M. H., Sorokin E. S., Renfroe M. W., Johnston R. E., 1994. Attractiveness of male odors to females varies directly with plasma testosterone concentration in meadow voles. Physiol. Behav. 55, 347-353.
 • FitzGerald R., Madison D., 1983. Social organization of free-ranging population of pine vole, Microtus pinetorum. Behav. Ecol. Soc. 13, 183-187.
 • Flegr J., 2007. Effect of Toxoplasma on human behaviour. Schizophr. Bull. 33, 757-760.
 • Galea L. A., McEwen B. S., 1999. Sex and seasonal differences in the rate of cell proliferation in the dentate gyrus of adult wild meadow voles. Neuroscience 89, 955-964.
 • Galea L. A., Spritzer M. D., Barker J. M., Pawluski J. L., 2006. Gonadal hormone modulation of hippocampal neurogenesis in the adult. Hippocampus 16, 225-232.
 • Gaulin S., FitzGerald R., 1986. Sex differences in spatial ability: an evolutionary hypothesis and test. Ann. Natur. 127, 77-88.
 • Gaulin S., FitzGerald R., 1989. Sexual selection for spatial-learning ability. Anim. Behav. 37, 322-331.
 • Goldman S. A., Nottebohm F., 1983. Neuronal production, migration, and differentiation in a vocal control nucleus of the adult female canary brain . Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 2390-2394.
 • Golgi C., Bentivoglio M., Swanson L., 2001. On the fine structure of the pes Hippocampi major (with plates XIII-XXIII). Brain. Res. Bull. 54, 461-483.
 • Gould E., Beylin A., Tanapat P., Reeves A., Shors T. J., 1999 Learning enhances adult neurogenesis in the hippocampal formation. Nat. Neurosci. 2, 260-265.
 • Górecki M. T., Andrzejewska I., Steppa R., 2008. Is order of voluntarily entrance to milking parlour related to Toxoplasma gondii infection in sheep - A brief note. Appl. Anim. Behav. Sci. 110, 392-396.
 • Greenberg R., Mettke-Hofman C., 2001. Ecological aspects of neophobia and neophilia in birds. Curr. Ornithol. 16, 119-178.
 • Gross C. G., 2000. Neurogenesis in the adult brain: death of a dogma. Nat. Rev. Neurosci. 1, 67-73.
 • Halem H. A., Cherry J. A., Baum M. J., 2001. Central forebrain Fos responses to familiar male odours are attenuated in recently mated female mice. Eur. J. Neurosci.13, 389-399.
 • Hampton R. R., Shettleworth S. J., 1996a. Hippocampus and memory in a food-storing and in a nonstoring bird species. Behav. Neurosci. 110, 946-964.
 • Hampton R. R., Shettleworth S. J., 1996b. Hippocampal lesions impair memory for location but not color in passerine birds. Behav. Neurosci. 110, 831-835.
 • Henttonen H., 2000. Long-term dynamics of the bank vole Clethrionomys glareolus at Pallasjarvi, Northern Finnish taiga. Pol. J. Ecol. 48, 87-96.
 • Hromada M., Tryjanowski P., Antczak M., 2002. Presence of the great grey shrike Lanius excubitor affects breeding passerine assemblage. Ann. Zool. Fennici 39, 125-130.
 • Insel T. R. , 2003. Is social attachment an addictive disorder? Physiol. Behav . 79, 351-357.
 • Insel T. R., Hulihan T. J. , 1995. A gender specific mechanism for pair bonding: oxytocin and partner preference formation in monogamous voles . Behav. Neurosci. 109, 782-789.
 • Jacobs L. F., Gaulin S. J., Sherry D. F., Hoffman G. E., 1990. Evolution of spatial cognition: sex-specific patterns of spatial behavior predict hippocampal size. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 6349-352.
 • Jessberger S., Gage F. H., 2008. Stem-cell-associated structural and functional plasticity in the aging hippocampus. Psychol. Aging 23, 684-691.
 • Jędrzejewska B., Jędrzejewski W., 1989. Wpływ płoszenia ofiar przez drapieżniki na układ drapieżca-ofiara. Wiad. Ekol. 35, 3-21.
 • Kaba H., 2010. Neurobiology of mammalian olfactory learning that occurs during sensitive periods. Curr. Zool. 56, 819-833.
 • Kaplan M. S., Hinds J. W., 1977. Neurogenesis in the adult rat: electron microscopic analysis of light radioautographs. Science 197, 1092-1094.
 • Kats L. B., Dill L. M. 1998. The scent of death: chemosensory assessment of predation risk by prey animals. Ecoscience 5, 361-394.
 • Kendrick K. M., Guevara-Guzman R., Zorrilla J., Hinton M. R., Broad K. D., Mimmack M., Ohkura S., 1997. Formation of olfactory memories mediated by nitric oxide. Nature 388, 670-674.
 • Kendrick K. M., Levy F., Keverne E. B., 1992. Changes in the sensory processing of olfactory signals induced by birth in sleep. Science 256, 833-836.
 • Keynan O., Yosef R., 2010. Temporal changes and sexual differences of impaling behavior in Southern Grey Shrike (Lanius meridionalis). Behav. Processes 85, 47-51.
 • Kopelman M. D., Thomson A. D., Guerrini I., Marshall E. J., 2009. The Korsakoff syndrome: clinical aspects, psychology and treatment. Alcohol 44, 148-154.
 • Krebs J. R., Davies N. B. (red.), 1978. Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach. Blackwell, Oxford.
 • Kruczek M., Marchlewska-Koj A., 1986. Puberty delay of bank vole females in a high-density population. Biol. Reprod. 35, 537-541.
 • Labov J. B., 1981. Pregnancy Blocking in Rodents: Adaptive Advantages for Females. Amer. Nat. 118, 361-371.
 • Leonard S. T., Ferkin M. H., Johnson M. M., 2001. The response of meadow voles to an over-mark in which the two donors differ in gonadal hormone status. Anim. Behav. 62, 1171-1177.
 • Li X. C., Jarvis E. D., Alvarez-Borda B., Lim D.A., Nottebohm F., 2000. A relationship between behavior, neurotrophin expression, and new neuron survival. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 8584-8589.
 • Marchlewska-Koj A., 1997. Sociogenic stress and rodent reproduction. Neurosci Biobehav Rev. 21, 699-703.
 • Marchlewska-Koj A., Kruczek M., Kapusta J., Pochroń E. 2003. Prenatal stress affects the rate of sexual maturation and attractiveness in bank voles. Physiol. Behav. 79, 305-310.
 • Mc Ewen B. S., 2009. The brain is the central organ of stress and adaptation. Neuroimage 47, 911-913.
 • McNamara J. M.,, 1990. Why hoard? The econimics of food storing in tits, Parus spp. Behav. Ecol. 1, 12-23.
 • Miller G., 2009. The brain collector. Science 324, 1634-1636.
 • Mouret A.,Murray K., Lledo P. M., 2009. Centrifugal drive onto local inhibitory interneurons of the olfactory bulb. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1170, 239-254.
 • Møller A. P., Erritzøe J., Garamszegi L. Z., 2005. Coevolution between brain size and immunity in birds: implications for brain size evolution. J. Evol. Biol. 18, 223-237.
 • Nissant A.,Pallotto M., 2011. Integration and maturation of newborn neurons in the adult olfactory bulb - from synapses to function. Eur. J. Neurosci. 33, 1069-1077.
 • Norrdahl K., Korpimaki E., 2002. Changes in individual quality during a 3-year population cycle of voles. Oecologia 130, 239-249.
 • Nottebohm F., Liu W. C. 2010.The origins of vocal learning: New sounds, new circuits, new cells. Brain. Lang. 115, 3-17.
 • Pavesi E., Canteras N. S., Carobrez A. P., 2011. Acquisition of pavlovian fear conditioning using B-adrenoceptor activation of the dorsal premammillary nucleus as an unconditioned stimulus to mimic live predator-treat exposure. Neuropsychopharmacology 36, 926-939.
 • Roozendaal B., McEwen B. S., Chattarji S. S., 2009. Stress, memory and the amygdala. Nat. Rev. Neurosci. 10, 423-433.
 • Schwagmeyer P. L., 1979. The Bruce Effect: an evaluation of male/female advantages. Amer. Nat. 114, 932-938.
 • Scoville W. B., Milner B., 2000. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. J. Neuropsychiatry. Clin. Neurosci. 12, 103-113.
 • Sherry D. F., 2006. Neuroecology. Annu. Rev. Psychol. 57, 167-197.
 • Sherry D. F., Vaccarino A. L., Buckenham K., Herz R. S. 1989. The hippocampal complex of food-storing birds. Brain. Behav. Evol. 34, 308-317.
 • Sliwowska J. H., 2010. Prenatal alcohol exposure and its effects on hippocampal anatomy and function. Nova Science Publishers, lnc., New York.
 • Smulders T. V., Sasson A. D., DeVoogd T. J., 1995. Seasonal variation in hippocampal volume in a food-storing bird, the black-capped chickadee. J. Neurobiol. 27, 15-25.
 • Sol D., Duncan R. P., Blackburn T. M., Cassey P., Lefebvre L., 2005. Big brains, enhanced cognition, and response of birds to novel environment. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 5460-5465.
 • Spritzer M., Meikle D., Salomon N., 2005a. Female choice based on male spacial ability and aggressiveness among meadow voles. Anim. Behav. 69, 1121-1130.
 • Spritzer M., Salomon N., Meikle D., 2005b. Influence of scamble competition for mates upon the spacial ability of male meadow voles. Anim. Behav. 69, 375-386.
 • Szczuka A., Godzinska E. J., 2004.The role of group size in the control of expression of predatory behavior in workers of the red wood ant Formica polyctena (Hymenoptera : formicidae). Sociobiology 43, 295-325.
 • Tamashiro K. L. K., Nguyen M. M. N., Sakai R. R., 2005 Social stress: From rodents to primates. Frontiers Neuroendocrinol. 26, 27-40.
 • Tryjanowski P., Gołdyn B., Surmacki A., 2002. Influence of the red fox (Vulpes vulpes) on distribution and number of breeding birds in an intensively used farmland. Ecol. Res.17, 395-399.
 • Ulrich-Lai Y. M., Herman J. P., 2009. Neural regulation of endocrine and autonomic stress responses. Nat. Rev. Neurosci. 10, 397-409.
 • Van Praag H., 2009. Exercise and the brain: something to chew on. Trends Neurosci. 32, 283-290.
 • Warner-Schmidt J. L., Duman R. S., 2006. Hippocampal neurogenesis: opposing effects of stress and antidepressant treatment. Hippocampus 16, 239-249.
 • Weaver I. C., Cervoni N., Champagne F. A., D'alessio A. C., Sharma S., Seckl J. R., Dymov S., Szyf M., Meaney M. M., 2004. Epigenetic programming by maternal behavior. Nat. Neurosci. 7, 847-854.
 • Webster J.P., 2001. Rats, cats, people and parasites: the impact of latent toxoplasmosis on behaviour. Microbes Infect. 3, 1037-1045.
 • Whitman M. C., Greer C. A., 2009. Adult neurogenesis and theolfactory system. Prog. Neurobiol. 89, 162-175.
 • Williams J., Insel T., Harbaugh C., Carter C., 1994. Oxytocin administered centrally facilitates formation of a partner preference in female prairie voles (Microtus ochrogaster). J. Neuroendocrinol. 6, 47-50.
 • Wilson D. A., Sullivan R. M., 1992. Blockade of mitral/tufted cell habituation to odors by association with reward: a preliminary note. Brain Res. 594, 143-145.
 • Wilson D. A., Best A. R., Sullivan R. M., 2004. Plasticity in the olfactory system: lessons for the neurobiology of memory. Neuroscientist 10, 513-524.
 • Winslow J. T., Hastings N., Carter C. S., Harbaugh C. R., Insel T. R., 1993. A role for central vasopressin in pair bonding in monogamous prairie voles. Nature 365, 545-548.
 • Wolley C., Gould E., Frankfurt M., Mc Ewen B. S., 1990. Naturally occuring fluctuation in dendritic spine density on adult hippocampal pyramidal neurons. J. Neurosci. 10, 4035-4032.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p195kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.