PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 1 | 159-167
Article title

Alkohol a ciśnienie tętnicze krwi

Content
Title variants
EN
Alcohol and blood pressure
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono wpływ alkoholu etylowego na zmiany ciśnienia tętniczego krwi. Ten wpływ można łączyć zarówno z bezpośrednim, jak i pośrednim jego działaniem na kluczowe ogniwa systemów związanych z regulacją ciśnienia tętniczego krwi. Jednak mechanizm tych procesów pomimo szeregu przeprowadzonych badań nie został jak dotąd wyjaśniony. Liczne badania ostatnich lat wykazały, że duże dawki alkoholu wywołują podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi (często znacznie przekraczające wartości fizjologiczne) mogąc prowadzić do choroby nadciśnieniowej oraz związanych z nią zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, a ostatecznie do zawału czy choroby niedokrwiennej serca. Pomimo braku jednoznacznych danych na temat wpływu małych i średnich dawek alkoholu na zmiany ciśnienia tętniczego krwi dowiedziono, że częste i niekontrolowane (hulaszcze) picie zawsze zwiększa ryzyko choroby nadciśnieniowej. W świetle wyników najnowszych badań mało prawdopodobne wydaje się również ochronne działanie umiarkowanych dawek alkoholu na serce poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego, korzystny wpływ na gospodarkę tłuszczową i opóźnienie procesu miażdżycowego. Złożony i wieloczynnikowy układ zależności pomiędzy alkoholem a ciśnieniem tętniczym krwi nie pozwala także w chwili obecnej na określenie "bezpiecznej" (nie powodującej ryzyka choroby nadciśnieniowej) konsumpcji alkoholu. Być może dokładniejsze poznanie mechanizmów rządzących tymi zależnościami może przyczynić się do dokładniejszego jej oszacowania.
EN
This article presents the impact of ethyl alcohol on arterial blood pressure. This relationship can be linked both directly and indirectly with the impact of ethanol on the key stages of regulatory systems responsible for the control of arterial blood pressure. However, these processes are yet to be explained in greater detail by science. Numerous studies over the last years have shown that large doses of alcohol result in high arterial blood pressure (occasionally significantly exceeding the acceptable physiological levels) and may lead to hypertension and disorders in the circulatory system, eventually causing heart failure or ischemic heart disease. Despite the lack of consensus as to the impact of small and medium levels of alcohol consumption on the arterial blood pressure, it has been proved that frequent and uncontrolled consumption of alcohol always increases the risk of hypertension. In light of the latest studies, it is highly unlikely that moderate consumption of alcohol may have any positive impact either on heart, via lowering arterial blood pressure, or on reducing the risk of atherosclerosis, via lowering fats blood level. Due to the complexity of numerous factors influencing the relationship between consumption of alcohol and its impact on the arterial blood pressure it is currently still not possible to unambiguously determine an exact 'safe' (not leading to hypertension) doses of consumed alcohol. Further detailed studies on the mechanisms underlying this relationship may help to achieve a more precise estimation of the alcohol healthy doses.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
1
Pages
159-167
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego "TECHNIK", Chodkiewicza 22, 80-506 Gdańsk, Polska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz, Polska
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Niciarniana 41, 92-320 Łódź, Polska
References
 • Altura B. T., Pohorecky L. A., Altura B. M., 1980. Demonstration of tolerance to ethanol in non - nervous tissue: Effects of vascular smooth muscle. Alcohol. Clin. Exp. Res. 4, 62-69.
 • Arkwright P. D., Beilin L. J., Vandongen R., Rouse I. A., Lalor C., 1982. The pressor effect of moderate alcohol consumption in men: A search for mechanisms. Circulation 66, 515-519.
 • Baldwin D. B., 1977. Anstie's alcohol limit. Am. J. Publ. Health 67, 679-681.
 • Beilin L. J., Puddey I. B. 1992. Alcohol and hypertension. Clin. Exp. Hypertens. A 14, 119-138.
 • Campbell N. R., Ashley M. J., Carruthers S. G., Lacourciere J., McKay D. W., 1999. Nonpharmacologic therapy to prevent and control hypertension III: Recommendation on alcohol. Canad. Med. Assoc. J. 160, 13-20.
 • Carraretta R., Fabris B., Bardelli M., Muiesan S., Fischetti F., Cesanelli R., Pizzoltto A., Bianchetti A., Cambanacci L., 1988. Acute effects of intravenous infusions of alcohol on baroreceptor sensivity in essential hypertension. Cardiovasc. Res. 22, 226-230.
 • Chen L., Smith G. D., Harbord R. M., Lewis S. J., 2008. Alcohol intake and blood pressure: a systematic review implementing a Mendalian randomization approach. Publ. Libr. Sci. Med. 4, 52.
 • Clark L. T., 1985. Alcohol-induced hypertension: Mechanisms, complications, and clinical implications. J. Natl. Med. Assoc. 77, 385-389.
 • Cox K. L., Puddey I. B., Morton A. R., Vandongen R., Beilin L. J., 1990. Controlled comparison of effects of exercise and alcohol on blood pressure and serum high density lipoprotein cholesterol in sedentary males. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 7, 251-255.
 • Cushman W. C., 2001. Alcohol consumption and hypertension. J. Clin. Hypertens. (Greenwich), 3, 166-170.
 • Enomoto N., Takase S., Yasuhara M., Takada A.,1991. Acetaldehyde metabolism in different aldehyde dehydrogenase-2 genotypes. Alcohol. Clin. Exp. Res. 15, 141-144.
 • Frankel E. N., Kanner J., German J. B., Parks E., Kinsella J. E., 1993. Inhibition of oxidation of human low-density lipoprotein by phenolic substances in red wine. Lancet 341, 454-457 .
 • Gs (Guidelines Subcommittee), 1999. Word Heath Organization - International Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension. J. Hypertens. 17, 151-183.
 • Hillbom M., Saloheimo P., Juvela S., 2011. Alcohol consumption, blood pressure, and the risk of stroke. Curr. Hypertens. Rep. 13, 208-213.
 • Jnc (Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of high Blood Pressure), 1997. The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC VI). Arch. Intern. Med. 157, 2413-2446.
 • Kabat M., 1994. Zmienność i rytm dobowy ciśnienia tętniczego krwi metody oceny, znaczenie kliniczne. Kardiologia Polska 41, 229-233.
 • Kawano Y., 2010. Phisio-patological effect of alkohol on the cardiovascular system: its role in hypertension and cardiovascular disease. Hypertens. Res. 33, 181-191.
 • Keil V., Swales J. D., Grobbee D. B., 1993. Alcohol intake and its relation to hypertension. [W:] Verschuren P. M. (red.). Health issues related to alcohol consumption. Washington: International Life Sciences Institute Press, 17-42.
 • Klatsky A. L. 1996. Alcohol and hypertension. Clin. Chim. Acta 246, 91-105.
 • Klatsky A. L., 2006. Drink to your health? Scientific Am. 16, 22-29.
 • Klatsky A. L., 2010. Alcohol and cardiovascular health. Physiol. Behav. 100, 76-81.
 • Klatsky A. L., Friedman G. D., Siegelaub A. B., Gerard M. J., 1977. Alcohol consumption and blood pressure Kaiser - Permanent Multiphasic Health Examination data. New Eng. J. Med. 26, 1194-1200.
 • Klatsky A. L., Friedman G .D., Armstrong M .A., 1986. The relationships of alcoholic beverage use and other traits to blood pressure: a new Kaiser Permanente Study. Circulation 73, 628-636.
 • Klatsky A. L., Friedman G. D., Armstrong M. A., Kipp H., 2003. Wine, liquor, beer, and mortality. Am. J. Epidemiol. 158, 585-595.
 • Kloner R. A., Rezkalla S. H., 2007. To drink or not to drink? That is the question. Circulation 116, 1306-1317.
 • Kodavali L, Townsend R. R., 2006. Alcohol and its relationship to blood pressure. Curr. Hypertens. Rep. 8, 338-344.
 • Kosicka T., Kara-Perz H., 2006. Wpływ alkoholu na ciśnienie tętnicze i częstość udarów mózgu. Przewodnik Lekarski 1, 62-68.
 • Lewis S. J., Smith D. G.,2005. Alcohol, ALDH2, and esophageal cancer: a meta-analysis which illustrates the potentials and limitations of a Mendelian randomization approach. Cancer Epidemiol. Biomark. Prevent. 14, 1967-1971.
 • Lian C., 1915. L'alcoholisme, cause d'hypertension arterielle. Bull. Acad. Natl. Méd. (Paris) 74, 525-528.
 • Linkola J., Fyhrquist F., Ylikahri R., 1979. Renin, aldosterone and cortisol during ethanol intoxication and hangover. Acta Physiol. Scand. 106, 75-82.
 • Marmot M. G., Elliot P., Shipley M. J., Dyer A. R., Ueshima A., Beevers D. G., Stamler R., Kesteloot H., Rose G., Stamler J., 1994. Alcohol and blood pressure: the INTERSALT study. Br. Med. J. 308, 1263-1267.
 • McFodden C. B., Brensinger C. M., Berlin J. A., Townsend R. R., 2005. Systematic review of the effect of daily alcohol intake on blood pressure. Am. J. Hypertens. 18, 276-286.
 • Narkiewicz K., Cooley R., Somers V. K., 2000. Alcohol potentiates orthostatic intolerance. Circulation 101, 398-402.
 • Ogata M., Mendelson J. H., Mello N. K., Majchrowicz E., 1971. Adrenal function and alcoholism: Pt2 catecholamines. Psychosom. Med. 33, 159-180.
 • Parker M., Puddey I. B., Beilin L. J., Vandongen R., 1990. Two-way factorial study of alcohol and salt restriction in treated hypertensive men. Hypertension 16, 398-406.
 • Pearson T. A., 1996. Alcohol and heart disease. Circulation 94, 3023-3025.
 • Potter J. F., Beevers D. G., 1984. Pressor effect of alcohol in hypertension. Lancet 1, 119-122.
 • Puddey I. B., Parker M., Beilin L. J., Vandongen R., 1990. Alcohol restriction and weight
 • reduction have independent and additive effects in lowering blood pressure - a randomized controlled intervention study in overweight men. J. Hypertens. 8 (Suppl. 3), 333.
 • Puddey I. B., Parker M., Beilin L. J., Vandongen R., Masarei J. R., 1992. Effects of alcohol and caloric restrictions on blood pressure and serum lipids in overweight men. Hypertension 20, 533-541.
 • Randin D., Vollenweider P., Tapp L., Jéquier E., Nicod P., Scherrer U., 1995. Suppression of alcohol - induced hypertension by dexamethasone. New Eng. J. Med. 332, 1733-1738.
 • Renaud S., De Lorgeril M., 1992. Wine, alcohol, platelets, and the French paradox for coronary heart disease. Lancet 339, 1523-1526.
 • Rosito G. A., Fuchs F. D., Duncan B. B., 1999. Dose-dependent biphasic effect of ethanol on 24-h blood pressure in normotensive subjects. Am. J. Hypertens. 12, 236-240.
 • Russell M., Cooper M. L., Fronte M. R., Welte J. W., 1991. Alcohol drinking patterns and blood pressure. Am. J. Publ. Health 81, 452-457.
 • Sarkola T., Adlercreutz H., Heinonen S., Eriksson C. J. P., 2001. Alcohol intake, androgen, and glucocorticoid steroids in premenopausal women using oral contraceptives: an interventional study. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 78, 157-165.
 • Saunders J. B., Bannan L. T., Beevers D. G., Patton A., 1982. Alcohol and hypertension. Lancet 13, 401-402.
 • Single E., Ashley M. J., Bondy S., Rankin J., Rehm J., 1999. Evidence regarding the level of alcohol consumption considered to be low-risk for men and women. Australian Commonwealth Department of Health and Aged Care Final Report, 1-101.
 • Stranges S., Wu T., Dorn J. M., Freudenheim J. L., Muti P., Farinaro E., Russel M., Nochajski T. H., Trevisan M., 2004. Relationship of alcohol drinking pattern to risk of hypertension: a population-based study. Hypertension 44, 813-829.
 • Wang W., Brandle M., Zucker I. H., 1993. Acute alcohol administration stimulates baroreceptor discharge in the dog. Hypertension 21, 687-694.
 • Wgr, 1993. National High Blood Pressure Education Program's Working Group Report on Primary Prevention of Hypertension. Arch. Intern. Med. 153, 194-209.
 • Xin X., He J., Frontini M. G., Ogden L. G., Mmotsamai O. I., Whelton P. K., 2001. Effects of alcohol reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 38, 1112-1117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p159kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.