PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 1 | 133-142
Article title

Alkohol a układ nerwowy

Content
Title variants
EN
Alcohol and nervous system
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z układów narażonych na toksyczny wpływ alkoholu etylowego jest mózg jako główna część ośrodkowego układu nerwowego oraz pnie i korzenie nerwowe jako obwodowy układ nerwowy. Destrukcja komórek i tkanek następuje nie tylko u osób uzależnionych lecz również u nieuzależnionych, które sytuacyjnie lub okresowo nadużywają alkoholu. Alkohol działa na system nerwowy jak trucizna protoplazmatyczna indukując między innymi samobójczą śmierć jego komórek poprzez biologiczne zaburzenie ważnych czynności biochemicznych. Uszkodzenie struktury układu nerwowego jak i zaburzenie procesów metabolicznych i biochemicznych prowadzą do choroby uzależnieniowej, która nie jest jedynie problemem medycznym, lecz również społecznym a jej leczenie wymaga przede wszystkim wsparcia psychologicznego. Dla problemu uzależnień szczególnie istotny jest układ pobudzenia ukierunkowanego, który dostarcza odpowiedziom korowym jakości emocjonalnych, takich jak lęk, gniew, przyjemność czy wstręt. W procesie uzależnienia istotną rolę odgrywają układy serotoninergiczny, noradrenergiczny, opioidowy i peptydowy.
EN
One of the main organs exposed to the toxic effects of ethyl alcohol is brain, a main part of the central nervous system and nerve trunks and roots of the peripheral nervous system. The destruction of cells and tissues occurs in both addicted and no addicted individuals, who use alcohol occasionally or temporarily. Alcohol acts on the nervous system like a protoplasmic poison inducing inter alia suicidal cells death by disordering their important biochemical pathways. Damage of the nervous system structure and disturbances of metabolic and biochemical processes lead to addictive disease, which poses not only medical, but also social problems. Its treatment requires in the first place psychological support. It is especially important to stimulate a targeted system, which provides the emotional quality of cortical responses such as fear, anger, pleasure or disgust. The serotonergic, noradrenergic, opioid and other peptide systems play a substantial role in the process of addiction.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
1
Pages
133-142
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Specjalistyczny Gabinet Lekarski, IX Wieków Kielc 6/18, 25-516 Kielce, Polska
 • Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, Polska
References
 • Allen-Gipson D. S., Jarrell J. C., Bailey K. L., Robinson J. E., Kharbanda K. K., Sisson J. H., Wyatt T. A., 2009. Ethanol blocks adenosine uptake via inhibiting the nucleoside transport system in bronchial epithelial cells. Alcohol. Clin. Exp. Res. 33, 791-798.
 • Andrzejczak D., Czarnecka E., 2005. Wpływ alkoholu etylowego na poziom cytokin. Post. Psych. i Neurol. 14, 223-227.
 • Aragon C. M., Rogan F., Amit Z., 1992. Ethanol metabolism in rat brain homogenates by a catalase-H2O2 system. Biochem. Pharmacol. 44, 93-98.
 • Augustyniak A., Michalak K., Skrzydlewska E., 2005. The action of oxidative stress induced by ethanol on the central nervous system (CNS). Postępy Hig. Med. Dosw. 59, 464-471.
 • Brinton E. A., 2010. Effects of ethanol intake on lipoproteins and atherosclerosis. Curr. Opin. Lipidol. 21, 346-351.
 • Bruno A., 2003. Cerebrovascular complications of alcohol and sympathomimetic drug abuse. Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 3, 40-45.
 • Brust J. C., 2010. Ethanol and cognition: indirect effects, neurotoxicity and neuroprotection: a review. Int. J. Environ. Res. Public Health 7/4, 1540-1557.
 • Carmichael F. J., Israel Y., Crawford M., Minhas K., Saldivia V., Sandrin S., Campisi P., Orrego H., 1991. Central nervous system effects of acetate: contribution to the central effects of ethanol. J. Pharmacol. Exp. Ther. 259, 403-408.
 • Ciccocioppo R., Gehlert D. R., Ryabinin A., Kaur S., Cippitelli A., Thorsell A., LêA. D., Hipskind P. A., Hamdouchi C., Lu J., Hembre E. J., Cramer J., Song M., McKinzie D., Morin M., Economidou D., Stopponi S., Cannella N., Braconi S., Kallupi M., de Guglielmo G., Massi M., George D. T., Gilman J., Hersh J., Tauscher J. T., Hunt S. P., Hommer D., Heilig M., 2009. Stress-related neuropeptides and alcoholism: CRH, NPY, and beyond. Alcohol Alcohol. 43, 491-498.
 • Czech E., Lewin-Kowalik J., Hartleb M., 2006. Role of catalase in brain and peripheral oxidation of ethanol. Alkoholizm i Narkomania 19/2, 169-182.
 • Dahchour A., Lallemand F., Ward R. J., De Witte P., 2005. Production of reactive oxygen species following acute ethanol or acetaldehyde and its reduction by acamprosate in chronically alcoholized rats. Eur. J. Pharmacol. 520, 51-58.
 • De Araujo I. E., Ren X., Ferreira J. G., 2010. Metabolic sensing in brain dopamine systems. Results Probl. Cell Differ. 52, 69-86.
 • Di Chiara G., Acquas E., Carboni E., 1992. Drug Motivation and Abuse: A Neurobiological Perspective. Ann. NY Acad. Sci. 654, 207-219.
 • Dunn A. J., Wang J., 1995. Cytokine effects on CNS biogenic amines. Neuroimmunomodulation 2, 319-328.
 • Dyr W., 2003. Znaczenie neuropeptydów w mechanizmie preferencji i picia alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 3/4, 119-126.
 • Dyr W., Ćwiek M., Kostowski W., 2009. Importance of selected lines of WHP and WLP rats in studies on mechanism of ethanol effect. Alkoholizm i Narkomania 22, 177-187.
 • Giles T. D., Sander E. G., 2005. Alcohol - a cardiovascular drug? Am. J. Geriatr. Cardiol. 14, 154-158.
 • Gongwer M. A., Murphy J. M., McBride W. J., Lumeng L., Li T. K., 1989. Regional brain contents of serotonin, dopamine and their metabolites in the selectively bred high- and low-alcohol drinking lines of rats. Alcohol Alcohol. 6, 317-320.
 • Higuchi S., Matsushita S., Kashima H., 2006. New findings on the genetic influences on alcohol use and dependence. Curr. Opin. Psychiatry 19, 253-265.
 • Horvath T. B., 1975. Clinical spectrum and epidemiological features of alcoholic dementia. [W:] Alcohol, Drugs and Brain Damage. Rankin J. G. (red.). Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation of Ontario, Toronto, 1-16.
 • Jacobson R. R., Lishman W. A., 1990. Cortical and diencephalic lesions in Korsakoff's syndrome: a clinical and CT scan study. Psychol. Med. 20, 63-75.
 • Jacobson R. R., Acker C. F. I., Lishman W. A., 1990. Patterns of neuropsychological deficit in alcoholic Korsakoff's syndrome. Psychol. Med. 20, 321-334.
 • Jagota A., Reddy M. Y., 2007. The effect of curcumin on ethanol induced changes in suprachiasmatic nucleus (SCN) and pineal. Cell. Mol. Neurobiol. 27, 997-1006.
 • Jakubczyk A., Wojnar J., Wojnar M., Klimkiewicz A., Brower K. J., 2009. Sleep disorders in alcohol dependence. Alkoholizm i Narkomania 22/2, 143-159.
 • Khurs E. M., Zinov'eva I. u. A., Poddubnaia A. V., Smolenskaia O. G., 2007. Influence of nebivolol on left ventricular remodeling in patients with arterial hypertension without chronic heart failure. Kardiologiia 47, 15-19.
 • Kozubski W., 2002. Zaburzenia w obrębie układu nerwowego związane ze spożywaniem alkoholu. Przew. Lek. 5, 17-26.
 • Letenneur L., 2004. Risk of dementia and alcohol and wine consumption: a review of recent results . Biol. Res. 37, 189-193.
 • Lieber C. S., 2005. Metabolism of ethanol. Clin. Liver Dis. 9, 1-35.
 • Luo J., 2010. Mechanisms of ethanol-induced death of cerebellar granule cells. Cerebellum(w druku).
 • McBride W. J., Murphy J. M., Lumeng L., Li T. K., 1990. Serotonine, dopamine and GABA involvement in alcohol drinking in selectively bred rats. Alcohol Alcohol. 7, 199-205.
 • Miyata S., Noda A., Ito N., Atarashi M., Yasuma F., Morita S., Koike Y., 2004. REM sleep is impaired by a small amount of alcohol in young women sensitive to alcohol. Internal Med. 43, 679-684.
 • Okłota M., Niemcunowicz-Janica A., Załuski J., Ptaszyńska-Sarosiek I., 2009. Contribution of ethanol in apoptosis induction. Arch. Med. Sadowej Kryminol. 59, 238-242.
 • Pinazo-Duran M. D., Renau-Piqueras J., Guerri C., Strömland K., 1997. Optic nerve hypoplasia in fetal alcohol syndrome: an update. Eur. J. Ophthalmol. 7, 262-270.
 • Pohorecky L. A., 1991. Stress and alcohol interaction: an update of human research. Alcohol. Clin. Exp. Res. 15, 438-495.
 • Proctor W. R., Dobelis P., Moritz A. T., Wu P. H., 2010. Chronic nicotine treatment differentially modifies acute nicotine and alcohol actions on GABA(A) and glutamate receptors in hippocampal brain slices . Br. J. Pharmacol. 162, 1351-1363.
 • Quertemont E., 2004. Genetic polymorphism in ethanol metabolism: acetaldehyde contribution to alcohol abuse and alcoholism. Mol. Psychiatry 9, 570-581.
 • Quertemont E., Tambour S., 2004. Is ethanol a pro-drug? The role of acetaldehyde in the central effects of ethanol. TRENDS Pharmacol. Sci. 25, 130-134.
 • Rivier C., 1999. Effect of acute alcohol treatment on the release of ACTH, corticosterone, and pro-inflammatory cytokines in response to endotoxin. Alcohol. Clin. Exp. Res. 23, 673-682.
 • Rogers R .L., Meyer J. S., Shaw T. G., Mortel K. F., 1983. Reductions in regional cerebral blood flow associated with chronic consumption of alcohol. J. Am. Geriatr. Soc. 31, 540-543.
 • Ronis M. J., Hennings L., Stewart B., Basnakian A. G., Apostolov E. O., Albano E., Badger T. M., Petersen D. R., 2010. effects of long term ethanol administration in a rat total enteral nutrition model of alcoholic liver disease. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 300, G109-G119.
 • Rose R. C, Bode A. M., 1993. Biology of free radical scavengers: an evaluation of ascorbate. FASEB J. 7, 1135-1142.
 • Szelenberger W., 2000. Bezsenność. Fundacja Wspierania Rozwoju Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, Warszawa.
 • Van Der Werf-Eldering M. J., Burger H., Holthausen E. A., Aleman A., Nolen W. A., 2010. Cognitive functioning in patients with bipolar disorder: association with depressive symptoms and alcohol use. PLoS One 5, e13032-e13035.
 • Venn B. J., Mann J. I., Williams S. M., Riddell L. J., Chisholm A., Harper M. J., Aitken W., Rossaak J. I., 2002. Assessment of three levels of folic acid on serum folate and plasma homocysteine: a randomised placebo-controlled double-blind dietary intervention trial. Eur. J. Clin. Nutr. 56, 748-754.
 • Vetulani J., 2001. Uzależnienia lekowe: mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farmakoterapii. Alkoholizm i Narkomania 14/1, 13-58.
 • Wang Ch. F., Billington Ch. J., Levine A. S., Kotz C. M., 2000. Effect of CART in the hypothalamic paraventricular nucleus on feeding and uncoupling protein gene expression. Neuroreport 11, 3251-3255.
 • Weiner H., 1987. Subcellular localization of acetaldehyde oxidation on liver. N. Y. Acad.Sci. 492, 25-34.
 • Wojnar M., Ślufarska A., Klimkiewicz A., 2007. Relapse in alcohol dependence. Part 3: Socio-demographic and psychological risk factors. Alkoholizm i Narkomania 20, 81-102.
 • Zimatkin S. M., Pronko S. P., Vasiliou V., Gonzalez F. J., Deitrich R. A., 2006. Enzymatic mechanisms of ethanol oxidation in the brain. Alcohol. Clin. Exp. Res. 30, 1500-1505.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p133kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.