PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 1 | 11-19
Article title

Alkohol a religia

Content
Title variants
EN
Alcohol and religion
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Alkohol towarzyszy wszystkim społeczeństwom od zarania dziejów ludzkości. Wiele religii zakazuje spożywania alkoholu lub wskazuje na jego negatywne skutki. W judaizmie i chrześcijaństwie spożywanie alkoholu nie jest zabronione, lecz wskazany jest umiar. W Biblii można znaleźć wiele praktycznych porad dotyczących alkoholu. Alkohol w Islamie jest zakazany. Buddyści zazwyczaj unikają spożywania alkoholu.
EN
Alcohol accompanies every one society from the beginning of humanity. A good many religions forbid consumption of alcohol or see it as sinful or negative. In Judaism and Christianity, consumption of alcohol isn't explicitly forbidden, but its moderate use is recommended. In the Bible, one may find many useful and practical advices about the alcohol. Alcohol is prohibited in Islam. Buddhists typically avoid alcohol consumption.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
1
Pages
11-19
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, Polska
References
 • Abdall M., 2001. Żywność w mitologii. J. Assyrian Acad. Studies 2, 49-67.
 • Anderson P., Baumberg B., 2007. Alkohol a człowiek. Parpamedia, Warszawa.
 • Bielawski J., 1980. Islam. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Bohdanowicz J., 1995. Religie w dziejach cywilizacji. Wyd. UG, Gdańsk.
 • Bright J., 1994. Historia Izraela. PAX, Warszawa.
 • Favazza A., 2006. Religia i psychologia. Świat Książki, Warszawa.
 • Fouquet P., De Borde M., 1990. Podwójny agent. Wyd. Łódzkie, Łódź.
 • Gabriel T., Geaves R., 2007. Religie. Elipsa, Poznań.
 • Górski J., Moczarski K., 1972. Alkohol w kulturze i obyczaju. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Griffith E., 2001. Alkohol-tajemnicza substancja. Klub dla Ciebie, Warszawa.
 • Kinney J., Leaton G., 1996. Zrozumieć alkohol. PARPA, Warszawa.
 • Kościelniak K., 2002. Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata. Wydawnictwo 'M', Kraków.
 • Langauer W., 1994. Religijność starożytnych Greków. PWN, Warszawa.
 • Mejor M., 1980. Buddyzm. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Musiał D., Ziółkowski M., 1993. Religie w świecie starożytnym. Wydawnictwa UMK, Toruń.
 • Niesiorowski T., 2007. Historia uzależnień. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 7, 118-127.
 • Niewiadomska I., Sikora-Głodowicz M., 2004. Alkohol. Gaudium, Lublin.
 • O'Donnell K., 2005. Idee świata. Świat Książki, Warszawa.
 • Sikora T., 2003. Użycie substancji halucynogennych a religia. Nomos, Kraków.
 • Tokarski S., 1993. Wędrówka bogów. Semper, Warszawa.
 • Trybuś J., Piątek G., 2004. Rytuały alkoholowe. Czas kultury 2-3, 82-90.
 • Wachholz L., 1967. Z historii alkoholu i alkoholizmu. TPK, Warszawa.
 • Winniczuk L., 1983. Ludzie, Zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu. PWN, Warszawa.
 • Wojciechowski M., 2009. Etyka Biblii. WAM, Kraków.
 • Woronowicz B. T., 1998. Alkoholizm jest chorobą. PARPA, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p11kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.