PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 60 | 1-2 | 89-94
Article title

Receptor androgenowy w gonadzie męskiej

Content
Title variants
EN
Androgen receptor in testis.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Receptor androgenowy (AR) zlokalizowany jest w cytoplazmie lub w jądrach komórek docelowych. Występuje w komórkach jądra, najądrza i prostaty oraz w żołądku, jelicie, płucach, odbycie, nerkach, tarczycy. W gonadzie męskiej receptory androgenowe są rozmieszczone w komórkach Sertolego, Leydiga i komórkach mioidalnych. Ekspresja receptorów androgenowych w komórkach Sertolego jest zróżnicowana w zależności od stadium kanalika nasiennego. Receptor androgenowy wiąże specyficznie wszystkie androgeny i inne steroidy, ale najsilniejsze powinowactwo wykazuje do 5α-dihydrotestosteronu. Skutkiem związania się androgenów z receptorami, a następnie z DNA, jest aktywacja białek o różnorodnych funkcjach. Receptory androgenowe, zlokalizowane we wszystkich somatycznych komórkach jądra, odgrywają ważną rolę w procesie spermatogenezy. Są one niezbędne podczas procesu mejozy I oraz spermiogenezy. Wyłączenie genu receptora androgenowego (ARKO - androgen receptor knockout) we wszystkich komórkach somatycznych jądra powoduje wystąpienie żeńskich narządów płciowych zewnętrznych u samca, wnętrostwo, zmniejszenie gonad i obniżoną masę ciała. Wielkość i liczba komórek Leydiga jest znacznie zredukowana, a w nasieniu nie znajduje się ani spermatyd ani dojrzałych plemników, co świadczy o zahamowaniu spermatogenezy w fazie pachytenu profazy pierwszego podziału mejotycznego. Ze względu na lokalizację genu AR na chromosomie X oraz istotny wpływ receptora na płodność męską, jego mutacje wpływają znacząco na płodność mężczyzn. Rozpoznano szereg chorób związanych z mutacjami w genie receptora androgenowego: raka prostaty, zespół niewrażliwości na androgeny (AIS), chorobę Kennedy'ego (SBMA) oraz niepłodność.
EN
Testosterone is synthesized in both human and animal Leydig cells, and then passes through the inner membrane of these cells into the bloodstream. Androgens penetrate the inner membrane of all cells, acting only in cells that contain receptors, located in the cytoplasm or in the nucleus of the target cell. Androgen receptors, located in all somatic cells of male gonads, play an essential role in spermatoge-nesis, being necessary for its proper course. Knocking out androgen receptor gene in all somatic gonadal cell in males results in female external genitalia, cryptorchidism, reduced gonads and reduced body weight. Androgen receptors are located in Sertoli cells, Leydig cells and peritubular-myoid cells. Pre-sence of androgen receptors in Sertoli cells is vary and depends on the stage of the seminal tubules.
Keywords
Journal
Year
Volume
60
Issue
1-2
Pages
89-94
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska, Judyma 6, 71-466 Szczecin, Polska
author
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska, Judyma 6, 71-466 Szczecin, Polska
 • Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, Polska
References
 • Abel M. H., Baker P. J., Charlton H. M., Monteiro A., Verhoeven G., De Gendt K., Guillou F., O'shaughnessy P.J., 2008. Spermatogenesis and Sertoli cell activity in mice lacking Sertoli cell receptors for follicle-stimulating hormone and androgen. Endocrinology 149, 3279-3285.
 • Banerjee P., Banerjee S., Brown T., 2001. Increased androgen receptor expression correlates with development of age-dependent, lobe-specific spontaneous hyperplasia of the brown norway rat prostate. Endocrinology 142, 4066-4075.
 • Bilińska B., Drąg E., Schmalz-Frączek B., 1999. Immunolocalization of androgen receptors in testicular cells during postnatal development of the bank vole (Clethrionomys glareolus, S.). Tissue Cell 31, 621-626.
 • Bilińska B., Schmalz-Frączek B., Kotula M., Carreau S., 2001: Photoperiod-dependent capability of androgen aromatization and the role of estrogens in the bank vole testis visualized by means of immunochemistry. Mol. Cell. Endocrinol. 178, 189-198
 • Bremner W. J., Millar M. R., Sharpe R. M., Saunders P. T. K., 1994. Immunohistochemical localization of androgen receptors in the rat testis: evidence for stage-dependent expression and regulation by androgens. Endocrinology 135, 1227-1234.
 • Brinkmann A. O., Jenster G., Ris-Stalpers C., Van Der Korput J. A. G. M., Brüggenwirth H. T., Boehmer A. L. M., Trapman J., 1995. Androgen Receptor Mutations. J. Steroid Biochem.Molec. Biol. 53, 443-448.
 • Brinkmann A. O., 2001. Molecular basis of androgen insensitivity. Molecul. Cell. Endocrinol. 179, 105-109.
 • Bryś M., Krajewska W., 1997. Receptor androgenowy - struktura, funkcja oraz udział w nowotworzeni gruczołu krokowego. Post. Biol. Kom. 24, 49-66.
 • Collins L. L., Lee H.-J., Chen Y.-T., Chang M., Hsu H.-Y., Yeh S., Chang C., 2003. The androgen receptor in spermatogenesis. Cytogenet. Genome Res. 103, 299-301.
 • Chang C., Chen Y.-T., Yeh S.-D., Xu Q., Wang R.-S., Guillou F., Lardy H., Yeh S., 2004. Infertility with defective spermatogenesis and hypotestosteronemia in male mice lacking the androgen receptor in Sertoli cells. PNAS 101, 6876-6881.
 • De Gendt K., Atanassova N., Tan K. A. L., De Franca L. R., Parreira G. G., Mckinnel Ch., Sharpe R. M., Saunders P. T. K., Mason J. I., Hartung S., Ivell R., Denolet E., Verhoeven G., 2005. Development and function of the adult generation of Leydig cells in mice with Sertoli cell - selective or total ablation of the androgen receptor. Endocrinology 146, 4117-4126.
 • Dohle G. R., Smit M., Weber R. F. A., 2003. Androgens and male fertility. World J. Urol. 21, 341-345.
 • Foradori C. D., Weiser M. J., Handa R. J., 2008. Non-genomic actions of androgens, Frontiers Neuroendocrinol. 29, 169-181.
 • Goyal H. O., Bartol F. F., Wiley A. A., Williams C. S., Vig M. M., 1998. Regulation of androgen and estrogen receptors in male excurrent ducts of the goat: An immunohistochemical study. Anat. Record 250, 164-171.
 • Holdcraft R. W., Braun R. E., 2003. Androgen receptor function is required in Sertoli cells for the terminal differentiation of haploid spermatids. Development 131, 459-467.
 • Jordan C. L., Doncarlos L., 2008. Androgens in health and disease: An overview. Hormones Behav. 53, 589-595.
 • Kerkhofs S., Denayer S., Haelens A, Claessens F., 2009. Androgen receptor knockout and knock-in mouse models. J. Mol. Endocrinol. 42, 11-17.
 • Kimura N., Mizokami A., Oonuma T., Sasano H., Nagura H., 1993. Immunocytochemical localization of androgen receptor with polyclonal antibody in paraffin-embedded human tissues. J. Histochem. Cytochem. 41, 671-678.
 • Lim P., Robson M., Spaliviero J., Mctavish K. J., Jimenez M., Zajac J. D., Handelsman D. J., Allan C. M., 2009. Sertoli cell androgen receptor DNA binding domain is essential for the completion of spermatogenesis. Endocrinology 150, 4755-4765.
 • Maekawa M., Kamimura K., Nagano T., 1996. Peritubular myoid cells in the testis: Their structure and function. Arch.Histol. Cytol. 59, 1-13.
 • Rahman F., Christian H. C., 2007. Non-classical actions of testosterone: an update. Trends Endocrinol. Metabolism 18, 371-378.
 • Shan L.-X., Bardin C.W., Hardy M.P., 1997. Immunohistochemical analysis of androgen effects on androgen receptor expression in developing Leydig and Sertoli cells. Endocrinology 138, 1259-1266.
 • Shapiro E., Huang H., Masch R. J., Mcfadden D. E., Wu X.-R., Ostrer H., 2005. Immunolocalization of androgen receptor and estrogen receptors α and β in human fetal testis and epididymis. J. Urol. 174, 1695-1698.
 • Täkhä K. M., Zhuang Y.-H., Täkhä S., Touchimaa P., 1997. photoperiod-induced changes in androgen receptor expression in testes and accessory sex glands of the bank vole, Clethrionomys glareolus. Biol. Reproduct. 56, 898-908.
 • Wang R. S., Yeh S., Tzeng C. R., Chang C., 2009. Androgen receptor roles in spermatogenesis and fertility: lessons from testicular cell-specific androgen receptor knockout mice. Endocrinology Rev. 30, 119-132.
 • Wilson C. M., McPhaul M. J., 1996. A and B form of the androgen receptor are expressed in a variety of human tissues. Mol. Cell. Endocrinol. 120, 51-57.
 • Verhoeven G., Swinnen J. V., 1999. Indirect mechanism and cascades of androgen action. Mol. Cell. Endocrinol. 151, 205-212.
 • Yeh S., Tsai M.-Y., Xu Q., Mu X.-M., Lardy H., Huang K.-E., Lin H., Yeh S.-D., Altuwaijri S., Zhou X., Xing L., Boyce B. F., Hung M.-C., Zhang S., Gan L., Chang C., 2002. Generation and characterization of androgen receptor knockout (ARKO) mice: An in vivo model for the study of androgen functions in selective tissues. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99, 13498-13503.
 • Zhou Q., 2010. Roles of androgen receptor in male and female reproduction: Lessons from global and cell-specific androgen receptor knockout (ARKO) mice. J. Androl. 31, 235-243.
 • Zhou Q., Kudo A., Kawakami H., Hirano H., 1996. immunohistochemical localization of androgen receptor in mouse testicular germ cells during fetal and postnatal development. Anat. Record 245, 509-518.
 • Zhou Q., Nie R., Prins G. S., Saunders P. T. K., Katzenellenbogen B. S., Hess R., 2002. Localization of androgen and estrogen receptors in adult male mouse reproductive traits. J. Androl. 23, 870-881.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv60p89kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.