PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 60 | 1-2 | 81-87
Article title

Morfologiczne zróżnicowanie plemników wśród płazów bezogonowych

Content
Title variants
EN
Morphological diversity of sperm among anuran amphibians.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Porównanie struktury plemników w poszczególnych grupach płazów bezogonowych pokazuje, że plemniki tej grupy zwierząt są bardzo różnorodne. U wszystkich gatunków płazów plemniki zaopatrzone są w akrosom. U przedstawicieli niższych rodzin perforatorium osiowe znajduje się w kanale endonuklearnym, podczas gdy perforatorium stożkowe otacza p rzednią część jądra. Struktury te zostały wtórnie utracone u niektórych płazów. W zagłębieniu tylnej części jądra plemnika znajduje się centriola. Narządu ruchu plemnika (ogon) zwykle składa się z aksonemy i włókna osiowego, połączonych błonką falującą. Plemniki zaopatrzone w dwie wici powstały niezależnie 7 razy podczas ewolucji Anura. Analiza powyższych rozważań wskazuje na trzy główne trendy w ewolucji plemników płazów bezogonowych : 1) zmiany perforatorium, obejmujące zmniejszenie perforatorium osiowego, rozwój perforatorium stożkowego lub utrata obu tych struktur, 2) zmiany w tylnej części jądra - redukcja dołka lub rozwój dołka dodatkowego, 3) zmiany w ogonie - zanik włókna osiowego, błonki falującej lub u tworzenie dodatkowej aksonemy. Porównując strukturę plemników płazów bezogonowych można stwierdzić, że analiza taka nie dostarcza dowodów na pokrewieństwo poszczególnych grup zwierząt.
EN
Comparison of the sperm structure in individual groups of Anurans shows that spermatozoa are very various. In all amphibian species sperm have an acrosome. An axial perforatorium located in the endonuclear channel is present in spermatozoa of basal anuran families. A conical perforatorium surrounds the front part of the nucleus. This structure has been secondarily lost in some anurans. There is a fossa in the basal end of the nucleus, in which the centriola is placed. Movement organ (tail) is usually composed of the axoneme and the axial fiber. Sperm provided with two flagella have developed independently about 7 times during the evolution of Anura. Analysis of the above considerations indicates three main trends in the evolution of Anuran sperm where can be distinguished: 1) modification of perforatorium, involving the reduction of axial perforatorium, conical perforatorium development or loss of both of these structures; 2) modification of the basal part of the nucleus by reduction of fossa, or development of a second fossa; 3) modification of the tail due to the disappearance of the axial fiber, undulating membrane or development of additional axoneme. Comparing the structure of Anuran spermatozoa it can be concluded that the comparative spermatology does not provide evidence for affinities of individual animal groups.
Keywords
Journal
Year
Volume
60
Issue
1-2
Pages
81-87
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński, Ingardena 6, 30-060 Kraków, Polska
References
  • Asa C. S., Phillips D. M., 1988. Nuclear shaping in spermatids of the Thai Leaf Frog Megophrys montana. Anat. Record 220, 287-290.
  • Furieri P., 1975. La morphologia degli spermi di alcuni Anfibi Anuri. Bollettino di Zoologia 39, 618-619.
  • Jamieson B. G. M., Lee M. S. Y., Long K., 1993. Ultrastructure of the spermatozoon of the internally fertilizing frog Ascaphus truei (Ascaphidae: Anura: Amphibia) with phylogenetic considerations. Herpetologica 49, 52-65.
  • Jamieson B. G. M., 2003. Reproductive Biology and Phylogeny of Anura. Science Publishers, Enfield, USA.
  • Kuramoto M., Joshy H. S., 2001. Scanning electron microscopic studies on spermatozoa of anurans from Indian and Sri Lanka. Amphibia-Reptilia 22, 303-308.
  • Pugin-Rios E., 1980. Etude comparative sur la structure du spermatozoide des amphibians anoures. Comportement des gamets lors de la fecondation. Ph. D. These, L'Universite de Rennes, France.
  • Roelants K., Gower D. J., Wilkinson M., Loader S. P., Biju S. D., Guillaume K., Moriau L., Bossuyt F., 2007. Global patterns of diversification in the history of modern amphibians. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 887-892.
  • Scheltinga D. M., 2002. Ultrastructure of Spermatozoa of the Amphibia: Phylogenetic and Taxonomic Implications. Ph. D. Thesis, University of Queensland, Australia.
  • Scheltinga D. M., Jamieson B. G. M., Bickford D. P., Garda A. A., Bao S. N., McDonald K. R., 2002. Morphology of the spermatozoa of the Microhylidae (Anura, Amphibia). Acta Zool. (Stockholm) 83, 263-275.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv60p81kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.