PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 60 | 1-2 | 5-16
Article title

Zapłodnienie i zapłodnienie in vitro

Content
Title variants
EN
Fertilization and fertilization in vitro 2010 Nobel Prize in physiology or medicine.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w roku 2010 przyznana została Robertowi G. Edwardsowi za opracowanie skutecznej metody zapłodnienia pozaustrojowego u człowieka. Zwieńczeniem wieloletnich badań, prowadzonych przez Edwardsa nad fizjologią rozrodu naszego gatunku, było przyjście na świat w dniu 25 lipca 1978 roku pierwszego dziecka, którego rozwój zapoczątkowany został poza organizmem matki, w wyniku zapłodnienia in vitro. Zanim stało się to możliwe, koniecznym było dokonanie szeregu odkryć i opracowanie wielu metod wspomagania rozrodu. Jako jedno z najważniejszych wskazać można odkrycie zjawiska kapacytacji plemników i znalezienie metod przeprowadzania tego procesu in vitro. Od dnia, w którym prace w tej dziedzinie po raz pierwszy zakończyły się sukcesem, prawie 4 miliony dzieci urodziły się na świecie w wyniku stosowania zapłodnienia pozaustrojowego. Kolejnym wielkim przełomem w w medycynie reprodukcyjnej człowieka było zastosowanie techniki ICSI, w której plemnik jest wstrzykiwany mikrochirurgicznie do cytoplazmy oocytu. Dzięki tej metodzie możliwym stało się przezwyciężenie niepłodności wielu typów, także takich, które nie pozwalały na zastosowanie klasycznego zapłodnienia in vitro. Zapłodnienie pozaustrojowe dramatycznie zmieniło oblicze medycyny rozrodu. Techniki opracowane dla jej potrzeb okazały się być także bardzo przydatne w badaniach naukowych nad rozrodem i rozwojem człowieka oraz innych gatunków.
EN
Nobel Prize in Physiology or Medicine 2010 was awarded to Robert G. Edwards for the development of in vitro fertilization. His research in the field of human reproduction culminated in success on 25 July, 1978, when the first child conceived through IVF (in vitro fertilization) was born. Several technical advances and discoveries were required before successful human IVF could be achieved, one of them was the ability to capacitate human sperm in vitro. Since then almost 4 million babies have been born due to human IVF. The development of intracytoplasmic sperm injection (ICSI), in which single spermatozoon is injected into the cytoplasm of the oocyte, was a technological breakthrough, which makes possible to treat many types of infertility. Human IVF has radically changed the field of reproductive medicine. Techniques of artificial reproduction were also important in advancement of our knowledge on reproductive physiology and development of the man and other animals.
Keywords
Journal
Year
Volume
60
Issue
1-2
Pages
5-16
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Zoologii, Zakład Embriologii, Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Polska
References
 • Ajduk A., 2007. Rola jonów wapnia w aktywacji rozwoju zarodkowego ssaków. Post. Biol. Kom. 34, 715-729.
 • Ajduk A., Małagocki A., Maleszewski M., 2008. Cytoplasmic maturation of mammalian oocytes: development of a mechanism responsible for sperm-induced Ca2+ oscillations. Reprod. Biol. 8, 3-22.
 • Borsuk E., Ciemerych M. A., Oźdżeński W., 2007. Rozwój ssaków - mysz. [W:] Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt. Maleszewski M. (red.). Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Chang M. C., 1959. Fertilization of rabbit ova in vitro. Nature 184, 466-467.
 • Ikawa M., Inoue N., Benham A., Okabe M., 2010. Fertilization: a sperm journey to and interaction with the oocyte. J. Clin. Invest. 120, 984-994.
 • Edwards R. G., Bavister B. D., Steptoe P. C., 1968. Early stages of fertilization in vitro of human oocytes matured in vitro. Nature 221, 632-635.
 • Kimura Y., Yanagimachi R., 1995. Intracytoplasmic sperm injection in the mouse. Biol. Reprod. 52, 709-720.
 • Maleszewski M., 1998. Zastosowanie metod wspomaganego zapłodnienia w badaniach rozrodu ssaków. Kosmos 1998, 201-208.
 • Maleszewski M., 2002. Zapłodnienie i początek rozwoju organizmu. [W:] Molekularne podstawy embriogenezy. Krzanowska H., Sokół-Misiak W. (red.). PWN, Warszawa, 203-226.
 • Meglicki M., 2010. Niepłodność u człowieka: przyczyny i metody leczenia wykorzystujące zapłodnienie pozaustrojowe. Biologia w Szkole 6, 5-17.
 • Palermo G., Devroey H. J. P., Van Steirteghem A. C., 1992. Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte. Lancet 340, 17-18.
 • Steptoe P. G., Edwards R. G., 1978. Birth after the reimplantation of a human embryo. Lancet 2, 366.
 • Suarez S. S., Pacey A. A., 2006. Sperm transport in the female reproductive tract. Hum. Reprod. Update 12, 23-37.
 • Szczygieł M., Maleszewski M., Kurpisz M., 2002. Molekularne podstawy interakcji pomiędzy plemnikiem a komórką jajową.[W:] Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych zwierząt. Kurpisz M. (red.). Termedia, Poznań, 205-214.
 • Uehara T., Yanagimachi R., 1976. Microsurgical injection of spermatozoa into hamster eggs with subsequent transformation of sperm into male pronuclei. Biol. Reprod. 15, 467-470.
 • Yanagimachi R. 1994. Mammalian fertilization. [W:] The Physiology of Reproduction, Second Edition. Knobil E., Neill J. D. (red.). Raven Press Ltd., New York, 189-317.
 • Yanagimachi R. 2005. Intracytoplasmic injection of spermatozoa and spermatogenic cells: its biology and applications in humans and animals. Reprod. Biomed. Online 10, 247-288.
 • Yanagimachi R., Chang M.C., 1963. Fertilization of hamster eggs in vitro. Nature 200, 281-282.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv60p5kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.