PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 60 | 1-2 | 189-195
Article title

Alkohol a zdrowie

Content
Title variants
EN
Alcohol and health.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Alkohol i produkty jego metabolizmu działają szkodliwie na organizmy, a szczególnie na wątrobę, trzustkę, przewód pokarmowy, układ krwionośny i rozwijający się płód. Przewlekłe spożywanie alkoholu wpływa niekorzystnie na te układy, co manifestuje się uszkodzeniem tkanek i zaburzeniami ich funkcji. Etanol i jego metabolity, głównie aldehyd octowy powodują reakcje zapalne ze strony wątroby i prowadzą do stłuszczenia, zwłóknienia oraz marskości tego narządu. Przewlekłe spożywanie alkoholu jest przyczyną przewlekłego zapalenia trzustki, które jest ważnym czynnikiem w rozwoju raka tego narządu. Alkohol jest także przyczyną zaburzonej motoryki przewodu pokarmowego oraz nieprawidłowego wchłaniania tłuszczy. Spożywanie alkoholu podczas ciąży może powodować alkoholowy zespół płodowy (FAS) u dzieci. Alkohol ma także działanie pozytywne na układ krwionośny, ale tylko wówczas, gdy jest spożywany w umiarkowanych ilościach.
EN
Alcohol and its metabolism products are harmful for organisms and especially for liver, pancreas, digestive tract, vascular system and developing foetus. Chronic alcohol consumption leads to impairment of these systems, that can be characterized by damage of tissue and their disfunction. Ethanol and its metabolites, especially acetaldehyde primarily cause inflammatory reactions in the liver and induce fatty degeneration, fibrosis and cirrhosis of the liver. Chronic alcohol consumption is the cause of chronic pancreatitis, which is a crucial factor in the development of pancreatic cancer. Alcohol is also the cause of disturbances in motor activity of digestive tract and lipids absorption. During pregnancy, alcohol induce Fetal Alcohol Syndrome (FAS). Alcohol has also stimulating ability on cardiovascular system but only in moderate amounts.
Keywords
Journal
Year
Volume
60
Issue
1-2
Pages
189-195
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • Katedra Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Polska
 • Katedra Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Polska
 • Katedra Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Polska
References
 • Andrzejczak D., Czarnecka E., 2005. Wpływ alkoholu etylowego na poziom cytokin. Post. Psych. i Neurol. 14, 223-227.
 • Augustyńska B., Ziółkowski M., Kubiszewska I., Łangowska-Grodzka B., Czarnecki D., 2007. Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 20, 151-156.
 • bąbała o., deptuła w., 2010. Alkohol a układ odpornościowy. Chiron Gorzowski 1, 5-7
 • Cameron R. G., Neuman M. G., Shear N. H., Katz G., Bellentani S., Tiribell C., 1998. Modulation of liver-specific cellular response to ethanol in vitro in hep G2 cells. Toxicol. in vitro 12, 111-122.
 • Cichoż-Lach H., Grzyb M., Celiński K., Słomka M., 2008. Nadużywanie alkoholu a alkoholowa choroba wątroby. Alkoholizm i Narkomania 21, 55-62.
 • Czech E., Hartley M., 2005. Alkoholowa i niealkoholowa stymulacja wątrobowego cytochromu P450 2E1; konsekwencje biochemiczne, farmakologiczne i patofizjologiczne. Gastroenterol. Pol. 12, 419-429.
 • Dyr W., 2005. Teratogenne działanie alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 18, 19-25.
 • Dzieniszewski J., Jarosz M., 1999. Rola żywienia w etiopatogenezie i leczeniu chorób trzustki. Nowa Med. 10, 10-13.
 • Gaweł S., Wardas M., Niedworok E., Wardas P., 2004. Dialdehyd malonowy (MDA) jako wskaźnik procesów peroksydacji lipidów w organizmie. Wiadomości Lekarskie 57, 453-455.
 • Hoek J. B., Pastorino J. G., 2002. Ethanol, oxidative stress, and cytokine-induced liver cell injury. Alcohol 27, 63-68.
 • Hydzik P., Gawlikowski T., 2009. Alkohol a układ odporności i reakcje nadwrażliwości. Zaburzenia układu odpornościowego oraz reakcje nadwrażliwości u pacjentów nadużywających alkoholu etylowego. Alergologia - Immunologia 6, 5-9.
 • Jelski W., Chrostek L., Szmitowski M., 2006a. Biochemiczne podstawy alkoholowego uszkodzenia wątroby. Pol. Merk. Lek. 21, 376-380.
 • Jelski W., Tufik Alizade Sani, Szmitkowski M., 2006b. Wpływ alkoholu na układ krążenia. Pol. Merk. Lek. 21, 299-305.
 • Jurczuk M., Moniuszko-Jakoniuk J., Brzóska M.M., Zoszczenko A., 2005. Vitamins E and C concentrations in the liver and kidney of rats expose to cadmium and ethanol. Polish J. Environ. Stud.14, 599-604.
 • Jurczuk M., Moniuszko-Jakoniuk J., Rogalska J., 2006. Evaluation of oxidative stress in hepatic mitochondria of rats exposed to cadmium and ethanol. Polish J. Environ. Stud. 15, 853-860.
 • Justel A., Alvarez A. I., Alonso M. L., Estal J. L., Villaverde C., Barrio J. P., Prieto J. G., 1994. Influence of etanol on gastric absorption and metabolizm of albendazole and mebendazole. Drug. Alcohol. Depend. 36, 49-55.
 • Klatsky A. L., 2004. Alcohol and Cardiovascular Health. Integr. Comp. Biol. 44, 324-328.
 • Klatsky A. L., 2003. Na zdrowie?. Świat Nauki 4, 73-79.
 • Kłopocka M., Budzyński J., Świątkowski M., 2004. Wpływ przewlekłego nadużywania alkoholu na morfologiczne i czynnościowe zmiany w przewodzie pokarmowym. Wiadomości Lekarskie 57, 11-12.
 • Lau A. H., Gyongyi Sz., Thomson A. W., 2008. Antygen-presenting cells under the influence of alcohol. Trends Immunol 30, 13-22.
 • Mądro A., Celiński K., 2006. Mechanizmy pobudzania trzustkowych komórek gwiaździstych przez etanol. Gastroenterol. Pol. 13, 139-141.
 • Moniuszko-Jakoniuk J., Jurczuk M., Brzóska M., Rogalska J., Gałażyn-Sidorczuk M., 2005. Involvement of some low- molecular thiols in the destructive mechanizm of cadmium and etanol action on rat livers and kidneys. Pol. J. Environ. Stud. 14, 483-489.
 • Orywal K., Jelski W., Szmitowski M., 2008. Dehydrogenaza alkoholowa i aldehydowa w chorobach nowotworowych - część II. Pol. Merk. Lek. 25, 184-191.
 • Orywal K., Jelski W., Szmitowski M., 2009. Udział alkoholu etylowego w powstawaniu zaburzeń metabolizmu węglowodanów. Pol. Merk. Lek. 27, 68-74.
 • Pamela K. Giberson, Ph.D., Weinberg J., Ph., 1996. Alkoholowy zespół płodowy a aktywność układu odpornościowego. Ślósarska M. (red.). Państwowa Agencja Problemów Alkoholowych, Warszawa, 37-49.
 • Pani G., Fusco S., Colavitti R., Borello S., Maggiano N., Cravero A. A. M., Farré S. M., Galeotti T., Koch O. R., 2004. Abrogation of hepatocyty apoptosis and Elary appearance of liver dysplasia in etanol-fed p53-deficient mice. Biochem. Biophys. Res. Commun. 325, 97-100.
 • Resstel L. B. M., Tirapelli C. R., Lanchote V. L., Uyemura S. A., Oliveira A. M., Corre'a F. M. A., 2006. Chronic ethanol consumption alters cardiovascular functions in conscious rats. Life Science 78, 2179-2187.
 • Zaborowski P., 2001. Etiologia i przebieg marskości wątroby u dorosłych. Pediatria współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 3, 323-340.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv60p189kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.