PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2010 | 59 | 1-2 | 71-81
Article title

Wpływ wybranych biologicznych czynników chorobotwórczych na niektóre struktury ośrodkowego układu nerwowego i zachowanie się zwierząt

Content
Title variants
EN
Impact of chosen biological pathogens on some nervous system structures and on animal behaviour
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of this work was to present the impact of external pathogens, which, through a disorder of intra-organic homeostasis, lead to permanent and irreversible changes in highly organized integration processes of the central nervous system. In result, changes in behaviour of various animal species are observed. Decrease in psychophysical activity is the main symptom of the strategy allowing to overcome the healing crisis and to survive. In specialist literature this condition is called the "sickness behaviour". In case of presented disease entities, etilogic factors exceed compensation abilities of the system and lead to decease or are an indication for euthanasia. Very frequently, non-specific symptoms in the course of the above mentioned contagious diseases in animals and close contacts of some animal species with humans present a direct threat to people.
Keywords
Journal
Year
Volume
59
Issue
1-2
Pages
71-81
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Katedra Nauk Morfologicznych, Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Katedra Nauk Morfologicznych, Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Katedra Nauk Morfologicznych, Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska
References
 • Bagley R. S., 2005. Fundamentals of vetrinary clinical neurology. Blackwell Publishing, Oxford.
 • Blanda N., Pomianowski A., 2008. Panleukopenia kotów w kontekście przypadku z hipoplazją móżdżku. Magazyn Wet. 17, 36-38.
 • Dewey C. W., 2008. A practical guide to canine & feline neurology. Wiley-Blackwell, Ames.
 • Dziliński E., Kamyszek F., Kowalczyk S., Malczewski A., Meuszyński A., Oyrzanowska J., Piwowarczyk S., Steffanowa S., Zwierzchowski J., Żakiewicz M., 1971. Choroby mięsożernych zwierząt futerkowych. PWRiL, Warszawa.
 • Frymus T., 1999. Choroby zakaźne psów. SI-MA, Warszawa.
 • Frymus T., 2005. Wirusowe, bakteryjne, grzybicze i prionowe choroby kotów. Psychoedukacja, Warszawa.
 • Gliński Z., Kostro K., 2003. Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz. PWRiL, Warszawa.
 • Gliński Z., Kostro K., 2004. Zakaźna gąbczasta encefalopatia kotowatych. Magazyn Wet. 13, 8-11.
 • Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J., 2006. Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa.
 • Hacker A., 1998. BSE choroba szalonych krów. PZWL, Warszawa.
 • Jaggy A., 2005. Wybrane zagadnienia z neurologii małych zwierząt. Cz. V. Zapalenia mózgu. Magazyn Wet. 14, 27-29.
 • Janowski H., Szweda W., Janowski T. E., 1994. Szczegółowa patologia i terapia chorób świń. Tom 2. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn.
 • Kaleta T., 2007. Zachowanie się zwierząt zarys problematyki. SGGW, Warszawa.
 • König H. E., Liebich H.-G., 2008. Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka, Wrocław.
 • Kwieciński H., Kamińska A. M., 2008. Neurologia Merritta. Tom 1. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.
 • Liberski P. P., 2003. Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywoływane przez priony - pasażowalne encefalopatie gąbczaste człowieka. Wydawnictwo CZELAJ, Lublin.
 • Lorenz M. D., Kornegay J. N., 2004. Handbook of veterinary neurology. Saunders, St. Louis
 • Maśliński S., Ryżewski J., 2002. Patofizjologia. PZWL, Warszawa.
 • Platt S. R., Olby N. J., 2004. BSAVA Manual of canine and feline neurology. BSAVA, Gloucester.
 • Smreczak M., Żmudziński J. F., 2004. Obraz neurologiczny w przebiegu wścieklizny. Cz. I. Magazyn Wet. 13, 28-30.
 • Wachnik Z., Mazurkiewicz M., 1987. Wścieklizna. PWRiL, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv59p71kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.