PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2008 | 57 | 1-2 | 85-91
Article title

Porosty i ich właściwości lecznicze

Authors
Content
Title variants
EN
Lichens and their therapeutic properties
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Lichens are mini-ecosystems, consisting of at least two organisms: a fungus (mycobiont) and a photosynthethic partner (photobiont). The photobiont, which contains chlorophyll, may be eithner a green alga (kingdom Protista) or a cyanobacterium belonging to an entirely different kingdom Monera. The dominant partner is the fungus. Lichens colonize some of the most inhospitable habitats on the earth. They can survive in extremely cold areas such as high mountains and such regions as the arctic. Lichens have a variety of different growth forms (crustuse, foliose, fruticose). As adaptations for life in marginal habitats, lichens produce an arsenal of more than 500 unique biochemical compounds. Many of these substances, which belong to chemically diverse classes of compounds - including aromatic compounds such as depsides, depsidones and carotenoides - are unique to lichen fungi. Lichen substances have many ecological roles, including antibiotic, antimycobacterial, antiviral, anti-inflammatory, analgesic, antipyretic, antiproliferative and cytotoxic activities. However, only a very limited number of lichen substances has been screened for their biological activities and their therapeutic potential in medicine. Medicinally lichens have probably been used by many early civilisations. In Europe, records from around the 15th century suggest that by then several lichens were in regular medicinal usage. For example Usnea florida was used for hair problems, Xanthoria parietina for jaundice and Peltigera canina as a cure for rabies. In some northern places Cetraria islandica is still used as a cough remedy. On a more scientific basis, usnic acid is a known antibiotic and has recently been developed into a salve in Germany. Possible use of several other lichens products as anti-viral and anti-fungal agents is still actively studied. For example, some lichen polysaccharides, glucans, and glycoproteins show antitumor activity and a polysaccharide from the eddible rock tripe, Umbilicaria esculenta, inhibits the growth of HIV virus that causes AIDS. The use of lichens in folk medicines persists to the present day. Usnea species were most commonly utilized. Cetraria islandica is claimed to be effective in treating lung diseases and catarrh and preparations from this species are still sold in Europe, usually as pastilles. Peltigera canina is used in eastern India as a remedy for liver ailments..
Keywords
Journal
Year
Volume
57
Issue
1-2
Pages
85-91
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
 • Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20B, 15-950 Białystok, Polska
References
 • antoszewski R., 1995. Zbiór wiadomości niezwykłych, szokujących, mądrych, choć nie zawsze... Polska Oficyna Wydawnicza 'Kraj', Auckland, Nowa Zelandia.
 • Asahina Y., Shibata S. 1954. Chemistry of lichen substances. Jap. Soc. for the Promotion of Sciense. Tokyo.
 • Brodo B., 1998. Zarys Botaniki Farmaceutycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Brodo I. M., Sharnoff S. D., Sharnoff S., 2001. Lichens of North America. Yale University Press/New Haven and London.
 • Bystrek J., 1997. Podstawy lichenologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • bystrek j., leonowicz A., 1987. Porosty i ich właściwości lecznicze. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis 29.1, 27-37.
 • Drobnik J., Bacler B., 2006. Pochodzenie tradycyjnych łacińskich nazw roślinnych surowców leczniczych. Część III. Ann. Acad. Med. Siles. 60, 4.
 • Fałtynowicz W., 1995. Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza. Zasady, metody, klucze do oznaczania wybranych gatunków. Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno.
 • Fałtynowicz W., 2003. The lichens lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Galun M., Shomer-ilan A.,1988. Secondary metabolic products. CRC Handbook of lichenology vo. 3. CRC Press, INC, Boca Raton, Florida.
 • Haley M. E. Jr., 1983. The Biology of Lichenes, 3 rd edn. London: Edward Arnold.
 • Lawrey J. D., 1986. Biological role of lichen substances. Bryologist 89, 111-122.
 • Lawrey J. D., 1989. Lichen secondary compounds: evidence for correspondence between antiherbivore and antimicrobial function. Bryologist 92, 326-328.
 • Macku J., Krejča J., 1989. Atlas roślin leczniczych. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Wrocław.
 • Matwiejuk A., 2007. Porosty Białegostoku. Analiza florystyczno-ekologiczna. Tom I. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • nash III T. H., 2004. Lichen biology. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Opanowicz M., 2002. Ekologiczna rola wtórnych metabolitów porostowych. Wiadomości Botaniczne 46, 35-44.
 • Ożarowski A., Jaroniewski W., 1989. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Purvis W., 2000. Lichens. The Natural History Museum, London.
 • Richardson D. H. S., 1974. The Vanishing Lichens: Their History, Biology, and Importance. USA, Hafner Press, New York.
 • Rzączyński G., 1721. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Sandomierz.
 • Seaward M. R. D. (red.), 1977. Lichen ecology. Academic Press, London.
 • Uszyński K., Chochlew L., 1987. Ogród Roślin Zdatnych do Zażycia Lekarskiego przy Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka. Krajowa Agencja Wydawnicza w Białymstoku.
 • Wójciak H., 2003. Porosty, mszaki i paprotniki. Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Wójcik P., Otta H., Wójcik J., Kędzia B., 2005. Brodaczka włosowata (Usnea barbata L.) - surowiec do preparatu o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. Herba Polonica 51 (Suppl. 1), 151.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv57p85kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.