PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2008 | 57 | 3-4 | 305-314
Article title

Środowisko i społeczeństwo jako system cybernetyczny

Content
Title variants
EN
The environment and society as a cybernetic system
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The report describes mechanisms and condotions for information flow in the cybernetic system of the environment and society, as well as its importance for scientific process of the environment use in the knowledge-based economy and sustainable development. It has been agreed that a cybernetic system characteristic, apart from feed-back, is the analysis of cause-effect processes. It should contain environmental, social, economical, sociological and cultural problems. Its aim should be to establish models of sustainable development. Lack or insufficient knowledge of cause-effect relationships is still the primary source of negative results caused in the environment. This is also related to the fact that still not many ecological problems are analysed through systematic and cybernetic viewing of the environment. Therefore it is vital to constantly improve research methods and information analyses in the environment and processes of ecosystems analysis, which will create a common interface of the environment and society.
Keywords
Journal
Year
Volume
57
Issue
3-4
Pages
305-314
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Ciepła 40, 15-472 Białystok, Polska
References
 • Bartoli A., 1991. Communication et organisation. Pour une politique générale cohérente. Les Editions d'Organisation, Paris.
 • Berman C., 1991. Informacja i aspekty komunikacji. Zagadnienia Naukoznawstwa 3-4.
 • Borys T. (red.), 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 • Czaja S., 1997. Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Czekaj J., 2000. Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Frank M., 1970. Komunikowanie się w praktyce przedsiębiorstwa. WZ CRZZ, Warszawa.
 • Galambaud B., 1988. Information: outil de management. Revue Personnel 252.
 • Grabarski T., Rutkowski I., Wrzosek W., 1996. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa.
 • Greniewski H., 1982. Cybernetyka niematematyczna. PWN, Warszawa.
 • Griffin R.W., 1996. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.
 • Jajuga T., Jajuga K., Wrzosek K., Wrzosek S., 1993. Elementy teorii systemów i analizy systemowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Martinet B., Marti Y. M., 1999. Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji. PWE, Warszawa.
 • Mazur M., 1970. Jakościowa teoria informacji. WNT, Warszawa.
 • Menkus B., 1981. Office Communication and Information. Prakseologia 3.
 • Mikołajczyk A., 1998. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa.
 • Michałowski A., 2007. Informacja w ekosystemach. Agencja Wydawniczo-Edytorska Ekopress, Białystok.
 • Moles A., 1986. Une théorie structurale de la communication et société. Masson, Paris.
 • Nęcki Z., 1996. Komunikacja międzyludzka. PSB, Kraków.
 • Odum E.P., 1982. Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
 • Oleński J., 1997. Standardy informacyjne w gospodarce. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Oleński J., 2001. Ekonomika informacji. PWE, Warszawa.
 • Tramer E. J., 1969. Bird species diversity: components of Shannon's formula. Ecology 50, 927-929.
 • Trojan P., Wytwer J., 1996. Różnorodność gatunkowa fauny. [W:] Różnorodność biologiczna - pojęcia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania. Andrzejewski R., Wiśniewski R. (red.). Komitet Naukowy PAN 'Człowiek i Środowisko', Warszawa.
 • Weiss D., 1988. La nouvelle gestion des ressources humaines. Les cahiers d'information du directeur du personnel 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv57p305kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.