PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2007 | 56 | 3-4 | 301-305
Article title

Różnice w stopniu infekcji ziarna kukurydzy przez grzyby Fusarium spp. a skażenia przez mikotoksyny w uprawie mieszańców kukurydzy modyfikowanych genetycznie i ich form wyjściowych w warunkch polskich

Authors
Content
Title variants
EN
Differences in the grain infection by Fusarium spp. fungi and mycotoxin contamination of genetically modified and conventional maize cultivars under polish conditions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The differences in Fusarium spp. infection level and mycotoxins content in grain of four conventional and four genetically modified maize hybrids were compared in 2005-2006 years in Poland. The cobs were evaluated before harvesting of maize crop for the Fusarium occurrence on grains according to the 1-5 scale. The species of fungi collected from the infected cobs were identified on the basis of conidial morphology in the laboratory of the Rzeszów Regional Experimental Station, Institute of Plant Protection. The analysis of fumonisins and DON were measured by scientists of Institute of Biology and Environmental Protection at the Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz. The mycological analysis confirmed reports from other counties that the percentage of kernels infected by Fusarium spp. and mycotoxins content in grains was significantly higher in conventional than in transgenic maize hybrids in all experiments.
Keywords
Journal
Year
Volume
56
Issue
3-4
Pages
301-305
Physical description
Dates
published
2007
Contributors
author
  • Instytut Ochrony Roślin, Terenowa Stacja Doświadczalna, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska
References
  • Grajewski J., Potkański A., Raczkowska-werwińska K., Miklaszewska B., Twarużek M., Woźniak A., Waszkiewicz K., 2004. Mikotoksyny i patogenne pleśnie w kiszonce z kukurydzy z biologicznym i chemicznym dodatkiem. Materiały VII Międzynarodowej Konf. Nauk. 'Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku'. Bydgoszcz, 28-30 czerwca 2004, 91-95.
  • Lisowicz F., 2000. Badania nad łącznym zwalczaniem mszyc (Aphididae), przylżeńców (Thysanoptera) i omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.), na kukurydzy. Prog. Plant. Protection/Post. Ochr. Roślin 40, 492-494.
  • Lisowicz F., 2001. The occurrence and economicaly important maize pests in south-eastern Poland. J. Plant Protect. Res. 41, 250-255.
  • Lisowicz F., Tekiela A., 2004. Szkodniki i choroby kukurydzy oraz ich zwalczanie. [W:] Technologia Produkcji Kukurydzy. Dubas A. (red). Wydawnictwo 'Wieś Jutra', 52-64
  • Munkvold G. P., Desjardins A. E., 1997. Fumonisins in maize: can we reduce their occurrence. Plant Dis. 81, 556-565.
  • Nelson, P. E. Desjardins A. E. Plattner R. D., 1993. Fumonisins, mycotoxins produced by Fusarium species: biology, chemistry, and significance. Ann. Rev. Phytopathol. 31, 233-252.
  • Tekiela A., 2005. Fuzarioza kolb kukurydzy - zwalczanie i zapobieganie. Agrotechnika 4, 42-43.
  • Tekiela A., Bereś P., Grajewski J., 2005. Wpływ zwalczania chorób i szkodników kukurydzy na zasiedlenie ziarna przez grzyby i zawartość mikotoksyn. Prog. Plant Prot. Res./Postępy w Ochr. Rośl. 45, 1149-1152.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv56p301kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.