PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2004 | 53 | 3-4 | 373-379
Article title

Czy znamy wszystkie uwarunkowania funkcji mikroorganizmów w ekosystemach lądowych?

Authors
Content
Title variants
EN
Do we know all the conditions for the functioning of mocro-organisms in the land ecosystem?
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Volume
53
Issue
3-4
Pages
373-379
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
 • Jordana 27/6 40-043 Katowice, Polska
References
 • BADURA L., 2003. Problemy mikrobiologii gleby. Roczniki Gleboznawcze, LIV, 5-11.
 • BADURA L., KRZUŚ G., WIELGOSZ E., 2001. Oddziaływanie kadmu na bakterie glebowe i ryzosferowe pomidorów w różnych fazach rozwojowych. Ann. UMCS 56, 167-174.
 • BORKOWSKA B., 2004. Dlaczego mikoryza. [W:] Dlaczego mikoryza jest szansą sukcesu dla roślin i ogrodniczych i leśnych?. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 14-18
 • DE LEIJ F. A., WHIPPS J. M., LYNCH J. M., 1993. The use of colony development for the characterization of bacterial communities in soil and root. Microb. Ecol. 27, 81-97.
 • DOMINIK T., 1961. Studium o mikoryzie. Folia Forest. Pol., Ser. A (Leśnictwo) 5, 3-187.
 • FROSTEGARD A., TUNLID A., BDDTH E., 1993. Phospholipids fatty acid decomposition, biomas, and activity of microbial communities from two soil types experimentally exposed to different heavymetals. App. Environ. Microbiol. 59, 3605-3617.
 • GOTTLIEB M., 2002. Czynniki determinujące zdolność bakterii z rodzaju Pseudomonas do kolonizowania systemu korzeniowego. Post. Mikrobiol. 41, 277-297.
 • HATTORI T., 1985. Kinetics of colony formation of bacteria an approach to the basis of the plate count method. Rep. Inst. Agric. Res., Tohoku Univ. 34,1-36.
 • HIGA T., 2003. Rewolucja w ochronie naszej planety, Fundacja 'Rozwój SGGW'. Warszawa.
 • HILL G. T., MITKOWSKI N. A., ALDRICH-WOLFFE L., EMELE L. R., JURKONIE D. D., FICKE A., MALDONALd-RAMIREZ S., LYNCH S. T., NIELSON E. B., 2000. Methods for assessing the composition and diversity of soil microbial communities. Appl. Soil Ecol. 1, 25-36.
 • HUANG P. M., BOLLAG J. M., SENESI N., 2002. Interaction between soil particles and microorganisms. John Wiley, New York.
 • KOZDRÓJ J., VAN ELSAS J. D., 2000. Structural diversity of microorganisms in bhemocal - perturbed soil assessed by molecular and cytochemical approaches. J. Microbiol. Meth. 43, 197-212.
 • KRUPA P., 2001. Związani na śmierć i życie, czyli mikoryza drzew. [W:] Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice, 223-234.
 • KRUPA P., 2004. Ektomikoryzy i ich znaczenie dla drzew rosnących na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • KRZEMIENIEWSKA H., BADURA L., 1954. Z badań nad mikoflorą lasu bukowego. Acta Soc. Botan. Polon. 23, 545-587.
 • LYNCH J. M., 1990. The Rhizosphere. J.Wiley, NewYork.
 • RHEIMS H., RAINEY F. A., STACKENBRANDT E., 1996.Amolecular approach to search for diversity among bacteria in the environment. J. Indust. Microbiol. 17,159-169.
 • RUSSELL R. S., 1977. Plant Root Systems. McGraw-Hill, London.
 • SKIBA S., 2002. Gleba w środowisku przyrodniczym. [W:] Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach. Wyd. Akademia Rolnicza, Kraków, 157-170.
 • STRZELCZYK E., 1988, Niektóre wzajemne oddziaływania biologiczne mogące zachodzić w mikoryzie. [W:] Ekologiczne aspekty mikrobiologii gleby. Poznań, 31-41.
 • SZABLA K., 2004. Efekty stosowania sadzonek mikoryzowanych w zalesianiu gleb zdegradowanych, [W:] Dlaczego mikoryza jest szansą sukcesu dla roślin ogrodniczych i leśnych? Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 41 -53.
 • TURNAU K., 1999. Mikoryza - partnerstwo w walce ze stresem środowiskowym na przykładzie terenów o podwyższonej zawartości metali ciężkich. [W:] Centrum studiów nad człowiekiem i środowiskiem. Wyd.Uniwersytet Śląski,Katowice, 18-21.
 • ŻARNOWSKI R., 2002. Porównanie zespołów bakterii endoryzosferowych i ryzosferowych wybranych roślin w wykorzystaniem analizy 16 rDNA i białek komórkowych. Rozprawa Doktorska, Akademia Rolnicza, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv53p373kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.