PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2004 | 53 | 2 | 231-239
Article title

Kampinoski Park Narodowy jako miejsce badań naukowych

Content
Title variants
EN
Kampinoski National Park
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Volume
53
Issue
2
Pages
231-239
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
 • Dział Nauki i Monitoringu Przyrody Kampinoski Park Narodowy, Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, Polska
References
 • ANDREZJEWSKA A., FERCHMIN M., 2002. Long term research on hydrology and vegetation changes in the Kampinos National Park (Central Poland) [W:] National Conference: Long Term Ekological Research in Poland, 54-56.
 • ANDREZJEWSKA A., ZALEWSKI M., 2002. The strategy of preventing the continual decline of ground water level in UNESCOMAB Biosphere Reserve 'Puszcza Kampinoska' by restoration of Vistula flood pulses. Ecohydrology & Hydrobiology 2, 227-232.
 • ANDRZEJEWSKI R., 2001. Park Narodowy jako obszar monitoringu przyrody. Biuletyn Monitoringu Przyrody 1, 66-71.
 • ANDRZEJEWSKI R., 2002a. Trzecia strefa. Puszcza Kampinoska 2, 1-5.
 • ANDRZEJEWSKI R., 2002b. Problemy przyszłości Rezerwatu Biosfery UNESCO MaB 'Puszcza Kampinoska'. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Biuletyn 202, 41-49.
 • ANDRZEJEWSKI R., OWADOWSKA E., 1999. System monitoringu przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] Zintegrowany monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa 'Pożary w Kampinoskim Parku Narodowym' Inspekcja Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoring Środowiska. Warszawa, 63-84.
 • BREYMEYER A., 2000. Rezerwaty Biosfery - 30 lat historii i stan obecny. Puszcza Kampinoska 2, 1-2.
 • CHMIELEWSKI T., 1997. Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Niepubl. Arch KPN.
 • DIEHL B.,MRÓZ I., PLEWKA T. 2003. Pająk tygrzyk paskowany w Kampinoskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59, 105-114.
 • DOBRZAŃSKI B., KONECKA-BETLEY K. (red.), 1983. Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Instytut Gleboznawstwa SGGW-AR w Warszawie, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN. Wydawnictwa SGGW-AR. Warszawa, 227.
 • KONECKA-BETLEY K. (red.) 1994. Prognozowanie przemian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Wydział Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Fundacja 'Rozwój SGGW', Warszawa, 148.
 • MRÓZ I., 2002. Tygrys w Puszczy. Puszcza Kampinoska 3, 5-7.
 • SOLON J., 1995. Diagnoza stanu roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego [W:] Operat ochrony ekosystemów lądowych oraz wybranych elementów flory. Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego. Niepubl. Arch. KPN.
 • SOMOROWSKA U., 2003. Risk assessment of the occurrence of extreme ground water levels, discharge and soilmoisture stages. A Water Circulation Study in Kampinoski National Park. Ecohydrology & Hydrobiology 3, 358.
 • WICIK B., 1995. Gleby i geochemia krajobrazu [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Niepubl. Arch. KPN.
 • WIERZBICKI A., 1999. Systempomiarowy ZMSP na stacji Bazowej 'Pożary' w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] Zintegrowany monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa 'Pożary' w Kampinoskim Parku Narodowym. Inspekcja Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoring Środowiska Warszawa, 85-119.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv53p231kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.