PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2003 | 52 | 2-3 | 321-330
Article title

Rzadkie i zagrożone gatunki roślin polesia zachodniego

Content
Title variants
EN
Rare and vulnerable plant species of the western polesie
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Summary The Western Polesie is situated on the very western outskirts of great Eastern European area of bogs and moors, located in the basin of the Prypec River. Two areas under protection are The International Biospere Reserve 'Polesie Zachodnie' and the Regional Landscape Park 'Prypeć - Stochid'. They both remain in major knots of ecological structure of the region and play a major role in conserving biological diversity and flora abundance. Analysis of available data shows threats and abundance of 142 vascular plant species that can be found in the above mentioned protected areas. Majority of species are qualified as medium-risk: vulnerable (V) and rare (R). Numerous plants, especially in RLP 'Prypeć - Stochid' are labelled (I) - not sure how vulnerable they really are. Among analysed species most numerous were moor, water, and forest species (mainly oak-horbeam forest species). Major difference in habitat spectra occurs among thermophilous scrub and oak wood. In western part of Polesye, those species are found in greater abundance. Details of these analysis are presented and further directions of research delineated.
Keywords
Journal
Year
Volume
52
Issue
2-3
Pages
321-330
Physical description
Dates
published
2003
Contributors
  • Zakład Geobotaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Polska
  • Zakład Botaniki Ogólnej, Instytut Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Polska
References
  • CHMIELEWSKI T. J., 2000. Zarys struktury ekologicznej zachodniej części Polesia. [W:] Międzynarodowy Rezerwat Biosfery 'Polesie Zachodnie'. CHMIELEWSKI T. J. (red.). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski, Lublin - Urszulin, 7-8.
  • FIJAŁKOWSKI D., IZDEBSKI K., 2002. Rośliny naczyniowe. [W:] Poleski Park Narodowy. RADWAN S. (red.). Wydawnictwo Morpol, Lublin, 103-114.
  • GŁOWACIŃSKI Z. 1997. Nowe kategorie IUCN/WCU dla gatunków zagrożonych i ginących. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53, 60-66.
  • MATUSZKIEWICZ W., 1991. Szata roślinna. [W:] Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. STARKEL L. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 445-494.
  • PRJADKO O. I., 2001. Roslinny pokryw wodno-bołotnych uhid´. [W:] Suczasnyj stan wodno-bołotnych ugid´ regionalnoho landszaftnoho parku 'Prypiat - Stochid' ta jich biorozmanittija. KLESTOW M. Ł. (red.). Fitosocjocentr, Kyiv, 70-73.
  • URBAN D., 2000. Flora. [W:] Międzynarodowy Rezerwat Biosfery 'Polesie Zachodnie'. CHMIELEWSKI T. J. (red.). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski, Lublin-Urszulin, 72-78.
  • ZARZYCKI K., KAŹMIERCZAKOWA R. (red.), 1993. Polska czerwona księga roślin. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv52p321kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.