PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2002 | 51 | 4 | 491-499
Article title

Wilk i ryś w Polsce - wyniki inwentaryzacji w 2001 roku

Content
Title variants
EN
The wolf and the lynx in Poland - results of a census conducted in 2001
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Summary. In 2001, a national census of wolves Canis lupus and lynxes Lynx lynx was conducted by services of the state commercial forests and national parks. The census was co-ordinated by the Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences. The methods were based on winter snow tracking and year-round records of any observations of large predators, their tracks, dens, and prey remains. Data were analysed in the program MapInfo. Wolf population was estimated at about 510 individuals (115 packs), living predominantly in NE and SE parts of Poland. Mean pack size ranged from 5.5 wolves in the Carpathians, to 4 in NE Poland, and to 2.4 in the western part of the country. Lynx population (minimum 200 individuals) inhabited the Carpathians and eastern Poland. Recent reintroduction of lynx to the Kampinos National Park led to establishment of a small population in central Poland as well. In the Polish population of lynx, reproducing females constituted 22% of all lynxes, and kittens - 35%. From 1 to 3 kittens per mother (mean 1.6) were recorded. The most important wild prey of wolves were red deer Cervus elaphus and roe deer Capreolus capreolus. Lynxes hunted mainly roe deer. Depredation of livestock (mainly sheep and cattle) by wolves was recorded in NE and SE parts of Poland, and was estimated as 0.06% of the sheep stock and 0.002% of the cattle stock in the whole country. Based on analysis of historical and contemporary distribution of these two large predators and distribution of forests, we propose to set a net of forest corridors for large predators (and other rare forest species as well). Protection and, when necessary, afforestation of those corridors is essential for the long-term survival of large predators and their expansion towards suitable habitats in western Poland.
Keywords
Journal
Year
Volume
51
Issue
4
Pages
491-499
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
 • Zakład Badania Ssaków PAN, 17-230 Białowieża, Polska
author
 • Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", Górska 69, 43-376 Godziszka, Polska
 • Zakład Badania Ssaków PAN, 17-230 Białowieża, Polska
 • Zakład Badania Ssaków PAN, 17-230 Białowieża, Polska
References
 • BOER M., REKLEWSKI J., ŚMIEŁOWSKI J., TYRAŁA P., 2000. Reintroduction of the European lynx (Lynx lynx) to the Kampinoski National Park/Poland - a field experiment with zooborn individuals. Part III: Demographic development of the population from December 1993 until January 2000. Zool. Garten N.F. 70, 304-312.
 • BIENIEK M., WOLSAN M., OKARMA H., 1998. Historical biogeography of the lynx in Poland. Acta zool. cracov. 41, 143-167.
 • BRZUSKI P., HĘDRZAK M., 1999. Autostrady jako czynnik dewastujący środowisko oraz limitujący zasięg i liczebność populacji zwierząt wolnożyjących. [W:] Ekologiczne przejścia dla zwierząt wolno żyjących i przydrożne pasowe zadrzewienia - niezbędnymi składnikami nowoczesnych inwestycji transportowych (autostrady i linie kolejowe). CURZYDŁO J. (red.). Międzynarodowe Seminarium, Kraków 7-10 X 1999. Akademia Rolnicza, Kraków, 147-168.
 • CURZYDŁO J. (red.), 1999. Ekologiczne przejścia dla zwierząt wolno żyjących i przydrożne pasowe zadrzewienia - niezbędnymi składnikami nowoczesnych inwestycji transportowych (autostrady i linie kolejowe). Międzynarodowe Seminarium, Kraków 7-10 X 1999. Akademia Rolnicza, Kraków, 1-310.
 • JĘDRZEJEWSKA B., JĘDRZEJEWSKI W., 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN, Warszawa.
 • JĘDRZEJEWSKI W., JĘDRZEJEWSKA B., OKARMA H., SCHMIDT K., BUNEVICH A. N., MIŁKOWSKI L., 1996. Population dynamics (1869-1994), demography and home ranges of the lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus). Ecography 19, 122-138.
 • JĘDRZEJEWSKI W., JĘDRZEJEWSKA B., SCHMIDT K., OKARMA H., KOWALCZYK R., 1999. Ekologia rysia (Lynx lynx) w Puszczy Białowieskiej. Wiad. Ekol. 45, 17-41.
 • JĘDRZEJEWSKI W., SCHMIDT K., THEUERKAUF J., JĘDRZEJEWSKA B., OKARMA H., 2001. Daily movements and territory use by radio-collared wolves (Canis lupus) in Białowieża Primeval Forest in Poland. Can. J. Zool. 79, 1993-2004.
 • JĘDRZEJEWSKI W., SCHMIDT K., OKARMA H., KOWALCZYK R., 2002. Movement pattern and home range use by the Eurasian lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland). Ann. Zool. Fennici 39, 29-41.
 • KUREK R. T., 2001. Szlaki migracyjne wilka (Canis lupus) i rysia (Lynx lynx) w obszarze Polski - próba lokalizacji, analiza topograficzno-ekologiczna, program ochrony i restytucji. Praca magisterska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań.
 • NOWAK S., 2000. Nie taki wilk liczny, jak go szacują? Łowiec Polski 7, 22-23.
 • OKARMA H., 1989. Występowanie i liczebność rysia w Polsce. Łowiec Polski 11, 8-9.
 • OKARMA H., JĘDRZEJEWSKI W., SCHMIDT K., ŚNIEŻKO S., BUNEVICH A. N., JĘDRZEJEWSKA B., 1998. Home ranges of wolves in Białowieża Primeval Forest, Poland, compared with other Eurasian populations. J. Mamm. 79, 842-852.
 • OKARMA H. ŚNIEŻKO S., ŚMIETANA W., KUBACKI T., 2001. Rysie w Karpatach. Łowiec Polski 2, 23-25.
 • SCHMIDT K., 1998. Maternal behaviour and juvenile dispersal in the Eurasian lynx. Acta Theriol. 43, 391-408.
 • SCHMIDT K., JĘDRZEJEWSKI W., OKARMA H., 1997. Spatial organization and social relations in the Eurasian lynx population in Białowieża Primeval Forest. Acta Theriol. 42, 289-312.
 • ŚMIETANA W., OKARMA H. ŚNIEŻKO S., 2000. Bieszczadzka populacja rysia. Monografie Bieszczadzkie 9, 147-155.
 • ŚNIEŻKO S., OKARMA H., ŚMIETANA W., KUBACKI T., 2000. Sposób wykorzystania przestrzeni przez rysie w Karpatach. [W:] Bioróżnorodność i ochrona ssaków w Polsce. Streszczenia referatów i posterów VIII Ogólnopolskiej Konferencji Teriologicznej, IX 2000, Lublin, 115.
 • WOLSAN M., BIENIEK M., BUCHALCZYK T., 1992. The history of distributional and numerical changes of the wolf Canis lupus L. in Poland. [W:] Global trends in wildlife management. BOBEK B., PERZANOWSKI K., REGELIN W. L. (red.), Świat Press, Kraków, 375-380.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv51p491kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.