PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2002 | 51 | 4 | 471-474
Article title

Wpływ gradacji kornika drukarza na drzewostany Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego

Content
Title variants
EN
The effect of spruce bark beetle gradation on tree stands in the strict protection area of Białowieża National Park
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Summary In the years 1994-1997 a gradation of the spruce bark beetle, caused by the drought and the high temperatures prevailing in the previous years, took place in Białowieża Forest. To make an evaluation of the forest's condition after the gradation, a system of a permanent study plots was set in the Strict Protection Area of Białowieża National Park. In the present article are summarized observations from 388 plots. We analysed the proportion of spruce in a lying wood, a tree stand and a new generation of the tree stand, in relation with the character of the forest habitat and the tree stand development phase. The results of the observations confirm the hypothesis that the process of the spruce retiring from fertile habitats has been lasting for several years. The most extensive changes caused by the spruce bark beetle were noted in young mixed/coniferous forest stands.
Keywords
Journal
Year
Volume
51
Issue
4
Pages
471-474
Physical description
Dates
published
2002
References
  • BERNADZKI E., BOLIBOK L., BRZEZIECKI B., ZAJĄCZKOWSKI J., ŻYBURA H., 1998. Rozwój drzewostanów naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1996 r. Warszawa.
  • KOWALSKI M., 1994. Zmiany składu gatunkowego lasów na tle zmian klimatu w ostatnich dwóch stuleciach. Sylwan 9, 34-43.
  • MATUSZKIEWICZ W., 1952. Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. UMCS, Lublin.
  • MICHALCZUK C., 2001. Siedliska i drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego. Phytocoenosis (N.S.) 13, 3-22.
  • MIŚCICKI S., 1994. Naturalne fazy rozwojowe drzewostanów - podstawa taksacji leśnych rezerwatów przyrody. Sylwan 4, 29-39.
  • MOKRZYCKI T., 2000. Wybrane elementy biologii kornika drukarza Ips typographus (L.) w Puszczy Białowieskiej. [W:] Problemy ochrony ekosystemów leśnych a gradacje kornika drukarza. GUTOWSKI J. M. (red.), IBL, Warszawa.
  • PACZOSKI J., 1925a. Świerk w ostępach Białowieży. Las polski 8, 358-371.
  • PACZOSKI J., 1925b. Świerk w ostępach Białowieży. Las polski 9, 397-411.
  • PACZOSKI J., 1930. Lasy Białowieży. PROP, Poznań.
  • SOKOŁOWSKI A. W., 1993. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 3, 5-190.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv51p471kz
Identifiers
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.