PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2002 | 51 | 4 | 463-470
Article title

Uropodina (Acari: Mesostigmata) parków narodowych Polski na tle innych obszarów

Content
Title variants
EN
Uropodina (Acari: Mesostigmata) of national parks in Poland in comparison with other areas
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Summary The paper rises some questions regarding the necessity of changes in the traditional faunistics. The obtained results prove that national parks play a substantial role in preserving the biological diversity of soil fauna. National parks occupy a small part of the country, however, they protect on their area nearly 70% of uropodid mites recorded in Poland. Since the rate of examination of individual parks is insufficient, this percentage is probably higher.
Keywords
Journal
Year
Volume
51
Issue
4
Pages
463-470
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
 • Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt Instytut Biologii Środowiska UAM, Szamarzewskiego 91A; 60-569 Poznań, Polska
 • Zakład Zoologii Systematycznej Instytut Biologii Środowiska UAM, Szamarzewskiego 91A; 60-569 Poznań, Polska
 • Stowarzyszenie "Zespół Akarologiczny", ul. Lisowskiego 16/1, 61-606 Poznań, Polska
 • Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt Instytut Biologii Środowiska UAM, Szamarzewskiego 91A; 60-569 Poznań, Polska
References
 • ATHIAS-BINCHE F., 1994. La phoresie chez les Acariens. Aspects adaptatifs et evolutifs. Perpignan.
 • BAJACZYK R. i BŁOSZYK J., 2000. Evolutional connections between mole ectoparasites and some species of mites living in its nests. Acta Parasitol. 45, 3-175.
 • BŁOSZYK J., 1998. Odrębnośě faunistyczna Gorców i Pienin na przykładzie zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigmata) Gorczańskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 17, 97-104.
 • BŁOSZYK J., 1999. Geograficzne i ekologiczne zróżnicowanie zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata) w Polsce. I. Uropodina lasów grądowych (Carpinion betuli). Wydawnictwo Kontekst, Poznań.
 • BŁOSZYK J., CHOJNACKI I., KALISZEWSKI M., 1984. Study one the mites of the genus Trachytes Michael 1984. II. Sesonal population changes of Trachytes aegrota (Koch, 1841) in decidous reserves 'Jakubowo' and 'Las Grądowy' near Pniewy, Poland. [W:] Acarology. GRIFFITZ D. A., BOWMAN C. E. (red.) VI, 2, 893-900.
 • BŁOSZYK J., OLSZANOWSKI Z., 1999. Materiały do znajomości akarofauny Puszczy Białowieskiej. II. Uropodina (Acari: Mesostigmata). Parki Nar. Rez. Przyr. 18.1 (Suppl.), 41-52.
 • BŁOSZYK J., SZYMKOWIAK P., 1999. Próba zwaloryzowania wartości przyrodniczych środowiska glebowego rezerwatów cisowych w Borach Tucholskich, w oparciu o analizę zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata). [W:] Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego, Bydgoszcz, 7-22.
 • NIEDBAŁA W., 1876. Brachychthonidae Polski (Acari: Oribatei). Studium ekokologiczno-fanistyczne. Monografie Fauny Polski, Kraków.
 • NIEDBAŁA W., BŁASZAK C., BŁOSZYK J., KALISZEWSKI M., KAMIERSKI A., 1982. Soil mites (Acari) of Warsaw and Masovia. Memoriabilia Zool. 36, 235-252.
 • NIEDBAŁA W., BŁASZAK C., BŁOSZYK J., KALISZEWSKI M., KAMIERSKI A., 1981. I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego. Roztocze (Acari) [W:] Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Fragm. Faun. 26, 105-156.
 • RAJSKI A., 1961. Studium ekologiczno-faunistyczne nad mechowcami (Acari, Oribatei) w kilku zespołach roślinnych. Pr. Kom. mat. przyr. PTPN, 25.2, 161.
 • SKORUPSKI M., 2000. Roztocze z rzędu Gamasida wykazane w Wielkopolskim Parku narodowym. Morena 7, 7-29.
 • SKORUPSKI M., 2001. Mites (Acari) from the order Gamasida in the Wielkopolski national Park. Fragm. Faun. 44, 129-167.
 • SKORUPSKI M., GOŁOJUCH P., 1996. Roztocze (Acari, Mesostigmata) wybranych mikrośrodowisk Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Nar. Rez. Przyr. 15.3, 73-79.
 • SKORUPSKI M., GWIAZDOWICZ D. J., 1996. Roztocze (Acari, Mesostigmata) Pienin. Fragm. Faun. 39.16, 223-243.
 • SKORUPSKI M., GWIAZDOWICZ D. J., 1997. Mesostigmata mites from soil habitats of the Pieniny National Park. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 69.2, 201-208.
 • SKORUPSKI M., GWIAZDOWICZ D. J., 1998. Roztocze (Acari, Mesostigmata) nowe dla nauki i fauny Polski wykazane z Pienin od roku 1990. Pieniny - Przyroda i Człowiek 6, 83-87.
 • SKORUPSKI M., BIESIADKA E., GABRYS G., GWIAZDOWICZ D. J., KAMIERSKI A., MAGOWSKI W. L., MAKOL J., OLSZANOWSKI Z., SIUDA K., 2001. Roztocze (Acari) Bieszczadów. [W:] Monografie Bieszczadzkie 7, 65-100.
 • WIŚNIEWSKI J., 1993. Uropodina (Acari) parków narodowych Polski. Parki nar. Rez. Przyr. 15.1, 87-94.
 • WIŚNIEWSKI J., 1997. Acari - Roztocze. Wykaz zwierząt Polski. IV, 202-205.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv51p463kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.