PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2002 | 51 | 4 | 443-451
Article title

Porosty Puszczy Białowieskiej na tle innych kompleksów leśnych w Polsce północno-wschodniej

Content
Title variants
EN
Lichens of Białowieża primeval forest in comparison with other forest complexes in north-eastern Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Summary The work contains the results of comparative analyses of lichens forest flora derived from the primeval forest complexes situated in north-eastern Poland. Some chosen traits of lichens' flora vary in analysed forest but in spite of differences, from lichenological point of view, they are all very precious forest areas on the Lowland of Central Europe. There are still growing many very rare species which disappeared from other regions or are endangered. In the forests there are about 51% of species which are on the national list of endangered lichens (E). Many of the lichens were found very vigorous which means that there are many good niches for their establishment and maintenance; especially in Białowieża Forest. This forest complex, in spite of some influence of human impact , is characterised by many features that distinguish it from other Polish forest areas and it should be treated as a refuge of forest epiphytic and epixylous lichens. From the lichenological point of view, the Knyszynska, Augustowska and Borecka Forests are only a little less valuable objects. The destructive human impact on lichens flora could be observed also in all the forest areas studied. The process of decreasing species diversity, extinction of stenotypic species, impoverishment of epiphytic lichens flora has being noted. A great majority of species from the genera Usnea and Bryoria are extinct. Permanent maintenance of many stenotypic species in Białowieża Forest, in the so called group of forest relicts, need the protection of all the area of Białowieża Forest as a National Park. Conservation in situ may protect characteristic habitats, in which stenotypic species, especially sensitive for human impact, can find good conditions to live and develop.
Keywords
Journal
Year
Volume
51
Issue
4
Pages
443-451
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
 • Zakład Botaniki Akademia Świętokrzyska, Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, Polska
 • Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska
References
 • BŁOŃSKI F., 1888. Spis roślin skrytopłciowych zebranych w 1887 r. w Puszczy Białowieskiej. Pamiętnik Fizjogr. 8, 75-119.
 • CIEŚLIŃSKI S., 2002. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno-Wschodniej. Phytocoenosis (w druku).
 • CIEŚLIŃSKI S., TOBOLEWSKI Z., 1988. Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola. Phytocoenosis 1 (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 1, 1-216.
 • CIEŚLIŃSKI S., CZYŻEWSKA K., FABISZEWSKI J., 1992. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce. [W:] Lista roślin zagrożonych w Polsce. ZARZYCKI K., WOJEWODA W., HEINRICH Z. (red.), (Wyd. 2). Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 57-74.
 • CIEŚLIŃSKI S., CZYŻEWSKA K., FALIŃSKI J. B., KLAMA H., MUŁENKO W., ŻARNOWIEC J., 1996. Relicts of the primeval (virgin) forest. Relict phenomena. [W:] Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Functional groups analysis and general synthesis (Project CRYPTO 3). FALIŃSKI J. B., MUŁENKO W. (red.), Phytocoenosis 8 (N.S.), Arch. Geobot. 6, 197-216.
 • FALIŃSKI J. B., 1987. Forest and fen landscapes of NorthEastern Poland. [W:] The phanerogamic and cryptogamic flora and vegetation of NE Poland. FALIŃSKI J. B. (red.), XIV International Botanical Congress. Excursion no. 25. Excursion guide, Berlin, 68.
 • FALIŃSKI J. B., 1994. Concise geobotanical atlas of Białowieża Forest. Phytocoenosis 6 (N.S.), Suppl. Cartor. Geobot. 6, 3-34.
 • HAWKSWORTH D. L., HILL D. J., 1984. The lichen-forming fungi. Blackie, Glasgow and London.
 • KISZKA J., LEŚNIAŃSKI G., 1999. Czerwona lista porostów Górnego Ślęska. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Ślęska 3, 52-110.
 • KRAWIEC F., 1938. Materiały do flory północno-wschodniej Polski. Spraw. Komisji Fizjogr. PAU 71, 65-82.
 • OHLERT A., 1870. Zasummenstellung der Lichenen der Provinz Preussen. Schrift. Kgl. Phys.-ökon. Ges. Königsberg 11, 1-51.
 • RYDZAK J., 1961. Tree lichens in the forest communities of the Białowieża National Park. Annales UMCS, C 16, 17-47.
 • ŚLIWA L., 1998. Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sędeckiego. Prace Bot. Instytutu Botaniki UJ 31, 1-158.
 • ZARĘBA R., 1978. Puszcze, bory i lasy Polski. PWRiL, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv51p443kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.