PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2002 | 51 | 4 | 415-425
Article title

Zmienność opadów i położenia wód gruntowych w Białowieskim Parku Narodowym

Content
Title variants
EN
Variability of precipitation and ground water level in the Białowieża National Park
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Summary The Białowieża National Park (BPN) as a part of Primeval Forest Białowieża is a natural forest object, unique on the international scale. Wet and water-logged soils constitute a large area of the BPN indicating a considerable importance of water conditions on the state of this forest. In the paper we characterised the history of hydro-technical and land reclamation investments which influenced the changes in water relationships. The regulation of water conditions through rivers' training, building of water reservoirs and drainage trenches were made in XIX century as well as after the Second World War. The main objective of the investigation was to check if negative trends exist in climatic conditions and ground water level. The results of the research on the climatic and water conditions indicate that the mean levels of ground water in BPN in the period 1985-2001 were the following: 280 cm below soil surface in the biotops with autogenic soils, 130 cm in semi-hydrogenic soils, and 24 cm in water-logged biotops. In all these values showed decreasing trends. In the first two above mentioned biotops ground water level became lowered by about 40 cm during 17 years of observation. Varying trends of precipitation and air temperature were observed on the BPN area over the recent 17 years. The rise of mean air temperature, especially in winter periods, was registered. The precipitation varied: in 1955-1966 the mean annual rainfall (580 mm) was lower than in 1967-1982 when it amounted to 720 mm. In 1982-2001 the rainfall again was lower (603 mm) than the many-years' average (633 mm). The water conditions are one of basic factors decesive for forest sustainability. The predicted climatic changes are listed as serious threats to forests, their effects, however, can be limited, i.a. through suitable forest and water management.
Keywords
Journal
Year
Volume
51
Issue
4
Pages
415-425
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
 • Zakład Siedliskoznawstwa Instytut Badawczy Leśnictwa , Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 00-973 Warszawa, Polska
 • Zakład Siedliskoznawstwa Instytut Badawczy Leśnictwa , Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 00-973 Warszawa, Polska
author
 • Zakład Siedliskoznawstwa Instytut Badawczy Leśnictwa , Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 00-973 Warszawa, Polska
References
 • BIAŁKIEWICZ F., KRAJEWSKI T., 1991. Zabezpieczenie działalności gospodarczo-leśnej w strefie działania zbiornika Siemianówka. Mat. Konf. nt. Gospodarcza i przyrodnicza rola zbiornika wodnego Siemianówka, Wyd. SGGW, Warszawa, 91-97
 • BUDZYŃSKI M., BUDZYŃSKI E., 1961. Ekspertyza przedmelioracyjna Puszczy Białowieskiej. maszynopis BULiPL, Warszawa
 • HEDEMANN O., 1939. Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej. Instytut Badawczy Lasów Państwowych. Rozprawy i sprawozdania. Seria A, nr 41, Warszawa.
 • KACZOROWSKA Z., 1962. Najsuchsze i najwilgotniejsze pory roku w Polsce w okresie 1900-1959. Prz. Geof., 7/15, 3.
 • KOSSAK S., 2001. Saga Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Muza.
 • OBMIŃSKI Z.,1960. Badania nad wahaniami poziomu wód gruntowych w niektórych biotopach Białowieskiego Parku Narodowego. Prace IBL Nr 201.
 • PRUSINKIEWICZ Z., MICHALCZUK C., 1998: Gleby Białowieskiego Parku Narodowego. Phytocoenosis, 10.
 • WIOŚ w Białymstoku, 2000. Stan środowiska województwa podlaskiego w 1999. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Białystok.
 • WAWRZONIAK J., 1995, Długookresowe zmiany stosunków wodnych i glebowych siedliska grądu niskiego w Białowieskim Parku Narodowym. ZBiSIP IBL, maszynopis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv51p415kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.