Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2002 | 51 | 4 | 407-413

Article title

Pilotażowe badania zawartooeci 137Cs, 239+240Pu i 40K w próbkach gleby z Tatrzańskiego Parku Narodowego

Authors

Content

Title variants

EN
Concentration of radionuclides 137Cs, 239+240Pu and 40K in soil samples from some region of Tatra's National Park - preliminary investigation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Summary Following the Chernobyl catastrophe the natural ecosystem of the Tatra's has been seriously radioactively contaminated. The radioactive 137Cs, 134Cs, 90Sr, 239+240Pu, 238Pu, 241Pu and 241Am were the artificial radionuclides found in the Park. The α, β, γ-radionuclides were introduced into the natural environment by nuclear tests conducted in the middle of the 20-th century, and - in 1986 - as a result of the failure of the Chernobyl nuclear reactor. However, some radionuclides (for example 40K) are natural isotopes existing since the earth has formed.

Keywords

Journal

Year

Volume

51

Issue

4

Pages

407-413

Physical description

Dates

published
2002

Contributors

 • Zakład Fizykochemii Jądrowej Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Polska

References

 • BRODA R., 1987. Gamma spectroscopy analysis of hot particles from the Chernobyl fallout. Acta Phys. Pol. B18, 935-950.
 • BRODA R., KUBICA B., SZEGLOWSKI Z., ZUBER K.,1989. Alpha Emitters in Chernobyl hot particles. Radiochim. Acta 48, 89-96.
 • HRYNKIEWICZ A., 1993. Dawki i działanie biologiczne promieniowania jonizującego. PAA,IFJ.
 • JARACZ P., PIASECKI E., MIROWSKI S., WILHELMI Z.,1990. Analysis of Gamma -Radioactivity of 'Hot Particles' Released after the Chernobyl Accident. J. Radioanal. Nucl. Chem. 141, 243-259.
 • KRASNOV W. P., 1998. Radioekologija lisiw Polissja Ukrainy.- Zhytomyr, wyd-wo 'Wolyn', 112.
 • KRZAN Z., 1989. Rozmiary i rozkład przestrzenny zanieczyszczeń powietrza w Tatrzańskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 45, 26-33.
 • KRZAN Z., 1993. Tatra, Pieniny, Gorce and Babia Góra National Parks - threats and protection. Parki Narodowe: Tatrzański, Pieniński, Gorczański i Babiogórski - zagrożenia i ochrona. Proc. Intern. Semin. Environmental Protection by the Use of Geothermal Energy. Zakopane-Kościelisko, 13-18 Wrzesień 1993, Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia 5-6, 51-58.
 • KRZAN Z., SKAWIŃSKI P., 1993. Prognoza degradacji drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 7-8, 143-152.
 • KUBICA B., MIETELSKI J. W., TOMANKIEWICZ E., JASIŃSKA M., GACA P., KOZAK K., 2001. Pilotażowe badania zawartości niektórych radionuklidów w próbkach gleby z terenu TPN, IFJ raport 1873/C.
 • KUBICA B., MIETELSKI J. W., GOŁAŚ J., TOMANKIEWICZ E., JASIŃSKA M., GACA P., KOZAK K., TUTEJA-KRYSA M., 2001. Concentration of radionuclides Cs-137 and K-40 and some heavy metals in soil and lichen samples from Tatra's National Park- preliminary investigation. Międzynarodowa konferencja EUROECO 2001, 37.
 • LILJNZIN J.O., SKALBERG M., PERSSON G., INGEMANSSON T., ARONSSON P. O., 1988. Analysis of the Fallout in Sweden from Chernoby. Radiochim. Acta 43, 1-25.
 • MATERIAŁY ZJAZDOWE XVI Szkoły Jesiennej PTB Zakopane.,1996. Czarnobyl - 10 lat później - skutki zdrowotne, skażenia środowiska i żywności.
 • MIECHÓWKA A., MIKOŁAJCZYK J., 1996. Zawartość metali ciężkich w glebach polany Poroniec. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, Tom1, Wpływ człowieka, Kraków-Zakopane.
 • MIETELSKI J.W., DORDA J., WĄS B., 1999. Pu-241 in samples of forest soil from Poland. Appl. Radiation and Isotopes. 51, 435-447.
 • MIETELSKI J.W., GACA P., ZAGRODZKI P., JASIŃSKA M., ZALEWSKI M., TOMCZAK M., VAJDA N., DUTKIEWICZ E. M., 2001. 90Sr and stable strontium in bones of wild, herbivorous animals from Poland, J. Radioanal. Nucl. Chem. 247, 363-370.
 • MIETELSKI J. W., VAJDA N., 1997. Chernobyl Sr-90 in bilberries from Poland. J. Radioanal. Nucl. Chem. 222, 183-187.
 • MIETELSKI J.W.,1998. Transuranic elements and Sr-90 in samples from forests of Poland, a review. Nukleonika 43, 449-458.
 • NYKA J., 1972. Tatry przewodnik. SiT,W-wa.
 • PIEŃKOWSKI L., JASTRZĘBSKI J., TYS J., BATSCH T., JARACZ P., KURCEWICZ W., MIROWSKI S., SZEFLIŃSKA G., SZEFLIŃSKI Z., SZWERYN B., WILHELMI Z., JÓZEFOWICZ E. T., 1987. Isotopic Composition of the Radioactive Fallout in Eastern Poland after the Chernobyl Accident. J. Radioanal. Nucl. Chem. 117, 379-411.
 • MIREK Z. (red.), 1996. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane.
 • RAPORT: United Nations Scientific Committe on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), 1977. Ionizing Radiation Sources and Biological Effects. Raport to the General Assembly with annexes, UN. Pub., New York.
 • RAPORT: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA),1991. The International Chernobyl Project: Technical Report and Surface Contamination Maps; IAEA Press, Vienna.
 • SKIBA., 1996. Gleby. [W:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. MIREK Z. (red.). Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane, 215-226.
 • STRZELECKI R., WOLKOWICZ S., SZEWCZYK J., LEWANDOWSKI P., 1993. Radioecological Maps of Poland. Part I, PIG, Warsaw.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv51p407kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.