PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2002 | 51 | 4 | 399-406
Article title

Lite podłoże skalne i jego przemieszczenia w parkach narodowych i rezerwatach Sudetów

Content
Title variants
EN
Rocky basement and its movements beneath the national parks and reservations in Sudetes MTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Summary Among the sudetic national parks, the most important are the Karkonosze Mts. Park, and the Góry Stołowe Mts. Park. The first is of magma origin, and was created by felsic magma about 300 My ago. The Góry Stołowe Mts. Park is built of shallow water sand deposits, which were dated by petrified shells as Upper Cretaceous. There are many detailed problems concerning the origin of Karkonosze Mts. In this paper only the features of their vertical and horizontal movements are discussed. The Góry Stołowe Mts. Park can be treated as a great sandwich structure. The sandstone makes cliffs, the marles from the plateaux. Numerous sedimentological structures, typical for shallow water environment, are preserved in the sandstone. Recent precise survey measurements show that, in the Sudetes Mts. differentiated movements take place. They are mainly caused by anthropopression, e.g. explosions in quarries during mining, and water pressure in the local water dams.
Keywords
Journal
Year
Volume
51
Issue
4
Pages
399-406
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
author
 • Katedra Geodezji i Fotogrametrii AR Wrocław, Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Polska
 • Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Maksa Borna 9, 50-205 Wrocław, Polska
 • Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Maksa Borna 9, 50-205 Wrocław, Polska
References
 • CACOŃ S. 1996. Współczesne deformacje górnej warstwy litosfery Gór Stołowych. Mat. Symp. Nauk. Środowisko Przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, 1996, 31-39.
 • CACOŃ S. 2001. Recent earth crust movements in the Sudety Mts. - GEOSUD Project. Proceed. of the th 10 FIG Int. Symp. on Deformation Measurements, Orange, USA, 20-29.
 • CACOŃ S., CIĘŻKOWSKI W., DON J., HUTNIK R., RIPPEL J. 1993. Ocena wpływu działalności kamieniołomu w Kletnie na Jaskinię Niedźwiedzią. Przegląd Geol., 41, 706-712.
 • JERZYKIEWICZ T., 1968. Sedymentacja górnych piaskowców ciosowych niecki śródsudeckiej (górna kreda). Geol. Sudetica. 4, 409-462.
 • KOŠCIAK B. 2000. Rock movement analysis of the monument of inanimate nature table hill - Szczeliniec Wielki. Szczeliniec 5, 3-39.
 • KRÓLIKOWSKI CZ., PETECKI Z., 1995. Mapa grawimetryczna Polski, anomalie Bouguera. Skala 1:750000. Państwowy Instytut Geologiczny.
 • MĄKOLSKI K., MIERZEJEWSKI M., KACZAŁEK M. 2002. Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and the Karkonosze Foreland. Acta Montana (w druku).
 • MIERZEJEWSKI M., 1998. Oznaki niedawnych i współczesnych ruchów pionowych w granitowym masywie Karkonoszy. Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materiały z sesji naukowej w Przesiece. 15-18. X. 1997. Poznań. Wyd. Acarus.
 • MIERZEJEWSKI M., 2002. Additional data and remarks to Hans Cloos's work in the Karkonosze. Mts (Riesengebirge). Z. geol. Wiss. 30, 37-48.
 • SCHENK V., CACOŃ S., BOSY J., KONTNY B., KOTTNAUER P., SCHENKOVÁ Z., 2002. Five years of GPS geodynamic network Sudetes (1997-2001). Acta Montana, Seria A, 20, 13-23.
 • SROKA W. 1991. Tektoniczny charakter krawędzi Pogórza Karkonoskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis, No.1375, Prace Geol - Min. XXIX, 239-249.
 • WOJEWODA J., 1985. Anizotropia przepuszczalności górnokredowych piaskowców Progu Radkowa (Sudety Środkowe). Przegląd Geol. 386, 221-224.
 • WOJEWODA, J., 1986: Fault scarp induced shelf sand bodies in Upper Cretaceous of Intrasudetic Basin. 7th IAS Regional Meeting, Excursion Guidebook, Excursion A-1, 31-52.
 • WOJEWODA, J., 1987. Sejsmotektoniczne osady i struktury w kredowych piaskowcach niecki śródsudeckiej. Przegląd Geol. 408, 169-175.
 • WOJEWODA, J., 1997. Upper Cretaceous littoral-to-shelf succession in the Intrasudetic Basin and Nysa Trough, Sudety Mts. [W:] Obszary Źródłowe: zapis w osadach. WOJEWODA J. (red.), tom I, 81-96. WIND - J. Wojewoda, Wrocław.
 • WOJEWODA, J., ROTNICKA, J., RACZYŃSKI, P., 1997. Obszar Sudetów w późnej kredzie. [W:] Obszary Źródłowe: zapis w osadach. WOJEWODA J. (red.), VI Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Materiały, 98-129.
 • WYRZYKOWSKI, T., 1985. Mapa współczesnych bezwzględnych prędkości pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski w skali 1:2500000. IgiK, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv51p399kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.