PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2002 | 51 | 4 | 387-391
Article title

Znaczenie Białowieskiego Parku Narodowego dla badań naukowych

Content
Title variants
EN
The value of Białowieża National Park for the development of biological sciences
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Summary Białowieża National Park has been explored by researches since its very beginning. The role of the Park for the development of biological sciences is based on very good preservation of forest ecosystems, which have retained their primeval character. These woodstands have a very complicated spatial structure, and biodiversity of their fungi, flora and fauna are extremely rich. As soon as in 1930'ties the first scientific institution was developed in Białowieża: a branch of the State Forest Research Institute. After World War II were founded: Mammal Research Institute of Polish Academy of Sciences (PAS), Białowieża Geobotanical Station of Warsaw University, and Laboratory of Plants Demography of Botanical Institute of PAS. The most important are long-term studies based on permanent plots, and monitoring of natural processes progressing in the forest ecosystems. The oldest research plots were established as early as in 1936. The bibliography of Białowieża National Park studies is composed of 2300 original articles and books. A lot of them were pioneering research works on the national and international scale.
Keywords
Journal
Year
Volume
51
Issue
4
Pages
387-391
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
 • Białowieski Park Narodowy Park, Pałacowy 5, 17-230 Białowieża, Polska
References
 • BERNADZKI E., BOLIBOK L., BRZEZIECKI B., ZAJĄCZKOWSKI J., ŻYBURA H.,1996. Rozwój drzewostanów naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1996 roku. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • CIEŚLIŃSKI S., TOBOLEWSKI Z., 1988. Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola. Phytocoenosis (N.S.), Suppl. Cart. Geobot. 1, 1-216.
 • DEHNEL A., 1949. Badania nad rodzajem Sorex. Ann. UMCS S.C, 4, 17-102.
 • FALIŃSKA K., 1991. Plant demography in vegetation succession. Kluvier Ac. Publ., Dordrecht.
 • FALIŃSKI J. B., 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests. W. Junk Publ., Dordrecht.
 • FALIŃSKI J. B., 1997. Declines in populations of Salix caprea L. during forest regeneration after strong herbivorous pressure. Acta Soc. Bot. Pol. 66, 87-100.
 • FALIŃSKI J. B., 2001. Phytophenological atlas of the forest communities and species of Białowieża National Park. Phytocoenosis (N.S.) 13, Arch. Geobot. 8, 1-176.
 • FALIŃSKI J. B., MUŁENKO W. (red.) 1992. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Phytocoenosis 4 (N.S.), Arch. Geobot. 3, 1-48.
 • FALIŃSKI J. B., MUŁENKO W. (red.) 1995. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Phytocoenosis 7 (N.S.), Arch. Geobot. 7, 1-176.
 • FALIŃSKI J. B., MUŁENKO W. (red.) 1996. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Phytocoenosis 8 (N.S.), Arch. Geobot. 6, 1-223.
 • FALIŃSKI J. B., MUŁENKO W. (red.) 1997. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Phytocoenosis 9 (N.S.), Suppl. Cart. Geobot. 7, 1-552.
 • GUTOWSKI J. M., JAROSZEWICZ B., 2001. Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Inst. Bad. Leśn. Warszawa.
 • JĘDRZEJEWSKA B., JĘDRZEJEWSKI W., 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN, Warszawa.
 • KARPIŃSKI J. J., OKOŁÓW C., 1969. Bibliografia Białowieska (do końca 1996 r.). Min. Leśn. i Przem. Drz., Warszawa.
 • KRASIŃSKI Z. A., BUNEVICH A. N., KRASIŃSKA M., 1994. Charakterystyka populacji żubra nizinnego w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Nar. Rez. Przyr. 13, 25-67.
 • KRASIŃSKI Z.A., KRASIŃSKA M., BUNEVICH A.N., 1999. Wolne populacje żubrów nizinnych w Puszczy Białowieskiej. Parki Nar. Rez. Przyr. 18, 3-21.
 • KWIATKOWSKI W., 1994. Krajobrazy roślinne Puszczy Białowieskiej. Phytocoenosis 6 (N.S.), Suppl. Cart. Geobot. 6, 35-88.
 • MICHALCZUK C. 2001. Siedliska i drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego, Phytocoenosis 13 (N.S.), Suppl. Cart. Geobot. 13, 1-22.
 • OKOŁÓW C., 1976. Bibliografia Puszczy Białowieskiej. Cz. II 67-72, BPN, Białowieża.
 • OKOŁÓW C., 1983. Bibliografia Puszczy Białowieskiej. Cz. III. 73-80, BPN, Białowieża.
 • OKOŁÓW C., 1991. Bibliografia Puszczy Białowieskiej. Cz. IV, 81-85, BPN, Białowieża.
 • OKOŁÓW C., 1997. Bibliografia Puszczy Białowieskiej. Cz. V. 86-90, BPN, Białowieża.
 • OLSZEWSKI J. L., 1986. Rola ekosystemów leśnych w modyfikacji klimatu lokalnego Puszczy Białowieskiej. Ossolineum, Wrocław.
 • PACZOSKI J., 1930. Lasy Białowieży. PROP, Poznań.
 • PRUSINKIEWICZ Z., MICHALCZUK C., 1998. Gleby Białowieskiego Parku Narodowego. Phytocoenosis 10 (N.S.), Suppl. Cart. Geobot. 10, 1-40.
 • PUCEK Z., JĘDRZEJEWSKI W., JĘDRZEJEWSKA B., PUCEK M., 1993. Rodent population dynamics in a primeval decidous forest (Białowieża National Park) in relation to weather, seed crop and predation. Acta Theriol. 38, 199-222.
 • SOKOŁOWSKI A.W., 1994. Flora roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej. BPN. Białowieża.
 • SOKOŁOWSKI A.W., 1995. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Parki Nar., Rez. Przyr. 12, 1-190.
 • TOMIAŁOJĆ L., WESOŁOWSKI T., 1990. Bird communities of the primeval temperate forest of Białowieża, Poland. [W:] Biogeography and ecology of forest birds communities. KEAST A. (red.), Academic Publ., Hague, 141-165.
 • TOMIAŁOJĆ L., WESOŁOWSKI T., 1996. Structure of a primeval forest bird community during 1970s and 1990s (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornith. 31, 133-154.
 • WESOŁOWSKI T., TOMIAŁOJĆ L., 1995. Ornithologische Untersuchungen im Urwald von Białowieża - eine Ubersicht. Ornith. Beob. 92, 111-145.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv51p387kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.