PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 116 | 2 | 109-113
Article title

Oskar Fabian, the First Head of the Department for Theoretical Physics at the University of Lviv

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A short biographical sketch of Oskar Fabian, the first Professor of Mathematical Physics at the University of Lviv is given. A complete bibliography is presented.
Keywords
EN
Publisher

Year
Volume
116
Issue
2
Pages
109-113
Physical description
Dates
published
2009-08
received
2009-07-10
(unknown)
2009-07-27
Contributors
author
 • Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv, 12 Drahomanov St., UA-79005, Lviv, Ukraine
References
 • 1. Ch. Jungnickel, R. McCormmach, Intellectual Mastery of Nature: Theoretical Physics from Ohm to Einstein: The Now Mighty Theoretical Physics, 1870-1925, University of Chicago Press, Chicago 1990
 • 2. I.R. Morus, When Physics Became King, University of Chicago Press, Chicago 2005
 • 3. D. Thorburn Burns, G. Piccardi, L. Sabbatini, Microchim. Acta 160, 57 (2008)
 • 4. F. Cajori, A History of Mathematics, AMS Chelsea Publishing, Providence, Rhode Island 1999
 • 5. J. Mehra, H. Rechenberg, The Historical Development of Quantum Theory: Its Foundation, the Rise of Its Difficulties, 1900-1925, Springer, New York 2001
 • 6. Z. Ziółkowska, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki Nr 2, 313 (1987)
 • 7. Polski Słownik Biograficzny, T. VI, Kraków 1948, s. 335
 • 8. Leopoldina Archiv. Nr. 2552
 • 9. Österreichisches biographisches Lexikon. 1815-1950, B. 1, Wien 1993, S. 279
 • 10. L. Finkel, S. Starzyński, Historya Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1894, Cz. 2, s. 249
 • 11. Politechnika Lwowska 1844-1945, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993
 • 12. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, zestawił W. Hahn. T. 1: 1894/95-1897/98, Lwów 1899; T. 2: 1898/99-1909/10, Lwów 1912
 • 13. Zs. österreichischen Gymnasien 25, 863 (1874)
 • 14. Leopoldina: Amtliches Organ der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher, Heft XXXV, Nr. 11, November 1899
 • 15. Rozpr. sprawozd. Wydz. mat.-przyr. Akad. Umiej. XI, XXIX-XXX (1884)
 • 16. Kłosy: Czasopismo ilustrowane tygodniowe, Warszawa, 4(16) Marca 1871, N$°$ 298, T. XII, S. 165
 • 17. Organ der Militär-wissenschaftlichen Vereine, XXII. Band, Wien 1881, S. 39
 • 18. S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do chwili obecnej, Warszawa: nakład autora, 1883-[1885]
 • 19. Wspomnienie pośmiertne, Kosmos XXIV, 564 (1899)
 • 20. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX. stulecia; lata 1881-1900, T. 1: A-F, Kraków 1906, s. 381
 • 21. Prace matematyczno-fizyczne 1, 181, 195 (1888); 3, 218 (1892)
 • 22. Kwartalnik historyczny. Organ Towarzystwa historycznego zalożony przez Xawerego Liskego, pod red. Oswalda Balzera. Rocznik V, Lwów: nakładem Towarzystwa historycznego, 1891. Dodatek, s. 68
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-appv116n201kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.